epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Doba nezbytného léčení

Je doba, která je potřebná k dokončení léčebného procesu nebo stabilizace tělesného poškození, které bylo způsobeno úrazem. Po ukončení této doby stanoví pojišťovna, posudkový lékař či soud výši pojistného plnění, kterou poškozený obdrží.