Povinné ručení na dodávku

Povinné ručení na dodávku

Zákonné pojištění odpovědnosti známé pod zkratkou POV je ze zákona povinné pro všechny druhy motorových vozidel. Povinné ručení tedy musí mít jak osobní vozidla, tak i dodávky a velká nákladní vozidla. Jelikož auto a jeho vlastníka mohou potkat různé druhy nehod a škod, je doporučeno sjednat si komplexní pojištění vozidel.

POV na dodávku

Základem správného komplexního pojištění na dodávku je v úvodu zmiňované povinné ručení neboli POV. Toto pojištění se vztahuje na škody způsobené provozem dodávky na majetku, zdraví či životě dalších účastníků silničního provozu. Nekryje však škody na vlastním vozidle. To znamená, že pojišťovna uhradí škodu pouze poškozené straně.

Pojištěný si škody na svém voze musí uhradit sám, pokud nemá uzavřeno havarijní pojištění. Možností je rozšířit rozsah povinného ručení prostřednictvím celé řady doplňkových připojištění a alespoň zčásti tak nahradit havarijní pojištění. V rámci POV na dodávku si lze sjednat například pojištění živelných událostí či krádež vozidla apod.

Sjednat povinné ručení

HAV na dodávku

V případě dodávek užívaných pro práci je však rozumnější mít sjednané komplexní pojištění, které zahrnuje zákonné povinné ručení i dobrovolné havarijní pojištění. Zatímco první kryje škody způsobené třetím osobám, HAV se postará o škody na vlastní dodávce.

Za účelem rozšíření rozsahu pojištění vozidel si lze sjednat celou řadu připojištění. Nejžádanější bývá pojištění všech skel a úrazové pojištění. Jedná-li se o dodávku pro převoz osob, je vhodné úrazové pojištění pro celou posádku. V případě přepravy zboží se zase hodí pojištění přepravovaných věcí. Pro podnikatele se hodí také pojištění náhradního vozidla v případě dlouhodobé nepojízdnosti dodávky z důvodu nehody či poruchy.

Pomáháme vám ušetřit