1. Zadejte údaje
  2. Kalkulace pojištění
  3. Uzavřete pojištění online
  4. Potřebujete poradit?

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

  • Porovnání cen pojištění odpovědnosti momentálně není k dispozici.
Ocenění
     Spoluúčast
Spoluúčast je částka o kterou se sníží pojistné plnění.
    Limit pojistného plnění
Zaměstnavatel může po svém zaměstnanci požadovat náhradu škody do výše 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku ($257). Tímto se myslí průměrná hrubá měsiční mzda včetně variabilní složky, tj. včetně odměn, prémií apod., kterou zaměstnanec pobíral před zaviněním škody. Doporučujeme tedy zvolit limit pojistného plnění ve výši čtyři a půl násobku hrubé měsíční mzdy.
    Dopravní prostředek, pracovní stroj
Dopravním prostředkem se pro účely tohoto pojištění rozumí zařízení, které je určeno pro dopravu osob nebo věcí po zemi, ve vzduchu, na vodě nebo pod zemí (včetně vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích, plošinových vozíků, tahačů, vlaků, tramvají, letadel, plavidel, metra apod.), jakož i pracovní stroj poháněný vlastním motorem a opatřený místem pro obsluhu, i když jeho primární funkcí není doprava (např. zahradní traktory, golfové vozíky a jiné nesilniční pojízdné stroje, podlahové mycí stroje, sněžné rolby, vrtné soupravy, bagry, jeřáby, nakladače, rypadla, plošiny, hydraulické ruky, válce a další stavební stroje a technika i jiné mobilní pracovní stroje).
    Proč žádáme telefonní číslo?
Pokud si vyberete z nabízených pojištění, může Vás kontaktovat náš pojišťovací specialista. Poradí jak vyřídit pojištění z pohodlí domova a zodpoví veškeré Vaše dotazy.

Telefonní číslo prosím zadávejte ve formátu 721610630 - bez mezer a mezinárodní předvolby. Pokud nemáte české telefonní číslo, kontaktujte naši infolinku 840888444 (nebo +420721610630 při volání ze zahraničí).
    Proč žádáme email?
Výsledky kalkulace Vám zašleme na zadanou emailovou adresu. Odkaz na nabídky máte kdykoliv k dispozici, nebo ho můžete například přeposlat svým známým. V žádném případě Vás nebudeme "spamovat" nevyžádanými emaily.
    ČSOB pojišťovna, a.s.

ČSOB pojišťovna je univerzální pojišťovnou nabízející široké portfolio životních i neživotních pojištění pro fyzické i právnické osoby. Její členství v silné finanční skupině ČSOB zajišťuje klientům komplexnost a kvalitu poskytovaných.

ČSOB pojišťovna má v ČR více než 210 poboček a obchodních míst. Objemem předepsaného pojistného se řadí na 4. místo mezi všemi pojišťovacími subjekty českého trhu.

Více informací na:
ČSOB Pojišťovna na našem webu
www.csobpoj.cz
Mobilní web / Klasický web