epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Bodový systém a ztráta registrační značky (SPZ)

V České republice platí bodový systém, který definuje podrobný seznam přestupků a porušení pravidel silničního provozu. Za každý prokázaný přestupek je řidiči udělen určitý počet “trestných” bodů. Dosažením počtu 12 bodů řidič přichází o řidičský průkaz a řidičské oprávnění až na 1 rok.

Bodový systém a jeho princip

Bodový systém připravilo Ministerstvo dopravy a je to vlastně seznam všech možných přestupků zákonem stanovených silničních pravidel. Celkem jich je 26, původně jich bylo dokonce 44.

Řidič, který se dopustí některého z přestupků, obdrží určitý počet bodů s ohledem na závažnost porušení. Největší počet bodů 7 lze získat za nejzávažnější přestupky (např. řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, řízení bez řidičského oprávnění, zakázané předjíždění vozidel a další).

Jakmile řidič dosáhne 12 bodů, přichází o řidičský průkaz až na 12 měsíců a je mu zakázáno řízení motorového vozidla na stejnou dobu. Po ukončení zákazu musí absolvovat psychotesty a přezkoušení v autoškole.

Body za jízdu bez registračních značek

Jedním z přestupků je jízda automobilem bez jedné či dokonce obou registračních značek. Řidič je povinen vozidlo zkontrolovat před každou jízdu a v případě zjištění chybějící jedné nebo obou SPZ nesmí s vozidlem vyjet na veřejnou komunikaci.

Za chybějící, zakrytou či nečitelnou značkou hrozí řidiči pokuta ve výši 5 000 až 10 000 Kč a zákaz činnosti řízení na dobu 6 až 12 měsíců. Trestné body se v tomto případě neudělují.

Jízda bez SPZ a legislativa

Jízdou bez SPZ se podrobně zabývá zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu):

  • odst. 1 písm. a) bod 1: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky.

  • odst. 5 písm. d): Za přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1.

  • 6 písm. b): Zákaz činnosti se uloží na dobu od šesti měsíců do jednoho roku za přestupek podle odstavce 1 písm. a).