Pojistné období

Co je pojistné období

Každá pojistná smlouva je sjednána na konkrétní časové “pojistné” období. Po toto období je platná pojistná ochrana v rozsahu popsaném v pojistné smlouvě. Může být dlouhé již od jednoho dne (např. cestovní pojištění) až po několik desítek let (např. životní pojištění).

O délce pojistného období rozhoduje pojištěný. U cestovního pojištění se může jednat pouze o dobu pobytu v zahraničí, u povinného ručení o jeden rok a déle, dokud se klient nerozhodne pro změnu pojistitele, prodat auto nebo jej zlikviduje či daruje jinému vlastníkovi.

Pojistné období omezené a neomezené

Pojistná smlouva může být uzavřena na určitou dobu, kterou vymezují data počátku pojištění a konce pojištění, přičemž může jít o stejný den v roce. To se týká smluv uzavíraných na jeden rok s možností prodloužení.

Pojistné období ale může být i časově neomezené, jedná se tedy dobu neurčitou. Platnost takového pojistného období ovlivňuje rozhodnutí o ukončení ze strany zákazníka (standardní písemná výpověď) nebo pojišťovny (např. z důvodu neplacení pojistného).

Spočítat
ceny