epojisteni logo

"Pojištění na odpovědnosti"

  • Kryje veškeré škody, které způsobíte zaměstnavateli

  • Široká škála limitů plnění

  • Při online sjednání sleva 10 %

Pojištění odpovědnosti pro lékaře

Lékaři a vůbec všechen zdravotnický personál jsou velmi ceněnými profesionálními činnostmi, které vyžaduje odpovídající vzdělání a vysokou míru profesionality. Za svou činnost nesou lékaři skutečně vysokou zodpovědnost. Jakékoliv špatné rozhodnutí může mít za následek nevratné škody na zdraví i životě člověka. Lékaři proto musí mít sjednané pojištění profesní odpovědnosti, z něhož jsou hrazeny škody, které mohou svou činností způsobit na zdraví či majetku pacientů a klientů.

Na prvním místě je pacient

Zákon ukládá povinnost sjednání pojištění profesní odpovědnosti prostřednictvím právního předpisu, kterým je ust. § 45 odst. 2 písm. n zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Hlavním důvodem je ochrana všech osob, které by mohli být činností lékaře či zdravotnického personálu poškozeny, a zároveň by hrozilo, že lékař nebude moci poškozené odškodnit v plné míře.

Pojištění profesní odpovědnosti pro lékaře se vztahuje na škody:


  • které vznikly v důsledku zanedbání povinností lékařem
  • kryje i případy bez ohledu na zavinění (objektivní odpovědnost lékaře)
  • které řeší riziko rozšíření nakažlivé choroby
  • na hmotné movité věci či objektu
  • čisté a následné finanční škody
  • náklady právního zastoupení


Dle nabídky jednotlivých pojišťoven se může pojištění profesní odpovědnosti pro lékaře vztahovat také na škody (poškození či zničení), které vznikly na osobních věcech pacienta. Může se přitom jednat o věci odložené v čekárně a podobně.

Některé pojišťovny také nabízí připojištění vybavení ordinace a přerušení provozu (např. z důvodu nemoci či úředního zákazu). Lékaři si také mohou vybrat mezi různými limity pojistných limitů.

Mluví se o nás


Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo