Vozidla pro 9 míst

Vozidla pro 9 míst

Vozidla pro 9 míst

Motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče patří do vyšší skupiny řidičského oprávnění označené písmenem D. Jedná se o autobusy určené k přepravě osob. Autobus smí řídit pouze osoba, která úspěšně absolvovala odpovídající kurz v autoškole a získala řidičské oprávnění skupiny D.

Kdo smí řídit vozidlo pro 9 míst a více

Vozidla s devíti a více místy jsou osoby vyloženě určené pro přepravu osob. Jedná se o mikrobusy, minibusy a autobusy. Tato motorová vozidla smí řídit pouze osoba splňující zákonné podmínky včetně řidičského průkazu opravňujícího k řízení vozidel skupiny D. Toto řidičské oprávnění smí získat pouze osoba, která:

  • je starší 24 let
  • je zdravotně a odborně způsobilá
  • má trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
  • není ve výkonu sankce či trestu zákazu řízení motorových vozidel
  • nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
  • je držitelem odpovídajícího řidičského oprávnění
 

Komplexní pojištění pro autobusy

Výběr kvalitního pojištění pro autobusy je vzhledem k vysoké míře zodpovědnosti spojené s přepravou většího množství osob více než důležitý. Nehody vzniklé při řízení a provozování autobusu mívají velmi vážné následky na majetku, zdraví a bohužel i životech přepravovaných osob.

Komplexní pojištění pro autobusy by proto v každém případě mělo zahrnovat nejen zákonném nařízené povinné ručení a dobrovolné havarijní pojištění, ale nejlépe i vhodná připojištění chránící cestující i provozovatele autobusu před následky možných škod (např. úrazové připojištění pro cestující v autobuse, kteří tak mohou získat odškodnění za nedodržení termínu dopravení na určené místo nebo nepovedenou dovolenou z důvodu nehody).

Povinné ručení pro autobusy

Z povinného ručení jsou hrazeny všechny škody na majetku, zdraví a životech osob, kterým provozem pojištěného autobusu vznikla újma. Může jít nejen o cestující, ale i ostatní účastníky silničního provozu, kteří byli nehodou postiženi.

Povinné ručení pro autobusy je logicky výrazně dražší oproti osobním automobilům. Příčinou je větší velikost vozidla, počet přepravovaných osob i samozřejmě i vyšší pojistné limity. Na nižší cenu lze dosáhnout při pojištění většího počtu autobusů v rámci tzv. pojistné flotily.

Obvyklé ceny povinného ručení pro autobusy:

  • Cca 15 000 Kč u autobusů s hmotností do 5 tun
  • Cca 25 000 Kč u autobusů s hmotností nad 5 tun

Havarijní pojištění pro autobusy

Škoda však může vzniknout i na samotném autobusu a to z podobných důvodů, jako je tomu u osobních automobilů. Jedná se o dopravní nehody, živelné události, ale i krádež nebo vandalismus. Aby odpovědnost škodu a především náklady za vzniklé škody nemusel nést majitel autobusů, vyplatí se mít sjednané havarijní pojištění, které se na tyto škody vztahuje.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 24

Mluví se o nás