epojisteni logo

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

 • Kryje veškeré škody, které způsobíte zaměstnavateli

 • Široká škála limitů plnění

Kasička ve tvaru prasátka s mincemi

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Každý zaměstnanec je odpovědný za škody, které svou činností může způsobit při výkonu povolání. Zaměstnavatel má dle zákona právo požadovat po zaměstnanci náhradu škody až do výše 4,5 násobku průměrného měsíčního platu zaměstnance. Pro všechny zaměstnance je určeno pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, které jej uchrání před finančními důsledky těchto škod.

Pro pojištění odpovědnosti je známé také označení “pojištění na blbost” a sjednat si jej mohou všichni zaměstnanci, kteří mají uzavřenou pracovní smůlu. Na době pracovního závazku nezáleží, ale některé pojišťovny mají problém se zkrácenými úvazky. Veškeré podmínky pojištění jsou popsány ve smluvních podmínkách.

Na co se vztahuje?

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolení se vztahuje na škody:


 • způsobené na majetku zaměstnavatele
 • čisté finanční škody
 • hmotné škody způsobené na majetku třetích osob


Pojištění je možné rozšířit například o připojištění škod způsobených v souvislosti s řízením motorových vozidel či o připojištění ztráty svěřených předmětů.

Pozor na výluky z pojištění

Žádné pojištění se neobejde bez výluk, tedy bez seznamu škod, které pojišťovna neuhradí. Mezi nejčastěji uváděné výluky z pojištění odpovědnosti při výkonu povolání patří:

 • škody způsobené úmyslnou činností
 • pokuty či penále
 • vyrobení vadného výrobku nebo vadná manuální práce
 • škody způsobené schodkem na svěřených hodnotách
 • hrubá nedbalost
 • zanedbání předepsané obsluhy či údržby
 • škody způsobené pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek
 • škody z výkonu funkce statutárního orgánu


Typickými příklady škody při výkonu z povolání je například poškození či ztráta svěřeného mobilního telefonu nebo notebooku. Finanční škodu může také způsobit zaměstnanec, který naloží pro zákazníka jiné zboží. Zaměstnavatel má právo požadovat úhradu nákladů vynaložených na uskutečnění marné cesty s chybným zbožím a poté se správným zbožím.

Porovnání pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti nabízí každá pojišťovna. Jejich produkty se však mohou lišit ve více kritériích, než je pouze pojistné. Na stránkách ePojištění.cz si snadno porovnáte více produktů a zjistíte, který z nich Vám bude vyhovovat nejvíce.

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo