1. Základní údaje
  2. Nemovitost
  3. Porovnání nabídek
  4. Doplňující pojištění
  5. Rekapitulace
  6. Uzavření pojištění

Pojištění majetku – základní informace


  • Sjednejte si pojištění majetku jednoduše online během pár minut.
  • Vložte prosím základní informace potřebné ke kalkulaci pojištění a okamžitě získáte nabídky pojišťoven.
  • K dispozici jsou Vám naši pojišťovací specialisté pro případné dotazy a pomoc při uzavření pojištění.

Výběr pojištění

                         

Adresa objektu

Pole označená * prosím vyplňte

 
 
 

Kontakní údaje

Pole označená * prosím vyplňte

 
 
 
 
    zpracování poptávky a zasílání cenových nabídek *
    dalších i neveřejných nabídek
      * Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami ePojisteni.cz s.r.o.
Pojistné produkty jsou nabízeny na základě licence České národní banky.

(X)

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Souhlasím se shromaždováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuji společnosti ePojisteni.cz s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, IČ: 284 80 406 (příp. jejím zaměstnancům). Tato data jsou potřebná k sjednání pojištění, přípravě nové nabídky anebo ke zkvalitnění stávající nabídky pro klienta nebo potenciálního klienta. V rámci zkvalitnění služeb mohou být telefonní hovory s Vámi monitorovány.

Některé údaje uvedené zájemcem při žádosti o pojištění mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zájemce souhlasí se šířením obchodního sdělení elektronickou formou (§ 7 zákona č. 480/2004 Sb.). Souhlas zájemce je poskytován na dobu neurčitou. Zájemce bere na vědomí, že společnost ePojisteni.cz s.r.o kdykoli v průběhu zpracování osobních údajů poskytne zájemci informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů či vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů.

Společnost ePojisteni.cz s.r.o. si vyhrazuje právo použít osobní data a údaje klientů společnosti ePojisteni.cz s.r.o. s cílem zasílání informací o novinkách a nových produktech a službách společnosti ePojisteni.cz s.r.o. nebo jejích partnerů.

Každý klient společnosti ePojisteni.cz s.r.o. může kdykoliv písemně požádat společnost ePojisteni.cz s.r.o. o částečné anebo úplné odstranění jeho osobních údajů z databáze společnosti ePojisteni.cz s.r.o. kromě těch údajů, které jsou nezbytné ke správě stávajících pojistných smluv anebo jiných produktů a služeb daného klienta sjednaných prostřednictvím společnosti ePojisteni.cz s.r.o.


    Proč žádáme Vaše telefonní číslo?
Pokud si vyberete z nabízených pojištění, může Vás na tomto telefonním čísle kontaktovat náš pojišťovací specialista. Poradí Vám, jak vyřídit pojištění z pohodlí domova a zodpoví veškeré Vaše dotazy.
    Proč žádáme Váš email?
Na tuto emailovou adresu Vám zašleme výsledky kalkulace, případnou smlouvu a všechny potřebné dokumenty.
V žádném případě Vás nebudeme "spamovat" nevyžádanými emaily.
    Máte zájem pojistit jednotlivé předměty domácnosti?
Pokud ano, vyplňte prosím pouze, jaká je přibližná celková cena těchto předmětů. Pokud ne, nechte políčko prázdné.
Názvy těchto věcí pro kalkulaci nepotřebujeme.

Cenu uvádějte bez mezery a bez symbolu Kč. Takže např. 10000

Vysvětlení
Pojištění domácnosti pojišťuje domácnost jako celek, pokud chcete pojistit konkrétní cenné předměty, jako například vzácný obraz atd., musíte navíc pojistit tyto předměty. Celková cena domácnosti se pak počítá z Pojistné částky + ceny těchto předmětů.

Podrobnější informace o pojištění domácnosti najdete ZDE
    Pojistná částka
Vyberte prosím, na jakou částku chcete domácnost pojistit.
Pojistná částka by měla vyjadřovat přibližnou cenu nemovitosti. Je stanovena základní cenou za 1 m2 x plocha bytu.
Odpovídající cena za 1 m2 je přibližně 8 000 Kč/m2.

Přesnější výpočet si můžete ověřit na stránkách České asociace pojišťoven - ZDE.
    Poschodí
Vyplňte prosím, ve kterém poschodí nemovitosti se domácnost nachází.
    Obyvatelnost
Vyberte prosím, jestli domácnost využíváte trvale, nebo jen rekreačně.
    Spoluvlastnický podíl
Pokud jste spoluvlastník a chcete pojistit pouze svůj podíl, zadejte výši podílu v %.
Pokud jste jediný majitel a chcete pojistit celou nemovitost, uveďte 100 %.
    Odpovědnost za škodu z běžného občanského života
Vyberte prosím výši připojištění.

Co je to "škoda z běžného občanského života"?
Toto připojištění se vztahuje na škody způsobené v občanskoprávních vztazích, za které odpovídá pojištěný nebo spolupojištěné fyzické osoby (členové společné domácnosti). Například v domácnosti pojištěného a provozem jejího zařízení. V závorce uvidíte, o kolik se zvedne částka Vašeho pojištění.
    Spoluúčast
Vyberte si prosím výši Vaší spoluúčasti na krytí případné pojistné události.
Výše spoluúčasti má vliv na výši pojistného.
    Spoluúčast
Vyberte si prosím výši Vaší spoluúčasti na krytí případné pojistné události.
Výše spoluúčasti má vliv na výši pojistného.
    Spoluúčast
Vyberte si prosím výši Vaší spoluúčasti na krytí případné pojistné události.
Výše spoluúčasti má vliv na výši pojistného.
    Spoluúčast
Vyberte si prosím výši Vaší spoluúčasti na krytí případné pojistné události.
Výše spoluúčasti má vliv na výši pojistného.
    Spoluúčast
Vyberte si prosím výši Vaší spoluúčasti na krytí případné pojistné události.
Výše spoluúčasti má vliv na výši pojistného.
    Připojištění odpovědnosti
Součástí uvedeného připojištění získáte u pojišťovny Maxima pojištění odpovědnosti z běžného občanského života a zároveň pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti.

Co je to "škoda z běžného občanského života"?
Jsou to škody, které mohou vzniknout při rozmanitých činnostech v běžném občanském životě pojištěným a všemi členy domácnosti (např. v souvislosti s vedením domácnosti a provozech jejího zařízení, při zábavě nebo při rekreačním sportu, při opatrování domácích a drobných hospodářských zvířat...atd)
Kdy se pojištění může hodit?
Např. když v obchodě rozbijete drahou láhev vína, Vaše dítě rozbije sousedovi auto při hře s míčem, Váš pes při venčení pokouše kolemjdoucího ...atd

U pojišťovny MAXIMA navíc ZDARMA automaticky získáváte k uvedenému připojištění i pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti.

Co je to "odpovědnost z držby nemovitosti?"
Připojištěním odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti se pojišťujete proti všem škodám, které jsou způsobeny Vaší nemovitostí někomu jinému.
Kdy se pojištění může hodit?
Např. pádem rampouchu ze střechy, sklouznutí po ledu či vodě na Vašem pozemku...atd

Varianty:
Ideal: újma na zdraví: 1 000 000 Kč, škoda na věci: 500 000 Kč, následná finanční škoda: 200 000 Kč, nemajetková škoda 25 000 Kč
Excelent: újma na zdraví: 2 000 000, škoda na věci: 1 000 000, následná finanční škoda: 500 000, nemajetková škoda 50 000 Kč
VIP: újma na zdraví: 6 000 000, škoda na věci:
3 000 000, následná finanční škoda: 1 000 000, nemajetková škoda 100 000 Kč

Spoluúčast: 1 000 Kč
    Připojištění odpovědnosti
Součástí uvedeného připojištění získáte u pojišťovny Direct pojištění odpovědnosti z běžného občanského života a zároveň pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti.

Co je to "škoda z běžného občanského života"?
Jsou to škody, které mohou vzniknout při rozmanitých činnostech v běžném občanském životě pojištěným (např. v souvislosti s vedením domácnosti a provozech jejího zařízení, při zábavě nebo při rekreačním sportu atd...)
Kdy se pojištění může hodit?
Např. když v obchodě rozbijete drahou láhev vína nebo Vaše dítě rozbije sousedovi auto při hře s míčem atd...

U pojišťovny DIRECT navíc ZDARMA automaticky získáváte k uvedenému připojištění i pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti.

Co je to "odpovědnost z držby nemovitosti?"
Připojištěním odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti se pojišťujete proti všem škodám, které jsou způsobeny Vaší nemovitostí někomu jinému.
Kdy se pojištění může hodit?
Např. pádem rampouchu ze střechy, sklouznutí po ledu či vodě na Vašem pozemku...atd

Varianty:

Limit: 3 000 000 Kč
Limit: 5 000 000 Kč
Limit: 10 000 000 Kč
Limit: 15 000 000 Kč
Limit: 25 000 000 Kč

Uvedené připojištění je bez spoluúčasti.
    Chcete k hlavní nemovitosti pojistit též vedlejší stavby?
Pokud chcete pojistit i vedlejší stavbu, zaškrtněte ANO.
Pokud jste vybrali ANO, vyplňte prosím k vybraným stavbám, jaká je jejich přibližná cena.

Příklady vedlejších staveb:
kůlna, dílna, garáž, oplocení, studna, čistírna odpadních vod, atd.

Cenu uvádějte bez mezery a bez symbolu Kč.
Takže např. 2000000
    Pojistná částka
Vyberte prosím, na jakou částku chcete nemovitost pojistit.
Částka by měla vyjadřovat přibližnou cenu pojišťované nemovitosti.

Jelikož v případě podpojištění pojišťovny mohou při likvidaci pojistné události krátit pojistné plnění, přikládáme tabulky pro orientační výpočet ceny Vaší nemovitosti.

