epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Malus

Co je malus

Malus je pojem spadající do kategorie pojištění motorových vozidel. Jedná se o hodnocení  škodního průběhu pojištění. Vychází z latinského slova znamenající “špatný či škodlivý” a jedná se o způsob penalizace v oblasti finančnictví a pojišťovnictví.

Zatímco bonus představuje odměnu za bezeškodní průběh pojištění v podobě až 60 % slevy na pojistném, malus pojistné naopak zvyšuje jako trest za vyšší nehodovost. Malus není pevně daná hodnota, během pojištění se může snižovat i zvyšovat.

Čím více nehod, tím vyšší malus

Stejně jako bonus narůstá s celkovým počtem měsíců bez nehod, výše malusu se odvíjí od počtu zaviněných nehod a celkové výše způsobené škody. Malus nejvíce pocítí ti řidiči, kteří bourají častěji. Platí to jak pro škody na vlastním vozidle (škody hrazené z HAV), tak i na cizím vozidle (škody hrazené z POV).

Výši uděleného malusu ovlivňují smluvní podmínky pojištění i charakter nehody.  Obvykle činí 5 až 15 % ceny pojistného. Malus se nejprve odečítá od bonusu. Jakmile se dostane na nulu, přijde na řadu zdražování pojistného. V takovém případě se hovoří o přirážce ke stanovenému pojistnému v důsledku nepříznivého škodního průběhu v předchozím období.

Co byste ještě měli vědět o malusu

Malus se vztahuje k pojistníkovi, který je uvedený v pojistné smlouvě. Nevztahuje se ani na konkrétní vozidlo, ani na majitele vozidla, který se od pojistníka může lišit. Malus také bývá evidován podle kategorie vozidla. Může být stanoven odlišně pro osobní vozidla, motocykly, přípojná, nákladní vozidla atd. Malus pojistníka je započítáván u fyzické osoby z rodného čísla a u právnické osoby či OSVČ z IČO.