epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojištění odpovědnosti za škodu

Odpovědnostní pojištění slouží k pokrytí rizik, která souvisejí s odpovědností pojištěného za škodu způsobenou jinému subjektu. Pojištění může být uzavřeno jako dobrovolné smluvní pojištění, povinné smluvní pojištění nebo zákonné pojištění odpovědnosti.