Komplexní pojištění vozidel

  • Nejlevnější povinné ručení s havarijním pojištěním
  • Vše online, porovnání nabídek během minuty
  • Až 85 % řidičů ušetří
  • Zelená karta ihned na váš e-mail
Výsledek
do 2 minut
Úspora
až 50 %
63 Zákazníků zde nyní srovnává

Jak vybrat komplexní pojištění vozidel

Provozování motorového vozidla rozhodně není levná záležitost. Kromě pořizovací ceny je nutné myslet na pravidelné i nepravidelné náklady zahrnující například servisní prohlídky, různé opravy, výdaje za pohonné hmoty a zapomenout nesmíme ani na správné pojištění.

Co zahrnuje komplexní pojištění vozidel

V případě komplexního pojištění vozidel je třeba rozlišovat pojištění na povinné a na dobrovolné. Povinným pojištěním je povinné ručení (POV), které definuje příslušný zákon. Mezi dobrovolná pojištění patří havarijní pojištění (HAV) a celá řada doplňkových připojištění, které si lze k základnímu balíčku připojistit.

POV je zákonné pojištění

Povinné ručení představuje odpovědnostní pojištění a je nařízeno z jednoho prostého důvodu. Díky povinnému ručení je poškozený vždy řádně odškodněn. Povinné ručení se totiž vztahuje na škody, které vlastník vozidla zaviní na majetku, zdraví a/či životě třetích osob. Škodu vždy uhradí pojišťovna viníka a to až do výše sjednaného pojistného limitu.

Pokud není viník pojištěn, což se bohužel také stává, škodu uhradí Česká kancelář pojistitelů (ČKP) z Garančního fondu. Škodu teprve poté vymáhá po viníkovi. Do Garančního fondu přispívají jak pojišťovny samotné tak i motoristé v podobě finanční pokuty za neplatné či neuzavřené povinné ručení.

Havarijní pojištění je dobrovolné

Druhým hlavním typem pojištění vozidel je havarijní pojištění, které se na rozdíl od povinného ručení vztahuje na škody na vlastním vozidle. Může jít o následek dopravní nehody, živelné události (např. pád stromu, vichřice, krupobití, povodeň), vandalismu či krádeže. Pojišťovna poškozenému uhradí škodu dle sjednaných pojistných podmínek až do výše pojistného limitu.

Důvody, proč si sjednat povinné ručení s havarijním pojištěním

Nejlepší je sjednat si povinné ručení s havarijním pojištění společně. Za prvé je vždy lepší mít vozidlo pojištěné u stejné pojišťovny a za druhé pojišťovny za povinné ručení sjednané s havarijním pojištěním nabízí zajímavou slevu na pojistném ve výši až několika desítek procent. Vedle slevy nabízí také celou řadu bonusů a výhod, které by bylo škoda nevyužít.

Porovnat ceny

Mluví se o nás