epojisteni logo

Asistenční služba - Pillow pojišťovna

Poskytovatel asistence: GLOBAL ASSISTANCE a.s.

Asistenční služby zahrnují:

  • V případě, že je pojištěné vozidlo následkem nehody, poruchy (i z důvodu chybné obsluhy), vandalismu, přírodní události, střetu se zvířetem nebo poškození zvířetem nepojízdné nebo nezpůsobilé k jízdě.

  • Asistenci můžete využít tolikrát, kolikrát budete potřebovat.

  • Poskytne vám náhradní vozidlo nebo ubytování při potížích v zahraničí.

  • ČR = pro účely opravy a odtahu také oblast do 50 km jízdy za hranicemi ČR

  • 24 hodin denně / 7 dní v týdnu

PŘEHLED ASISTENČNÍCH SLUŽEB "varianta Odtah 50 km při nehodě"

(součást povinného ručení "Standard" s krytím 35/35 mil. Kč)

Rozsah služeb (pro vozidla do 3,5 t)ČRZahraničí

Nárok na služby i při poruše

NE

NE

Oprava na místě - maximální doba pro opravu

ORG

ORG

Vyproštění a naložení

bez limitu

bez limitu

Odtah vozidla

50 km

50 km

Doprava vozidla ze zahraničí

NE

ORG

Doprava řidiče do servisu

ORG

ORG

Úschova vozidla

10 dnů

10 dnů

Likvidace vraku v zahraničí

NE

ORG

Náhradní doprava

ORG

ORG

Ubytování posádky

1 noc

1 noc

Náhradní vozidlo – porucha vozu stáří nad 10 let

ORG

ORG

Náhradní vozidlo – v ostatních situacích

ORG

ORG

Náhradní vozidlo – při krádeži vozidla navíc

+ 10 dnů

+ 10 dnů

Telefonické informační služby

neomezeně

neomezeněRozsah služeb (pro vozidla nad 3,5 t)ČRZahraničí

Nárok na služby i při poruše

NE

NE

Oprava na místě - maximální doba pro opravu

ORG

ORG

Vyproštění a naložení

bez limitu

bez limitu

Odtah vozidla

50 km

50 km

Doprava vozidla ze zahraničí

NE

ORG

Doprava řidiče do servisu

ORG

ORG

Úschova vozidla

10 dnů

10 dnů

Likvidace vraku v zahraničí

NE

ORG

Přeložení a strážení nákladu v zahraničí

NE

ORG

Ubytování posádky

1 noc

1 noc

Telefonické informační služby

neomezeně

neomezeněORG = službu zorganizujeme, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
Zahraničí = území Evropy a Turecka s výjimkou Ázerbájdžánu,Běloruska, Gruzie, Kazachstánu, Moldavska, Ukrajiny a Ruska.


PŘEHLED ASISTENČNÍCH SLUŽEB "varianta Odtah 50 km"
(součást povinného ručení "Plus" s krytím 70/70 mil. Kč)

Rozsah služeb (pro vozidla do 3,5 t)ČRZahraničí

Nárok na služby i při poruše

ANO

Ano

Oprava na místě - maximální doba pro opravu

1 hodina

1 hodina

Vyproštění a naložení

bez limitu

bez limitu

Odtah vozidla

50 km

50 km

Doprava vozidla ze zahraničí

NE

ORG

Doprava řidiče do servisu

ORG

ORG

Úschova vozidla

10 dnů

10 dnů

Likvidace vraku v zahraničí

NE

ORG

Náhradní doprava

ORG

ORG

Ubytování posádky

1 noc

1 noc

Náhradní vozidlo – porucha vozu stáří nad 10 let

ORG

ORG

Náhradní vozidlo – v ostatních situacích

ORG

ORG

Náhradní vozidlo – při krádeži vozidla navíc

+ 10 dnů

+ 10 dnů

Telefonické informační služby

neomezeně

neomezeně


Rozsah služeb (pro vozidla nad 3,5 t)ČRZahraničí

Nárok na služby i při poruše

ANO

ANO

Oprava na místě - maximální doba pro opravu

1 hodina

1 hodina

Vyproštění a naložení

bez limitu

bez limitu

Odtah vozidla

50 km

50 km

Doprava vozidla ze zahraničí

NE

ORG

Doprava řidiče do servisu

ORG

ORG

Úschova vozidla

10 dnů

10 dnů

Likvidace vraku v zahraničí

NE

ORG

Přeložení a strážení nákladu v zahraničí

NE

ORG

Ubytování posádky

1 noc

1 noc

Telefonické informační služby

neomezeně

neomezeně


ORG = službu zorganizujeme, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
Zahraničí = území Evropy a Turecka s výjimkou Ázerbájdžánu,Běloruska, Gruzie, Kazachstánu, Moldavska, Ukrajiny a Ruska.

