epojisteni logo

Pojištění garáže

  • Porovnání mnoha nabídek pojištění domácnosti

  • Online kalkulace a uzavření za 5 minut

  • Úspora i 40% a nabídka výhodných připojištění

Pojištění garáže a garážové plochy

Vlastnit garáž je všeobecně bráno jako velká výhoda. Auto je bezpečně zaparkované pod střechou a je tak více chráněné než auto parkované na veřejné ulici. Je však třeba si uvědomit, že ani garáž není bez rizika. I zde hrozí riziko vykradení či živelné události, a proto je vhodné mít garáž pojištěnou.

Garáž je možné pojistit několik způsoby, vždy se přitom bude jednat o pojištění majetku. V prvním případě hovoříme o pojištění nemovitosti, které se vztahuje na stavbu a její neoddělitelné části (okna, dveře, vrata, apod.). Je-li garáž součást rodinného domu, stává se automaticky součástí pojištění hlavní stavby. To platí také v případě bytu, jehož součástí je garáž (např. v přízemí bytového domu). Pokud však garáž stojí odděleně, je nutno ji pojistit jako samostatnou nemovitost. Ve všech případech je nutné hodnotu garáž přičíst k celkové pojistné částce.

Pojistit si můžete pouze stavbu nebo i uložené věci - pojištění movitých věcí. Toto pojištění se týká všech věcí, které nejsou pevně spojený se stavbou a je tedy možné je bez problému odnést. Pozor však na motorová vozidla! Ty musí být pojištění zvlášť (havarijní pojištění). Pojištění movitých věcí může zahrnovat například jízdní kola, dětské kočárky, sportovní potřeby a vybavení, zásoby potraviny, knihy a další.

Pojistná rizika

Některé pojišťovny nabízí kompletní balíček pojištění, který zahrnuje vše zmiňované. U jiných pojišťoven je třeba uzavřít dvě různé pojistky. Kromě určitého typu pojištění se můžete rozhodnout, jaká rizika si pojistíte. Pojišťovny zpravidla dávají vybrat mezi několika variantami. První tvoří základní rizika (např. krádež, vloupání, vybrané živelné pohromy), k nimž lze připojistit příplatková rizika (např. povodeň, laviny, náraz vozidla, zemětřesení, a další).

Pozor si přitom dejte na výluky z pojištění, které mohou vyplacení pojistného plnění značně ohrozit nebo dokonce vyloučit (např. terorismus, válečný stav, zásah vyšší nebo státní moci).

Mějte klid na duši s pojištěním majetku

Doma vás může překvapit špatné počasí, vandalové nebo třeba neohleduplní sousedé. Sjednejte si s námi pojištění majetku s pomocí online kalkulačky a buďte připraveni na všechny nástrahy. Vybranou nabídku vám sjednáme do pár minut z pohodlí domova.

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo