epojisteni logo

Pojištění odpovědnosti pro OSVČ

 • Kryje veškeré škody, které způsobíte zaměstnavateli

 • Široká škála limitů plnění

Kasička ve tvaru prasátka s mincemi

Pojištění odpovědnosti za škodu živnostníků

Podnikání je pro mnoho lidí snadnou činností, jak rychle vydělat spoustu peněz. Mnoho lidí si však neuvědomuje, že podnikání je dřina, kterou Vám nikdo neulehčí. A každý podnikatel za svou činnost, dodanou službu či výrobek navíc plně zodpovídá. Pokud způsobí někomu škodu, je povinen ji uhradit v plné výši. Uhrazení vysokého odškodného by však mohlo být pro podnikatele likvidační, a proto je důležité, aby měl uzavřené kvalitní pojištěné odpovědnosti podnikatelů.


Na co se pojištění odpovědnosti podnikatelů vztahuje?

Pojištění odpovědnosti je tedy určené všem podnikatelům, kteří za peníze dodávají služby či vyrábí zboží. V případě, že svou činností způsobí škodu dalším osobám na jejich zdraví či majetku, je povinen ji zaplatit. Pojištění odpovědnosti se tedy vztahuje na:

 • škody na zdraví či usmrcením
 • škody na hmotných movitých věcích či objektech
 • škody z výkonu vlastnických, nájemních a dalších obdobných vztahů
 • škody způsobené vadným výrobkem
 • finanční škody
 • náklady právního zastoupení

Rozsah pojištění odpovědnosti podnikatelů a jeho možnosti?

Podnikatelé si mohou pojištění odpovědnosti rozšířit a zvýšit tak svou pojistnou ochranu před možnými finančním důsledky způsobených škod. Nabídka připojištění je velmi široká a odvíjí se od pojišťovny, která pojištění odpovědnosti nabízí. Nejčastější příklady připojištění odpovědnosti, které se vztahují na škody způsobené na:

 • věcech užívaných, vnesených a odložených
 • životním prostředí
 • území většiny evropských států (Evropské pojistné krytí) nebo kdekoliv na světě s výjimkou USA a Kanady (Světové pojistné krytí s výjimkou USA a Kanady).

Limity pojistné plnění a jejich výše

Dostatečný rozsah pojištění je zásadní. To platí také pro správně zvolené limity pojistného plnění, které by měly odpovídat maximální možné škodě. Nevíte-li si rady, jak vysoký limit pojistného plnění zvolit, neváhejte se obrátit na ePojištění.cz, kde najdete veškeré potřebné informace včetně aktuální nabídky na pojištění odpovědnosti.

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo