epojisteni logo

Vozidla pro 9 míst

Motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče patří do vyšší skupiny řidičského oprávnění označené písmenem D. Jedná se o autobusy určené k přepravě osob. Autobus smí řídit pouze osoba, která úspěšně absolvovala odpovídající kurz v autoškole a získala řidičské oprávnění skupiny D.

Kdo smí řídit vozidlo pro 9 míst a více

Vozidla s devíti a více místy jsou osoby vyloženě určené pro přepravu osob. Jedná se o mikrobusy, minibusy a autobusy. Tato motorová vozidla smí řídit pouze osoba splňující zákonné podmínky včetně řidičského průkazu opravňujícího k řízení vozidel skupiny D. Toto řidičské oprávnění smí získat pouze osoba, která:

  • je starší 24 let

  • je zdravotně a odborně způsobilá

  • má trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

  • není ve výkonu sankce či trestu zákazu řízení motorových vozidel

  • nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů

  • je držitelem odpovídajícího řidičského oprávnění


Nepodceňujte havarijní pojištění

I ti nejlepší řidiči se někdy mohou dostat do potíží. Naštěstí havarijní pojištění vám pomůže s vyrovnáním škod i na vašem vozidle. Sjednejte si jej dříve, než bude pozdě. Pomůžeme vám s výběrem i sjednáním.

Komplexní pojištění pro autobusy

Výběr kvalitního pojištění pro autobusy je vzhledem k vysoké míře zodpovědnosti spojené s přepravou většího množství osob více než důležitý. Nehody vzniklé při řízení a provozování autobusu mívají velmi vážné následky na majetku, zdraví a bohužel i životech přepravovaných osob.

Komplexní pojištění pro autobusy by proto v každém případě mělo zahrnovat nejen zákonném nařízené povinné ručení a dobrovolné havarijní pojištění, ale nejlépe i vhodná připojištění chránící cestující i provozovatele autobusu před následky možných škod (např. úrazové připojištění pro cestující v autobuse, kteří tak mohou získat odškodnění za nedodržení termínu dopravení na určené místo nebo nepovedenou dovolenou z důvodu nehody).

Povinné ručení pro autobusy

Z povinného ručení jsou hrazeny všechny škody na majetku, zdraví a životech osob, kterým provozem pojištěného autobusu vznikla újma. Může jít nejen o cestující, ale i ostatní účastníky silničního provozu, kteří byli nehodou postiženi.

Povinné ručení pro autobusy je logicky výrazně dražší oproti osobním automobilům. Příčinou je větší velikost vozidla, počet přepravovaných osob i samozřejmě i vyšší pojistné limity. Na nižší cenu lze dosáhnout při pojištění většího počtu autobusů v rámci tzv. pojistné flotily.

Obvyklé ceny povinného ručení pro autobusy:

  • Cca 15 000 Kč u autobusů s hmotností do 5 tun

  • Cca 25 000 Kč u autobusů s hmotností nad 5 tun

Havarijní pojištění pro autobusy

Škoda však může vzniknout i na samotném autobusu a to z podobných důvodů, jako je tomu u osobních automobilů. Jedná se o dopravní nehody, živelné události, ale i krádež nebo vandalismus. Aby odpovědnost škodu a především náklady za vzniklé škody nemusel nést majitel autobusů, vyplatí se mít sjednané havarijní pojištění, které se na tyto škody vztahuje.


Dejte stop zdražování povinného ručení

Přišlo vám oznámení od pojišťovny o zdražení vašeho povinného ručení? Žádné obavy, na novou cenu nemusíte kývnout. Smlouvu můžete jednoduše do 6 týdnů vypovědět a přejít k jiné pojišťovně. S výběrem i sjednáním vám rádi pomůžeme. Vše jednoduše z pohodlí domova.

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo