epojisteni logo

"Pojištění odpovědnosti za újmu"

  • Kryje veškeré škody, které způsobíte zaměstnavateli

  • Široká škála limitů plnění

Kasička ve tvaru prasátka s mincemi

Pojištění odpovědnosti za újmu

Pod pojištěním odpovědnosti si lidé nejčastěji představí povinné ručení. Možností pojištění odpovědnosti je však mnohem více. Jednoduše řečeno, každá osoba i firma je odpovědná za škody, které svou činnosti způsobí třetím osobám na jejich zdraví, životě či majetku.

Dle minulého občanského zákoníku velmi často stačila ústí či písemná omluva. To však již neplatí a způsobené škody je nutné kompenzovat finanční. A výše odškodného může být velmi vysoká. A právě proto je vždy lepší mít sjednané pojištění odpovědnosti za újmu, které Vás ochrání před finančními důsledky takových škod.

  • pojištění obecné odpovědnosti
  • pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • pojištění statutárních orgánů (D&O)
  • pojištění profesní odpovědnosti
  • pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla
  • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem


U všech typů pojištění odpovědnosti se pojištění vztahuje na škody způsobené:

Podnikatelé i společnosti mívají sjednané pojištění odpovědnosti tak, aby odpovídalo jejich činnosti. Horší je to však s běžnými občany, kteří obvyklé pojištění odpovědnosti považují za zbytečné. Přitom stačí vytopit souseda, Vaše dítě může rozbít cizí okno či Váš pes vběhne pod kola cyklisty a škoda je na světě. Další škody také často vznikají při provozování rekreačních sportů.

Újma při tom může být značná a tomu také bude odpovídat výše odškodného, kterou určí soud. V případě, že má viník sjednané pojištění odpovědnosti za újmu z občanského života, uhradí za něj škodu pojišťovna až do výše sjednaného pojistného limitu.

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo