epojisteni logo

Pojištění auta do zahraničí

  • Vše, co byste měli vědět, než vyrazíte mimo ČR

  • Proč se vyplatí sjednat havarijní pojištění i na cesty do zahraničí

  • Online sjednání pojištění auta do pár minut

epojištěni auto

Povinné ručení v zahraničí

Povinné ručení se jinak také nazývá pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a vztahuje se na škody, které provozem svého vozidla způsobíte na majetku, zdraví či životě třetích osob.

Jedná se o povinné smluvní pojištění, jehož podmínky sjednávání a plnění upravuje zákon č. 168/1999 Sb. Na území ČR musí mít povinné ručení uzavřeno každé vozidlo, které je provozováno nebo ponecháno na pozemní komunikaci.

Povinné ručení sjednané v ČR je za stejných podmínek platné í ve všech zemích Evropské unie a některých dalších zemích. Seznam zemí, v nichž vaše povinné ručení platí, najdete na zadní straně zelené karty. Originál zelené karty mějte raději u sebe při každé jízdě autem jak v ČR, tak i v cizině.

Věděli jste, že...

Zelenou kartu není potřeba mít fyzicky u sebe. Stačí ji mít nahranou v mobilním telefonu. I přesto ale raději originál zelené karty mějte u sebe při každé jízdě autem, obzvlášť při cestě do zahraničí.

Havarijní pojištění v zahraničí

Sjednání havarijního pojištění je dobrovolné. V plném rozsahu kryje ostatní škody, na něž se nevztahuje povinné ručení. Jedná se o škody způsobené vlastním zaviněním, krádež auta, živelné pohromy, střet se zvěří a další události. Rozsah havarijního pojištění lze omezit na vybraná rizika, čímž se sníží jeho cena.

Havarijní pojištění automaticky neplatí všude v zahraničí. Záleží na územním rozsahu, který může zahrnovat pouze ČR i celou Evropu, případně některé mimoevropské země. Máte-li havarijní pojištění uzavřené, ověřte si před cestou, kde všude platí.

Proč je důležité připojištění auta do zahraničí

Na nesnáze je dobré být připraven. Při cestování autem hrozí poruchy a nehody. Kombinace povinného ručení a havarijního pojištění pokryje všechny případně škody. V zahraničí musíte navíc počítat s dalšími komplikacemi, jako jsou vysoké ceny za opravu, odtah, neznalost jazyka a další.

Sjednejte si havarijní pojištění vozidla do zahraničí a pojišťovna uhradí nejen způsobené škody a opravy, ale také vám v rámci připojištění asistenčních služeb pomůže najít vhodný servis, domluvit odtah nebo náhradní vůz, zajistit tlumočníka či zařídit dočasné ubytování.

Věděli jste, že...

Češi patří k evropské špici, co se týče cestování automobilem? Častěji než Češi autem cestují pouze Portugalci a Slovinci.

Krátkodobé pojištění auta do zahraničí

Pokud nemáte sjednané roční havarijní pojištění, vyplatí se na cesty do ciziny sjednat jeho krátkodobou variantu. Zajistíte si tak odpovídající pojistnou ochranu, vyhnete si vysokým cenám za opravy v zahraničí, ale zároveň uhradíte pojistné pouze za dobu trvání cesty.

Pojišťovny mohou trvat na prohlídce pojišťovaného vozidla kvůli nastavení pojištění včetně pojistného. Sjednání krátkodobého pojištění vozidla na dovolenou proto nenechávejte na poslední chvíli.


Cestovní pojištění automobilu

Kromě ročního a krátkodobého havarijního pojištění existuje další možnost pojištění auta na cesty. Některé pojišťovny nabízí připojištění vozidla do zahraničí v podobě technické asistence vozidla, které nazývají také jako cestovní pojištění auta a v podstatě se jedná o rozšířené asistenční služby ke klasickému cestovnímu pojištění.

Cestovní připojištění auta může zahrnovat servis, pomoc s odtahem ze zahraničí, zajištění náhradního ubytování a další. Rozhodnete-li se pro tento druh připojištění, ujistěte se, co obsahuje, a zda se v porovnání s klasickým havarijním pojištěním vyplatí.


Pojištění odtahu vozidla ze zahraničí do ČR

Některé škody na vozidle nemusí jít opravit nebo oprava na místě vyjde mnohem dráž, než odtah do vašeho místa bydliště. Pojištění auta na cestu do zahraničí by proto mělo zahrnovat i odtah vozidla s navýšenými limity oproti ČR.

Před cestou výši limitu zkontrolujte a dle cílové destinace je navyšte. Jiný limit bude třeba v rámci pojištění auta do Chorvatska a jiný do vzdálenějšího Španělska.

Nejpopulárnější destinací, kam Češi jezdí autem, je Chorvatsko? Ročně jej navštíví přes 740 tisíc turistů.


Asistenční služby

V ceně pojištění auta často bývají pouze základní asistenční služby. V Česku mohou stačit, ale na cesty do zahraničí se vyplatí si připlatit za rozšířené asistenční služby. Získáte tak nejen širší nabídku služeb, ale také podstatně vyšší pojistné limity.

Číslo na asistenční službu si uložte do svého telefonu. Bude se vám hodit vždy, když budete potřebovat pomoc, jak správně postupovat při nehodě, poruše či krádeži auta.

Co vše před cestou do zahraničí zařídit

  • Ověřte platnost zelené karty - Zelená karta je platná vždy 12 měsíců. Standardně pojišťovny novou zelenou kartu zasílají s předstihem. Přesto je doporučeno nejméně několik dní předtím, než odjedete do ciziny, zkontrolovat platnost zelené karty. Obzvláště tehdy, pokud do ciziny jedete na delší dobu a platnost zelené karty by mohla vypršet během vaší cesty. V takovém případě požádejte o doručení zelené karty dříve.

  • Zkontrolujte povinnou výbavu - Každé motorové vozidlo v ČR musí být vybaveno povinnou výbavou, jejíž obsah definují vyhlášky č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Patří do ní autolékárnička, reflexní vesta, nástroje a některé náhradní díly. Povinnou výbavu vyžadují i v zahraničí. Obsah se však může mírně lišit. Před cestou se vždy ujistěte, že vaše výbava obsahuje vše potřebné dle jednotlivých zemích.

  • Nakupte dálniční známky Stejně jako v ČR bývají i v cizině zpoplatněny dálnice, některé rychlostní silnice, a případně i další vybrané silniční úseky (např. horské průsmyky a tunely). Stále víc zemí přechází na elektronický systém. Dálniční známku pořídíte online. Papírové dálniční známky se prodávají v blízkosti hranic nejčastěji na benzinových pumpách

Věděli jste, že?

Nejméně se autem cestuje na Kypru, v Irsku a Norsku?