epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Obnova

Co je obnova

Obnova se týká podmínek, za kterých dochází k obnovení (prodloužení) pojistné smlouvy. Pojistná smlouva se obvykle uzavírá  na dobu určitou  , nejčastěji jeden rok. K obnovení smlouvy může dojít dvěma způsoby.

Automatická obnova (prolongace)

K obnově pojištění dochází automaticky ke dni výročí (uzavření) pojistné smlouvy, pokud klient nepodá písemnou výpověď v souladu s pojistnými podmínkami. Dodatek o prolongaci musí být součástí smlouvy.

Klasická obnova pojištění

Smlouva je ukončena ke dni výročí nebo konci pojistné smlouvy, pokud se pojištěný nehodne s pojistitelem na jejím prodloužení. Klient může sám požádat o prodloužení nebo jej pojišťovna s dotazem na obnovu zkontaktuje sama.

Kdy se obnova pojistné smlouvy neřeší vůbec

U některých druhů pojištění se pojištění sjednává na kratší dobu než je jeden rok. Třeba jen na několik týdnů či dokonce pár dní. Typickým příkladem je cestovní pojištění, které se běžně sjednává pouze na dobu pobytu v zahraničí. Po návratu domů už není důvod pojištění obnovovat.