epojisteni logo

Asistenční služba - HVP pojišťovna

Poskytovatel asistence: AXA ASSISTANCE CZ s.r.o.

Asistenční služby zahrnují:

  • Technickou asistenci (nehoda, porucha)

  • Právní asistenci

  • Pojištění asistence pneumatik

  • 24 hodin denně / 7 dní v týdnu

PŘEHLED ASISTENČNÍCH SLUŽEB "Varianta Základní"

(v ceně každého pojištění)

Rozsah služeb (pro vozidla do 3,5 t)NEHODA PORUCHA (v ČR jen do 30 km od bydliště)

Oprava na místě (příjezd silniční služby + práce mechanika)

1 800 Kč

120 €

nebo: Odtah do nejbližší opravny

1 800 Kč

120 €

nebo: Úschova nepojízdného vozidla

5 dní

5 dní

nebo: Odtah do místa bydliště

ORG

ORG

Zajištění náhradního ubytování (pokud nelze uskutečnit opravu týž den)

max. 1 noc x 1 200 Kč

max. 2 noci x 90 €

nebo: AUTOMOBIL (pokud nelze uskutečnit opravu týž den)

24 hod.

48 hod.

nebo: VLAK , BUS (pokud nelze uskutečnit opravu týž den)

ANO

ANO

nebo LETADLO (pokud nelze uskutečnit opravu týž den)

NE

400 €

TAXI (pokud nelze uskutečnit opravu týž den)

ORG

ORG

Ztráta klíčů od automobilu - otevření a výměna zámku

1 000 Kč

50 €

nebo: Odtah do nejbližší opravny (doručení náhradních klíčů)

1 000 Kč

50 €

Úhrada zámku / nových klíčů

NE

NE

Defekt pneumatiky - výměna kola za rezervu na místě

1 000 Kč

50 €

Cena náhradního materiálu (pneu, disk)

NE

NE

Vyčerpání, záměna paliva - odtah do opravny

1 000 Kč

50 €

Vyčerpání, záměna paliva - asistence a dovoz paliva na místo

1 000 Kč

50 €

Vyčerpání, záměna paliva - úhrada nového paliva

NE

NE

Silniční služba / odtah do servisu při vybití baterie

ORG

ORG

Silniční služba / odtah do servisu při zamrznutí motoru

ORG

ORG

Vyslání náhradního řidiče (pokud je řidič hospitalizovám po nehodě)

NE

ANO

Repatriace vozidla do ČR - cesta k převzetí opraveného vozidla

NE

ORG

Repatriace vozidla do ČR - odtah vozidla do ČR

NE

ORG

Vrak po nehodě - formality s vyřazením vozidla z evidence

NE

ORG

Vrak po nehodě - úhrada sešrotování

NE

400 €

Náhradní díly - nákup

NE

ORG

Náhradní díly - odeslání náhradních dílů

NE

ANO

Finanční tíseň pojištěného - poskytnutí půjčky na opravu

NE

10 000 €

Doručení vzkazu blízké osobě / zaměstnavateli

NE

ANO

* ORG = službu zorganizujeme, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
Územní platnost = území států, pro které je platná zelená karta

Rozsah služeb (pro vozidla nad 3,5 t)NEHODA KRÁDEŽZÁVADA

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ASISTENCE

bez omezení

100 km

100 km

OPRAVA / ODTAH / ÚSCHOVA - Silniční služba - doprava na místo, oprava

ORG

ORG

NE

PRAVA / ODTAH / ÚSCHOVA - Zásah vyprošťovací techniky

ORG

ORG

NE

OPRAVA / ODTAH / ÚSCHOVA - Odtah do nejbližší opravny

ORG

ORG

NE


* ORG = službu zorganizujeme, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
Územní platnost = území států, pro které je platná zelená karta