PŘEHLED ASISTENČNÍCH SLUŽEB "varianta Odtah v ČR neomezeně"
(součást povinného ručení PREMIUM" s krytím 150/150 mil. Kč a všech produktů havarijního pojištění)

Rozsah služeb (pro vozidla do 3,5 t) ČR = pro účely opravy a odtahu také oblast do 50 km jízdy za hranicemi ČRZahraničí

Nárok na služby i při poruše

ANO

ANO

Oprava na místě - maximální doba pro opravu

1 hodina

1 hodina

Vyproštění a naložení

bez limitu

bez limitu

Odtah vozidla

bez limitu

do nejbližšího servisu

Doprava vozidla ze zahraničí

NE

ORG

Doprava řidiče do servisu

bez limitu

ORG

Úschova vozidla

10 dnů

10 dnů

Likvidace vraku v zahraničí

NE

ORG

Náhradní doprava

bez limitu

bez limitu

Ubytování posádky

2 noci

2 noci

Náhradní vozidlo – porucha vozu stáří nad 10 let

ORG

ORG

Náhradní vozidlo – v ostatních situacích

3 dny

3 dny

Náhradní vozidlo – při krádeži vozidla navíc

+ 10 dnů

+ 10 dnů

Telefonické informační služby

neomezeně

neomezeněRozsah služeb (pro vozidla nad 3,5 t)ČRZahraničí

Nárok na služby i při poruše

ANO

ANO

Oprava na místě - maximální doba pro opravu

1 hodina

1 hodina

Vyproštění a naložení

bez limitu

bez limitu

Odtah vozidla

bez limitu

nejbližší servis

Doprava vozidla ze zahraničí

NE

ORG

Doprava řidiče do servisu

bez limitu

ORG

Úschova vozidla

10 dnů

10 dnů

Likvidace vraku v zahraničí

NE

ORG

Přeložení a strážení nákladu v zahraničí

NE

ORG

Ubytování posádky

2 noci

2 noci

Telefonické informační služby

neomezeně

neomezeněORG = službu zorganizujeme, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
Zahraničí = území Evropy a Turecka s výjimkou Ázerbájdžánu,Běloruska, Gruzie, Kazachstánu, Moldavska, Ukrajiny a Ruska.


PŘEHLED ASISTENČNÍCH SLUŽEB "varianta Odtah i ze zahraničí" (lze připojistit)
(rozdíly oproti základní asistenci jsou zvýrazněny tučně)

Rozsah služeb (pro vozidla do 3,5 t) ČR = pro účely opravy a odtahu také oblast do 50 km jízdy za hranicemi ČRZahraničí

Nárok na služby i při poruše

ANO

ANO

Oprava na místě - maximální doba pro opravu

1 hodina

1 hodina

Vyproštění a naložení

bez limitu

bez limitu

Odtah vozidla

bez limitu

do nejbližšího servisu

Doprava vozidla ze zahraničí

NE

bez limitu

Doprava řidiče do servisu

bez limitu

bez limitu

Úschova vozidla

10 dnů

10 dnů

Likvidace vraku v zahraničí

NE

bez limitu

Náhradní doprava

bez limitu

bez limitu

Ubytování posádky

3 noci

3 noci

Náhradní vozidlo – porucha vozu stáří nad 10 let

ORG

ORG

Náhradní vozidlo – v ostatních situacích

7 dnů

7 dnů

Náhradní vozidlo – při krádeži vozidla navíc

+ 10 dnů

+ 10 dnů

Telefonické informační služby

neomezeně

neomezeněRozsah služeb (pro vozidla nad 3,5 t)ČRZahraničí

Nárok na služby i při poruše

ANO

ANO

Oprava na místě - maximální doba pro opravu

1 hodina

1 hodina

Vyproštění a naložení

bez limitu

bez limitu

Odtah vozidla

bez limitu

do nejbližšího servisu

Doprava vozidla ze zahraničí

NE

bez limitu

Doprava řidiče do servisu

bez limitu

bez limitu

Úschova vozidla

10 dnů

10 dnů

Likvidace vraku v zahraničí

NE

bez limitu

Přeložení a strážení nákladu v zahraničí

NE

20 000 Kč

Ubytování posádky

3 noci

3 noci

Telefonické informační služby

neomezeně

neomezeně