Asistenční služba - Generali Česká pojišťovna

Poskytovatel asistence: ČP ASISTENCE s.r.o. Asistenční služby zahrnují:
  • Ve všech variantách asistencí pomoc při dopravní nehodě, poruše, záměně / nedostatku paliva, zabouchnutí / ztrátě klíčů, vybití akumulátoru, proražené pneumatice, zamrznutí ruční brzdy / zámků, živelní události, vandalismu aj.
  • Pojistná nebezpečí pro vozidla do 3,5t - havarijní rizika (havárie, živel, poškození vozidla zvířetem, vandalismus, odcizení části vozidla)
  • Pojistná nebezpečí pro vozidla do 3,5t - porucha a pochybení (porucha, defekt pneumatiky, zamrznutí pohonných hmot, vybití akumulátoru, zamrznutí zámků / ruční brzdy / rozvodů vzduchu, ztráta / zabouchnutí / zalomení klíčů, rozlomení spínací skříňky, záměna pohonných hmot, nedostatek pohonných hmot)
  • 24 hodin denně / 7 dní v týdnu

PŘEHLED ASISTENČNÍCH SLUŽEB
Varianta S = součástí povinného ručení "STANDARD" s krytím 50/50 mil. Kč
Varianta M = součástí povinného ručení "EXCLUSIVE" s krytím 100/100 mil. Kč
Varianta L = součástí povinného ručení "COMFORT" s krytím 150/500 mil. Kč

Rozsah služeb (pro vozidla do 3,5 t) varianta "S" Varianta "M" Varianta "L"
Celkový limit pojistného plnění - ČR 2 000 Kč 4 000 Kč 25 000 Kč
Celkový limit pojistného plnění - Zahraničí 4 000 Kč 8 000 Kč 50 000 Kč
Příjezd a práce mechanika max. 60 min. max. 120 min. max. 180 min.
Odtah nepojízdného vozidla do nejbližšího smluvního nebo autorizovaného servisu max. 50 km max. 100 km neomezeně
Odtah vozidla v ČR do místa určeného klientem (nelze opravit do 12 hod.) NE NE ANO
Repatriace vozidla ze zahraničí NE NE ANO
Vyproštění vozidla speciální technikou NE NE ANO
Nařízený odtah ANO ANO ANO
Úschova nepojízdného vozidla max. 3 dny max. 5 dnů max. 10 dnů
Odtah pojízdného nepojištěného přípojného vozidla NE NE ANO
Odtah přípojného vozidla do 750 kg v ČR spolu s tažným vozidlem NE NE ANO
Náhradní vozidlo NE NE 5 dnů
Náhradní přeprava osob NE NE ANO
Náhradní ubytování NE NE max.5 nocí/ 5 000 Kč / noc / vozidlo
Přeprava řidiče pro opravené vozidlo NE NE ANO
Přeložení nákladu NE NE ANO
Náhradní vozidlo pro přeložení nákladu NE NE max. 2 dny
Právní pomoc NE NE max. 25 000 Kč
Poradenské služby (předání vzkazu, telefonické tlumočení) ANO ANO ANO
* Evropa = geografickém území ostatních zemí Evropy a Turecka, s výjimkou Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska a Ukrajiny