Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.   Více informací  

Bodový systém

Bodový systém

Bodový systém v České republice slouží ke sledování a následného potrestání spáchaných dopravních přestupků a trestných činů na českých silnicích. Jeho cílem je nejen trestat provinilé řidiče porušující pravidla, ale především preventivní působení, aby byla dodržována pravidla silničního provozu.

Princip bodového systému v ČR

Bodový systém v ČR byl zaveden v roce 2006. Obsahuje seznam méně či více závažných přestupků a trestných činů, za které je řidiči udělen různý počet bodů. Čím více bodů, tím závažnější přestupek. V případě více přestupků spáchaných v rámci jedné události se zaznamenají body pouze za nejzávažnější přestupek.

Získá-li řidič celkový počet 12 bodů, je povinen odevzdat řidičský průkaz a to až na 1 rok. Po této lhůtě má řidič právo o vrácení řidičského oprávnění. Podmínkou je lékařská prohlídka, dopravně psychologické přezkoušení a zkouška z odborné způsobilosti.

Příklady bodového hodnocení přestupků a trestných činů

  • 2 body - překročení nejvyšší povolené rychlosti až o 30 km/h mimo obec, telefonování za jízdy, neoznačení způsobené překážky na silnici
  • 3 body - překročení nejvyšší povolené rychlosti až o 30 km/h v obci, nezastavení před přechodem pro chodce, řízení bez platného řidičského oprávnění, jízda bez bezpečnostního pásu
  • 4 body - nedání přednosti v jízdě, řízení bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí
  • 5 bodů - řízení vozidla technicky nezpůsobilého k provozu, překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec, nezastavení vozidla na signál nebo na pokyn „Stůj“ oprávněnou osobou, nebezpečné a ohrožující přejíždění mezi pruhy, ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci
  • 7 bodů - řízení vozidla pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, odmítnutí řidiče podrobit se krevní zkoušce, nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody, jízda v protisměru nebo couvání v místě, neposkytnutí pomoci, předjíždění vozidla v případech, řízení motorového řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz atd.
  • Hodnocení článku:  
    Počet hlasů: 2