Pojistná hodnota

Pojistná hodnota

Co je pojistná hodnota

Pojistnou hodnotou se myslí nejvyšší možná finanční újma na majetku, k níž může dojít v důsledku pojistné události. V oblasti pojištění majetku se vychází z hodnoty pojišťované věci (např. bytu, domu, motorového vozidla).

Stanovením správné pojistné hodnoty lze předejít riziku podpojištění, což znamená vyplacení nižšího pojistného plnění v případě pojistné události, nebo naopak přepojištění, kdy pojištěný nedostane vyšší pojistné plnění, ale platí zbytečně vysoké pojistné.

Nová, časová a obvyklá pojistná hodnota

Existují tři typy pojistné hodnoty - nová, časová a obvyklá:

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 8