Povinné ručení pro osobní automobil

Povinné ručení pro osobní automobil

Povinné ručení je zákonem nařízené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla. Toto pojištění je tedy povinné pro všechny vlastníky osobních automobilů, které jsou zapsané v registru motorových vozidel, mají přidělené registrační značky a jsou provozovány na veřejných komunikacích.

Povinné ručení a legislativa

Povinné ručení je definováno zákonem č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tento zákon upravuje problematiku odpovědnosti škody způsobenou vozidly, rozsah pojištění, práva a povinnosti pojištěného i pojistitele, podmínky pojistného plnění, sankce za neplatné či nesjednané pojištění a také práva a povinnosti České kanceláře pojistitelů, mezi jejíž povinnosti patří například správa garančního fondu.

Povinné ručení a zelená karta

Jediným dokladem o povinnému ručení je zelená karta. Zelenou kartu je povinen řidič mít u sebe kdykoliv řídí motorového vozidla, k němuž se vystavená karta vztahuje. Dále je povinen zelenou kartu předložit na požádání policejní hlídky a pokud tak neučiní, vystavuje se riziku udělení finanční pokuty. V případě nesjednaného povinného ručení, hrozí automatické vyřazení vozidla z registru.

Jak vybrat povinné ručení pro osobní automobil

Povinné ručení si lze sjednat dvěma způsoby - osobně na pobočce vybrané pojišťovny nebo online. Online povinné ručení je jednoduché a hlavně rychlé, nabízí nejen úsporu času, ale také peněz. Díky porovnání konkurenčních nabídek získáte možnost vybrat si nejlepší povinné ručení na současném trhu, aniž byste kamkoliv museli jezdit.

Spočítat
ceny
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2

Mluví se o nás