Partnerský program - podmínky


 •  

  Obecná ustanovení

 • Tyto Podmínky použití partnerského programu upravují vztah mezi účastníkem Partnerského programu (dále jen Partner) a firmou ePojisteni.cz, s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00, IČ 28480406 (dále jen Provozovatel).

 •  

  Partner

 • Partnerem se stává ten, kdo se zaregistruje do Partnerského programu a je přijat za partnera Provozovatelem. Registrací do programu Partner dává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb souhlas se zpracováním osobních údajů firmou ePojisteni.cz, s.r.o.. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

 •  

  Podmínky spolupráce

 • Spolupráce Provozovatele a Partnera je založena na marketingové propagaci produktů Provozovatele na webových stránkách Partnera v rámci Partnerského programu.

 •  

  Registrace

 • Registrace je bezplatná. Provozovatel může registraci zamítnout bez udání důvodu. Marketingovou propagaci může partner provozovat na vlastních webech, v emailech a ostatních neelektronických médiích. Marketingovou propagaci na webech, které nevlastní, může Partner provozovat na základě předem získaného souhlasu Provozovatele.

 •  

  Práva a povinnosti Partnera

 • Odkazy jsou myšleny textové odkazy, stejně jako bannery a grafické reklamy, které při prokliku směřují na web Provozovatele. Do Partnerského programu jsou zahrnuty pouze odkazy, které obsahují identifikační kód Partnera. Odkazy bez tohoto kódu nebo s kódem chybně uvedeným nejsou do Partnerského programu zahrnuty a nelze na ně uplatnit nárok na provize. Do Partnerského programu jsou zahrnuti pouze návštěvníci, kteří podporují cookies.

  Marketingová propagace nesmí probíhat na webových stránkách, které porušují zákony České republiky. Partner také při propagaci nesmí lhát či zkreslovat informace. Zakázána je propagace založená na rozesílání email SPAMu dle definice viz zákon č. 480/2004 Sb.. PPC kampaně nesmí cílit na brandová klíčová slova ePojištění nebo jiných srovnávačů. Při zjištění porušení těchto pravidel je Provozovatel oprávněn zrušit účet Partnera a stornovat doposud neproplacené provize.

 •  

  Provize

 • Provize se vyplácí na základě zaplaceného pojištění uzavřeného na základě návštěvy uživatele prostřednictvím odkazu s identifikačním kódem Partnera. Partner získá provizi za každé zaplacené pojištění, a to do 90 dnů od posledního příchodu návštěvníka prostřednictvím odkazu s identifikačním kódem Partnera. Provizi dostane ten Partner, od kterého přišel zákazník před nákupem jako poslední. Na provizi má nárok pouze jeden Partner.

  Provize Partnera může být stornována v případě, že pojištění zákazníka bylo z jakýchkoliv důvodů stornováno a Provozovateli byla provize za jeho uzavření odebrána. Nárok na provizi zaniká v případě, že trvání smlouvy je kratší jako 6 měsíců nebo pokud není smlouva klientem zaplacena do 4 měsíců od data počátku. Provize může být také zrušena, pokud Partner poruší podmínky Partnerského programu.

  Provize bude Partnerovi vyplacena na základě jím vystavené faktury se splatností alespoň 14 dnů od vystavení. Faktura se vystavuje na provize za celé měsíce a to v případě, že celková výše fakturovaných provizí získaných Partnerem dosáhla částku alespoň 500 Kč. Pokud je partner plátcem DPH, tak vystavuje daňový doklad s osvobozeným plněním dle §55 Zákona o dani z přidané hodnoty se sazbou 0 % DPH.

  Při zrušení spolupráce, nebyla-li tato zrušena z důvodu porušení podmínek Partnerského programu, se zbylá provize vyplácí na základě vystavené faktury s 3-týdenní splatností.
  Partnerům bez živnostenského listu umožňujeme výplatu provizí na základě Smlouvy o zprostředkování.

 •  

  Výše provizí

 • Pojištění vozidel: Partner má možnost si v průběhu registrace vybrat ze dvou způsobů odměňování. První možností je provize za každý uskutečněný prodej prostřednictvím partnerského programu ve výši 10 % z ceny pojištění, nejvýše však 75 % provize získané provozovatelem.
  Druhou možností je jednorázová odměna 450 Kč za každou uzavřenou a uhrazenou pojistnou smlouvu.
  Pojistnou smlouvou resp. uskutečněným prodejem se ve výše uvedených případech rozumí uzavřená pojistná smlouva povinného či havarijního pojištění na osobní automobily, nákladní automobily a motocykly s obsahem nad 500ccm.
  Cestovní pojištění: Provize činí 15 % z ceny pojištění.
  Pojištění domácnosti a nemovitosti: Provize činí 25 % z ročního pojistného.
  Penzijní připojištění: Provize činí 100 % měsíční úložky, nebo navýšení.

 •  

  Práva a povinnosti provozovatele

 • Provozovatel se zavazuje zpřístupnit Partnerovi pravdivé statistiky uskutečněných nákupů přes jeho partnerský odkaz. Provozovatel se zavazuje vyplatit provize na základě pravidel a podmínek spolupráce.

 •  

  Podmínky ukončení spolupráce

 • Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou. Zrušit ji mohou obě smluvní strany zasláním e-mailu s návrhem na zrušení spolupráce. Spolupráce může být s okamžitou platností zrušena v případě, že Partner porušil podmínky Partnerského programu. V takovém případě ztrácí Partner nárok na doposud nevyplacené provize.

 •  

  Závěrečná ustanovení

 • Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky použití kdykoliv změnit. V případě změny podmínek bude Partner informován prostřednictvím emailu nejpozději do 10 pracovních dní. V případě, že Partner nové podmínky nepřijme, bude spolupráce ukončena. V takovém případě neztrácí Partner nárok na doposud nevyplacené provize.Tyto podmínky Partnerského programu nabývají platnosti 1.10.2013.
Mobilní web / Klasický web