epojisteni logo

Odstoupení od kupní smlouvy

 • Jak se bránit při koupi auta se skrytou vadou.

 • Kdy můžete odstoupit od kupní smlouvy a kdy nikoliv.

 • Chraňte sebe i své auto při vašich cestách po ČR i do zahraničí.

epojištěni auto

Kdy lze odstoupit od kupní smlouvy

Koupili jste si ojeté auto a už po několika dnech či týdnech se pokazilo? Pokud se ukáže, že za tím stojí vada, o níž jste nebyli informováni prodejcem, můžete dle občanského zákoníku odstoupit od podepsané kupní smlouvy na automobil.

Prodejce je odpovědný za vozidlo a je povinen kupujícího informovat o všech vadách, kterých si je vědom. Nicméně se hodí umět rozlišit vady bránící užívání a obvyklé opotřebení, jež nepředstavuje důvod pro zrušení kupní smlouvy.

Občanský zákoník a odstoupení do kupní smlouvy auta

Dle občanského zákona č. 89/2012 Sb. může kupující od kupní smlouvy na auto odstoupit okamžitě bez nutnosti požadování slevy či opravy z důvodu odhalení podstatné vady. Za podstatnou je považována závada znemožňující užívat automobil k účelu, k jakému bylo zakoupeno.

V případě vady nepodstatné smí kupující požadovat poskytnutí slevy či odstranění vady v přiměřené lhůtě, která činí 30 dní. Odstoupit od smlouvy je možné tehdy, pokud prodejce odmítne poskytnout slevu nebo odstranit vadu.


Aby byl zodpovědným za vadu uznán prodejce, musí se vada projevit nejpozději do 6 měsíců od převzetí automobilu, pokud prodejce neprokáže opak.

Příklad

Před podpisem smlouvy byl kupující ujištěn, že auto nemá žádné vady. Po převzetí vozidla už při prvních jízdách došlo k úniku chladící kapaliny. Při odborné prohlídce bylo zjištěno prasklé těsnění, nefunkční alternátor a opotřebované brzdy. V tomto případě můžete od kupní smlouvy odstoupit ihned.

Postup zrušení kupní smlouvy na auto

 • Po odhalení vady automobil odvezte do servisu a nechte jej zkontrolovat. Požadujte znalecký posudek.

 • Písemně informujte prodávajícího. Přiložte znalecký posudek, kopii kupní smlouvy, datum koupě, popis koupeného vozu a skryté vady. Navrhněte řešení.

 • V případě zrušení přiložte podepsané odstoupení od kupní smlouvy.

 • V případě žádosti o slevu nebo odstranění vady má prodejce na vyřízení požadavku lhůtu 30 dní. Odmítnutí znamená porušení smlouvy a vy od ní můžete odstoupit.

 • Odmítne-li prodejce uznat odstoupení a nevrátí peníze, rozhodne soud.

Kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy na auto

 • Vady specifikované ve smlouvě. Jedná se o závady, o nichž prodejce kupujícího informoval a případně mu poskytl slevu. Všechny vady by měl být popsány v kupní smlouvě.

 • Ostatní vady odpovídající používání nebo opotřebení auta. Pokud se u vozidla například porouchá tlumič v rámci jeho doporučeného životního cyklu, nejedná se o skrytou vadu a není možné uplatnit reklamaci.

o znamená odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů?

Toto právo se vztahuje na obchody uzavřené mimo obchodní prostory (např. nákupy na e-shopech). Kupující má dle zákona právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Rozhodující není datum uzavření kupní smlouvy, nýbrž okamžik převzetí (doručení) zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy auta - vzor

 • identifikaci kupujícího a prodávajícího - jméno a příjmení, adresu, rodné číslo či datum narození, v případě firmy její název, sídlo, IČO a DIČ,

 • popis automobilu - značka, model, rok výroby, číslo technického průkazu, VIN kód, počet najetých kilometrů, počet předaných klíčů, další příslušenství včetně seznamu dokumentů k vozu, popis technického stavu vozidla a zjištěných vad,

 • kupní cenu - sumu, kterou jste zaplatili a požadujete zpět včetně způsob vrácení (na účet nebo hotově),

 • datum podpisu a podpis.

Odstoupení od kupní smlouvy na auto vzor (.doc / .pdf)

Použít můžete také vzor odstoupení, který si snadno stáhnete na internetu.

Na co dalšího byste při provozování auta neměli zapomenout?

Ze zákona musíte mít uzavřené povinné ručení, které vás chrání před finančním následky vámi způsobených škod. Chcete-li však ochránit taktéž sebe a své auto, nezapomeňte i na dobrovolné havarijní pojištění.

Srovnání cen havarijního pojištění zdarma

Chcete si sjednat havarijní pojištění, ale neorientujete se v cenách na trhu? Stačí vyplnit pár údajů do naší kalkulačky a my vám poradíme s výběrem i sjednáním nabídky na míru pro vás.

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo