Pravidla akce "Soutěž o 60 plných nádrží"

Připravili jsme si pro Vás další skvělou akci - zaplaťte povinné ručení nebo havarijní pojištění včas a získejte od nás plnou nádrž pohonných hmot. Po dobu třech měsíců - od 19.12.2018 do 31.3.2019 můžete soutěžit o 60 plných nádrží paliva pro Vaše vozidlo.

Podmínkou účasti v soutěži je sjednání povinného ručení nebo havarijního pojištění prostřednictvím ePojisteni.cz a jeho úhrada do 24 hodin od sjednání. Provozovatel navíc zařadí do soutěže vybrané pojistné smlouvy uhrazené platební kartou v řádném termínu a smlouvy hrazené bankovním převodem, u nichž obdrží potvrzení o úhradě ze strany pojišťovny do 10 dnů od sjednání.

Losování výherců proběhne ve třech termínech - 7.2.2019, 7.3.2019 resp. 8.4.2019. Každý účastník bude zařazen právě do jednoho slosování. V každém slosování bude vylosováno 20 výherců.

A nyní k upřesnění pravidel. Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěžní akce “Soutěž o 60 plných nádrží paliva pro Vaše vozidlo“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce na komunikačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.


1. POŘADATEL

Pořadatelem této akce je ePojisteni.cz s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, IČ 28480406, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144679. (dále jen „pořadatel“).

2. DOBA TRVÁNÍ AKCE

Akce začíná 19.12.2018 v 0.00 hodin a končí 31.3 2019 ve 23.59 hodin. (dále jen „doba konání akce“).

3. PODMÍNKY ÚČASTI

Akce se účastní každá fyzická osoba starší 18 let, která si v době konání akce sjedná u pořadatele akce pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení) nebo havarijní pojištění prostřednictvím webu www.epojisteni.cz a současně toto pojištění uhradí libovolným způsobem do 24 hodin od uzavření, dále osoba, která toto pojištění ve lhůtě splatnosti uhradí platební kartou a osoba, která provede úhradu bankovním převodem a pojišťovna, které úhradu provedl, bude ePojisteni.cz do 10 dnů informovat o provedení úhrady (dále jen „účastník“).

Sjednaným pojištěním se rozumí pouze pojištění uzavřené a zcela zaplacené v době trvání akce. Z účasti na akci jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké.

Potvrzení o zařazení do Soutěže Vám zasíláme v potvrzení o aktivaci smlouvy emailem. Pokud Vám nepřijde do 8 dnů od úhrady aktivační email s potvrzením, potřebujeme od Vás nahrát potvrzení o platbě přes naši klientskou zónu v sekci “V jakém stavu je moje smlouva?” (pomocí tlačítka Informovat ePojisteni.cz o stavu smlouvy). Do klientské zóny se přihlásíte přes www.epojisteni.cz/klient/prihlaseni/ pomocí jména a hesla, které jste si zvolili.

4. VÝHERCI

Dvacet výherců bude náhodně vylosováno ze všech platných účastníků dne 7.2.2019, 7.3.2019 resp. 5.4.2019. Každý účastník bude zařazen právě do jednoho slosování. Výhercům bude výhra oznámena emailem do 5 pracovních dnů od vylosování. Výherci bude muset pro získání výhry zaslat emailem na email podpora@epojisteni.cz scan nebo foto účtenky prokazující platbu pohonných hmot a číslo bankovního účtu, na který bude výhra do 30 dnů zaslána. Účtenky starší než je datum vylosování nebudou akceptovány. Pokud výherce nezašle uvedené doklady do 2 týdnů od oznámení výhry, nárok na jeho výhru bez náhrady zaniká. Výherce souhlasí s tím, že jeho křestní jméno, první písmeno příjmení a město, ve kterém bydlí bude zveřejněno na webu www.epojisteni.cz a ve zprávách na sociálních sítí propagujících provozovatele soutěže. Maximální výše jednotlivé výhry činí 2 500 Kč.

Seznam výherců

Dne 7.2.2019,7.3.2019 a 8.4.2019 proběhlo řádné losování výherců, kteří splnili podmínky pro účast v soutěži.

Seznam výherců - leden 2019
Seznam výherců - únor 2019
Seznam výherců - březen 2019
Pavel Č., Olomouc
Zdeněk V., Havlíčkův Brod
Jan H., Praha
Přemysl B., Vraňany
Romana M., Havířov
Milan V., Praha
Michal S., Liberec
Petra Z., Havířov
Milan P., Bystřice pod Hostýnem
Jiří L., Dobronín
Dagmar B., Praha
Jan D., Olomouc
Vladimír N., Vysočany
Jindřich Ř., Smečno
Miroslav Š., Opava
David T., Klenčí pod Čerchovem
František S., Starý Jičín
Michal P., Náchod
Petra M., Koryčany
Tereza K., Olomouc
Marek J., Mladé Buky
Václav K., Obora
Martin N., Pětihosty
Petr O., Písek - Hradiště
Ladislav Š., Vysoký Chlumec
Michaela Š., Lužec nad Vltavouk
Josef T., Brno - Štýřice
Radek K., Bavorov
Jiří H., Brno - Husovice
Patrik K., Krnov
Hana S., Brno - Líšeň
Jiří V., Hlubočky - Mariánské Údolí
Martin B., Uničov
Štěpán S., Veselí nad Moravou
Tomáš K., Prostějov
Karel K., Ovčáry
Ivana H., Suchohrdly u Miroslavi
Vladimír K., Větřní
Jitka Š., Beroun - Centrum
Vladimír K., Plzeň - Bolevec
Dominik F., Brno - Černá Pole
Pavel B., Zruč nad Sázavou
Daniel H., Jirkov - Vinařice
Svatopluk Š., Paskov - Oprechtice
Jiří Š., Praha - Libeň
Stanislav V., Zdechovice
Miroslav P., Křinec
Petr B., Kutná Hora - Hlouška
Milan N., Barchov
Miroslav Ž., Královské Poříčí
Jan N., Praha - Veleslavín
Filip P., Jihlava
Zdeněk M., Olomouc
Nela S., Karviná - Ráj
Pavel Č., Rožmitál pod Třemšínem
Jan B., Liberec
Lenka Z., Železný Brod
Božena S., Sýkořice
Roman P., Jeseník nad Odrou
Lukáš K., Horní Libchavy

Příklad výhry:
Pan Novák si uzavřel a online zaplatil 7.1.2019 povinné ručení na www.epojisteni.cz. Roční splátka pojištění je 4 990 Kč. Pan Novák byl 7.2.2019 vylosován jako výherce této soutěže, bylo mu to oznámeno emailem 8.2.2019. Pan Novák dne 18.2.2019 zaslal email se scanem účtenky na sumu 1 988 Kč, která mu byla dne 28.2.2019 uhrazena.

5. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci konání této soutěže dochází ke zpracování osobních údajů soutěžících ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastí v soutěži účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromaždováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuji společnosti ePojisteni.cz s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, IČ: 284 80 406 (příp. jejím zaměstnancům). Tato data jsou potřebná k sjednání pojištění, přípravě nové nabídky nebo ke zkvalitnění stávající nabídky pro klienta nebo potenciálního klienta.

Některé údaje uvedené zájemcem při žádosti o pojištění mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zájemce souhlasí se šířením obchodního sdělení elektronickou formou (§ 7 zákona č. 480/2004 Sb.). Souhlas zájemce je poskytován na dobu neurčitou. Zájemce bere na vědomí, že společnost ePojisteni.cz s.r.o kdykoli v průběhu zpracování osobních údajů poskytne zájemci informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů či vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů.

Společnost ePojisteni.cz s.r.o. si vyhrazuje právo použít osobní data a údaje klientů společnosti ePojisteni.cz s.r.o. s cílem zasílání informací o novinkách a nových produktech a službách společnosti ePojisteni.cz s.r.o.

Každý klient společnosti ePojisteni.cz s.r.o. může kdykoliv písemně požádat společnost ePojisteni.cz s.r.o. o částečné nebo úplné odstranění jeho osobních údajů z databáze společnosti ePojisteni.cz s.r.o. kromě těch údajů, které jsou nezbytné ke správě stávajících pojistných smluv anebo jiných produktů a služeb daného klienta sjednaných prostřednictvím společnosti ePojisteni.cz s.r.o.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jakýchkoliv otázkách spojených s touto akcí a sporech či pochybnostech ohledně pravidel akce. Výhru nelze vymáhat soudně ani jinou právní cestou. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit pravidla této akce, či ji zrušit. O všech případných změnách bude pořadatel účastníky přiměřeně informovat. Svou účastí v této akci účastník akce potvrzuje, že se s těmito pravidly seznámil a že s nimi souhlasí.

Spočítat
ceny

Mluví se o nás