epojisteni logo

Nejčastější dotazy - Pojištění majetku

Nejčastější dotazy:Co je to pojištění majetku?

Pojištění majetku představuje souhrnné označení pro několik odvětví neživotního pojištění. Spadá sem například pojištění domácnosti a nemovitosti, které si můžete sjednat odděleně nebo společně. Správně nastavené pojištění majetku s dostatečnými limity pojistného plnění pak v konečném důsledku představuje unikátní způsob ochrany vašeho majetku (stavby a jejího vybavení) před nečekanými událostmi, mezi které může patřit třeba požár, vichřice apod.


Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti?

Zatímco pojištění nemovitosti chrání jen samotnou nemovitost, a to včetně všech stavebních a pevně spojených součástí, kam patří třeba zdi, okna, radiátory, obklady, dlažby, okapy, chodníky, oplocení apod., pojištění domácnosti se naopak vztahuje na vybavení vybrané nemovitosti. Jednoduše řečeno, kdybychom byt nebo dům obrátili vzhůru nohama, tak vše, co z něj vypadne, patří do skupiny pojištění domácnosti.


Chci si sjednat pojištění online. Je v tomhle případě potřeba osobní prohlídka nemovitosti?

Standardně není osobní prohlídka pojišťované nemovitosti nutná. Pojišťovna se nicméně může v některých případech domluvit na návštěvě a osobně ověřit, v jakém stavu je pojišťovaná stavba nebo domácnost.Jak probíhá odhad nemovitosti?

K odhadu nemovitosti je pojišťovacími specialisty nejčastěji využívána online kalkulačka pro výpočet orientačních nákladů na zděnou stavbu.


Vztahuje se pojištění majetku (pojištění nemovitosti a domácnosti) i na sklep?

Ano, v rámci pojištění stavby jsou nebytové prostory (sklep, garáž atd.) zahrnuty v celkové hodnotě stavby bytu. Pokud chcete pojistit i vybavení sklepa, v rámci pojištění domácnosti navolte pojištění věcí v nebytových prostorech. Pojistka se na tyto prostory bude vztahovat za předpokladu, že je sklep (případně další pojištěné prostory) uzamykatelný a tento nebytový prostor je užíván výlučně pojištěným.


Jak se bezpečně pojistit proti povodním?

Pro maximální ochranu vašeho domova proti povodním a záplavám je dobré sjednat si komplexní smlouvu. Tzn. jak pojištění domácnosti (chránící její vybavení), tak pojištění nemovitosti (zajišťující pevné stavební součásti). Při sjednávání online pojistky proto využijte tlačítko „připojištění povodně a záplavy“ a zvolte možnost ANO.


Jak se vyhnout podpojištění při sjednávání pojištění majetku?

Podpojištění může nastat při řešení pojistné události, kdy pojišťovna zjistí, že hodnota vašeho majetku je vyšší než stanovená pojistná částka (částka, na kterou jste pojištění). Pojišťovna vám pak nemůže uhradit skutečnou škodu, která na majetku vznikla. Proto je důležité, abyste při sjednávání pojištění majetku zvolili správné částky jeho zařízení i vybavení. Podpojištění můžete zabránit též zvolením tzv. indexace, což v praxi znamená, že bude docházet k automatické každoroční valorizaci pojistné částky.


Na jakou částku mám nemovitost pojistit?

Nemovitost vždy pojišťujte v nové ceně (rodinný dům, rekreační objekt, samostatně stojící garáž). Co to znamená v praxi? To, že v případě škody uhradí pojišťovna takovou částku, za níž by bylo zničenou pojištěnou stavbu možné znovu postavit (eventuálně poškozenou stavbu opravit). Pojištěný by tak měl dostat částku, za níž by si mohl nechat postavit stejnou stavbu a ve stejné kvalitě, jako byla ta předchozí.


Může nastat i tzv. přepojištění majetku? Jak k tomu přistupuje pojišťovna?

Pojistit si domácnost na vyšší částku, než je její skutečná hodnota, se stejně jako u podpojištění nevyplatí. Na papíře vás sice může těšit vyšší pojistné plnění, pojišťovna vám ho však v případě pojistné události nevyplatí. Pokud pomineme fakt, že jde vlastně o pokus o pojišťovací podvod, tak tento postup nikdy nevyjde, protože si pojišťovna hodnotu majetku před proplacením ověřuje. Majitel nemovitosti navíc na pojistném zaplatí více, než by musel.


Jak vybrat vhodné připojištění rizik?

Vždy záleží na tom, jaká rizika potřebujete pojistit. V takovém případě je dobré životní situaci konzultovat s pojišťovacím specialistou, který vám připraví produkt přesně na míru.


Na jak dlouho bývá sjednané pojištění majetku?

Pojištění majetku je sjednáváno na dobu neurčitou, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.


Mám si pojistit pronajatý byt? Pokud ano, jak?

Pokud není platba za pojištění domácnosti vámi obývané nemovitosti zahrnuta v nájemní smlouvě, vyplatí se sjednat individuální pojistku. Ta se totiž bude vztahovat na vaše věci, které jsou součástí pronajatého bytu. Tady je potřeba spočítat si, v jaké ceně byste nové vybavení pronajatého bytu koupili. Obvykle jde o 8 000 Kč na 1 metr čtvereční.


Můžu si pojistit i bazén?

Pokud vlastníte rodinný dům nebo chatu, můžete si bazén pojistit jako vedlejší stavbu. Vždy je ale potřeba, aby byl bazén zabudovaný. Na nafukovací bazény se pojistná ochrana nevztahuje.


Co vše kryje pojištění majetku?

Pojištění majetku kryje škody způsobené živly, mezi které patří třeba požár, výbuch, imploze, rázová vlna, úder blesku, pád předmětů, vichřice, kroupy, sesuv půdy, zřícení skal a lavin, tíha sněhu či námrazy, zemětřesení a náraz vozidla. Dále je majetek chráněn před vodovodními škodami, poškozením spotřebičů zkratem, přepětím a podpětím. Součástí pojistky je i pojištění skel a sanity.


Proč je důležité pojištění majetku a osob?

Pojištění majetku a osob se sjednává za účelem náhrady škody při nečekaných událostech. U pojištění majetku vám v případě kvalitně nastavené pojistky pojišťovna vyplatí částku, za níž můžete opravit poškozenou nemovitost (nebo její vybavení), kvůli které jste byli často nuceni zadlužit se. Pojištění osob se pak vztahuje většinou na zdravotní újmu důsledku nemoci či úrazu, která způsobí, že pojištěný nemůže vykonávat práci, případně jsou jeho možnosti dosti omezené, což v konečném důsledku snižuje příjmy jednotlivce nebo rodiny.


Jak často aktualizovat smlouvu o pojištění nemovitosti?

Hodnota majetku se v čase mění, čemuž by měla odpovídat i pojistná částka. Proto je dobré pojistnou smlouvu aktualizovat každé dva až tři roky.

Mějte klid na duši s pojištěním majetku

Doma vás může překvapit špatné počasí, vandalové nebo třeba neohleduplní sousedé. Sjednejte si s námi pojištění majetku s pomocí online kalkulačky a buďte připraveni na všechny nástrahy. Vybranou nabídku vám sjednáme do pár minut z pohodlí domova.

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo