Pojišťovna Kooperativa, a. s.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa.

POJISTNÉ PODMÍNKY:


OSTATNÍ DOKUMENTY:


ARCHIV: