Havarijní pojištění - Kooperativa pojišťovna

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Dnes je s 23 % podílem na celkovém předepsaném pojistném a základním jměním přes 4 miliardy Kč druhou největší pojišťovnou v ČR. Kooperativa pojišťovna je součástí Vienna Insurance Group - přední pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě.

Kooperativa pojišťovna nabízí možnost složení havarijního pojištění podle představ klientů. Navolit si tak můžete z různých variant a kombinací oblastí rizik, které havarijní pojištění bude krýt:

 •  základní havárie
 •  odcizení
 •  živel
 •  vandalismus

Asistenční služby ZÁKLAD jsou poskytovány pro případ havárie a poruchy v České republice i v zahraničí v ceně havarijního pojištění. K tomu lze získat celou řadu slev:

 •  bonus až 50 % za bezeškodné období
 •  převod bonusu z povinného ručení do havarijního pojištění
 •  bonus 5% při sjednání i povinného ručení
 •  sleva 10 % při využívání smluvních partnerů
 •  sleva 5 % za roční frekvenci placení
 •  sleva až 20 % při nadstandardním zabezpečení vozu

Možnosti připojištění

 •  pojištění skel (čelní sklo, výhledová skla)
 •  úrazové pojištění posádky vozu včetně řidiče - zahrnuje plnění v případě smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazem, tělesného poškození úrazem, pobytu v nemocnici následkem úrazu
 •  pojištění zavazadla a věci osobní potřeby, které jsou dopravovány vozidlem
 •  pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla po dobu 5 až 20 dní
 •  pojištění právní ochrany v souvislosti s osobním motorovým vozidlem
 •  pojištění asistenčních služeb
 •  havarijní pojištění VÝMOL - vztahuje se na poškození nebo zničení vozidla vjetím do výtluku, který řidič nemohl očekávat
 •  pojištění GAP - kryje rozdíl mezi obvyklou cenou vozidla v době pojistné události a pořizovací cenou vozidla v případě odcizení nebo totálního poškození vozidla
 •  pojištění strojů - vztahuje se na poškození nebo zničení stroje, které nastalo při pracovní činnosti stroje
 •  pojištění věcí během silniční dopravy - určeno pouze pro podnikající osoby, které v rámci své činnosti dopravují věci vlastní, cizí věci užívané nebo cizí věci převzaté pro vlastní potřebu
Spočítat
ceny

Mluví se o nás