Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.   Více informací  


Začněte zde

Pojištění hmotné odpovědnosti

"Pojištění hmotné odpovědnosti"

  •  Kryje veškeré škody, které způsobíte zaměstnavateli
  •  Široká škála limitů plnění
  •  Při online sjednání sleva 10 %

Spočítat cenu

Pojištění hmotné odpovědnosti

Ve chvíli, kdy zaměstnanec podepíše pracovní smlouvu, se zavazuje nejen k vykonávání pracovní činnosti za domluvených podmínek, ale také k řádnému hospodaření s prostředky, kterému svěří zaměstnavatel, a k ochraně majetku zaměstnavatele před jeho poškozením, ztrátou, zničením či zneužitím. Pokud zaměstnanec způsobí škodu porušením povinností při plnění pracovních úkolů, pak je za ni zodpovědný.

Zaměstnavatel musí zaměstnanci prokázat vinu

Dojde-li ke škodě, pak je povinností zaměstnavatele prokázat zavinění a jeho míru zaměstnanci. Pokud je vina prokázána, pak může zaměstnavatel požadovat úhradu škody ve výši 4,5 násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku zaměstnance. Odlišná situace panuje v případě tzv. hmotné odpovědnosti, kde je situace přísnější.

Co je to hmotná odpovědnost?

Hmotná odpovědnost se týká případů odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnance povinen vyúčtovat. Jedná se o tzv. zpřísněnou odpovědnost, kdy za způsobenou škodu odpovídá zaměstnance v plné výši. V tomto případě také není zaměstnavatelovou povinností prokazovat zavinění, protože to je tzv. presumpováno. Zaměstnanec je v tomto případě uhradit plnou škodu, pokud se jí nedokáže zprostit. Případně o snížení škody může rozhodnout soud. Na výši škody se také podílí míra zavinění zaměstnavatele.

O hmotné odpovědnosti musí být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřená písemná dohoda o tzv. odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou jsou mu byl svěřen. Pojištění hmotné odpovědnosti proto patří mezi běžné produkty českých pojišťoven. Nabídku a možnost porovnání najdete také na ePojištění.cz.Spočítat cenu

Vyzkoušejte také porovnání dalších produktů v naší nabídce:

Havarijní pojištění All Risk od 2 153 Kč. Ušetříte s námi. Vybrat Více informací »

Cestovní pojištění po Evropě
za 1 Kč denně. Vybrat Více informací »

Povinné ručení na míru s úsporou až 9 000 Kč ročně! Vybrat Více informací »Mobilní web / Klasický web