Tabulky jsou ke stažení ZDE.
    Obyvatelnost
Vyberte prosím, jestli stavbu využíváte trvale, či jen rekreačně.
V případě rozestavěných staveb vyberte, jakým způsobem je budete využívat po dostavění.
    Chcete svou nemovitost připojistit proti povodni a záplavám?
Pojištění proti záplavám není součástí základního pojištění, pokud se vůči záplavám chcete připojistit, vyberte prosím možnost ANO.
Následně bude ověřena povodňová zóna dle zadané adresy a dle ní určena cena za toto připojištění.
V případě, že zadaná adresa je v zóně s vysokým rizikem povodně, tak toto připojištění nelze využít.
    Chcete svou nemovitost připojistit proti povodni a záplavám?
Pojištění proti záplavám není součástí základního pojištění, pokud se vůči záplavám chcete připojistit, vyberte prosím možnost Ano.
V závorce uvidíte, o kolik se zvedne částka Vašeho pojištění.
Spoluúčast v případě pojistné události je u tohoto připojištění vždy 15 000 Kč.
    Chcete svou nemovitost připojistit proti povodni a záplavám?
Pojištění proti záplavám není součástí základního pojištění, pokud se vůči záplavám chcete připojistit, vyberte prosím možnost ANO.
Následně bude ověřena povodňová zóna dle zadané adresy a dle ní určena cena za toto připojištění.
V případě, že zadaná adresa je v zóně s vysokým rizikem povodně, tak toto připojištění nelze využít.
    Chcete svou domácnost připojistit proti záplavám?
Pojištění proti záplavám není součástí základního pojištění, pokud se vůči záplavám chcete připojistit, vyberte prosím možnost Ano.
V závorce uvidíte, o kolik se zvedne částka Vašeho pojištění.
Spoluúčast v případě pojistné události je u tohoto připojištění vždy 15 000 Kč.
    Povodeň a záplavy
Pojištění proti povodním a záplavám není součástí základního pojištění, pokud se vůči povodním a záplavám chcete připojistit, vyberte prosím zde možnost ANO.
Konečná cena pojištění se po přidání tohoto připojištění automaticky navýší již o hodnotu odpovídající Vašemu povodňovému pásu dle nastavené adresy.
V případě, že je v položce uvedeno: "Uvedená adresa nelze pojistit", znamená to, že dané připojištění Vám bohužel nemůžeme nabídnout a to z důvodu, že Vámi zadaná adresa je v zóně s vysokým rizikem povodně, kde již pojišťovna neumožňuje uvedené připojištění využít, případně nedošlo k ověření povodňové zóny pro Vámi zadanou adresu.
    Povodeň a záplavy
Pojištění proti povodním a záplavám není součástí základního pojištění, pokud se vůči povodním a záplavám chcete připojistit, vyberte prosím zde možnost ANO.
Konečná cena pojištění se po přidání tohoto připojištění automaticky navýší již o hodnotu odpovídající Vašemu povodňovému pásu dle nastavené adresy.
V případě, že je v položce uvedeno: "Uvedená adresa nelze pojistit", znamená to, že dané připojištění Vám bohužel nemůžeme nabídnout a to z důvodu, že Vámi zadaná adresa je v zóně s vysokým rizikem povodně, kde již pojišťovna neumožňuje uvedené připojištění využít, případně nedošlo k ověření povodňové zóny pro Vámi zadanou adresu.
    Povodeň a záplavy
Pojištění proti povodním a záplavám není součástí základního pojištění, pokud se vůči povodním a záplavám chcete připojistit, vyberte prosím zde možnost ANO.
Konečná cena pojištění se po přidání tohoto připojištění automaticky navýší již o hodnotu odpovídající Vašemu povodňovému pásu dle nastavené adresy.
V případě, že je v položce uvedeno: "Uvedená adresa nelze pojistit", znamená to, že dané připojištění Vám bohužel nemůžeme nabídnout a to z důvodu, že Vámi zadaná adresa je v zóně s vysokým rizikem povodně, kde již pojišťovna neumožňuje uvedené připojištění využít, případně nedošlo k ověření povodňové zóny pro Vámi zadanou adresu.

Pro uvedené připojištění platí u pojišťovny Direct VŽDY spoluúčast ve výši 5 000 Kč.
    Chcete svou nemovitost připojistit proti odcizení či vandalismu?
Tato služba není součástí základního pojištění, pokud máte o připojištění zájem, vyberte prosím možnost ANO.
V závorce uvidíte, o kolik se zvedne částka Vašeho pojištění.

Limity krytí:
Odcizení pro hlavní i vedlejší stavby - roční limit 300 000 Kč.
Vandalismus - roční limit 30 000 Kč.
Sprejerství - roční limit 30 000 Kč.
Jednání pachatele k odcizení věci - roční limit 30 000 Kč.
    Chcete svou nemovitost připojistit proti odcizení či vandalismu?
Tato služba není součástí základního pojištění, pokud máte o připojištění zájem, vyberte prosím možnost ANO.
V závorce uvidíte, o kolik se zvedne částka Vašeho pojištění.

Limity krytí:
Odcizení pro hlavní i vedlejší stavby - roční limit 300 000 Kč.
Vandalismus - roční limit 30 000 Kč.
Sprejerství - roční limit 30 000 Kč.
Jednání pachatele k odcizení věci - roční limit 30 000 Kč.
    Chcete svou nemovitost připojistit proti škodám způsobených tíhou sněhu či námrazy?
Tato služba není součástí základního pojištění, pokud máte o připojištění zájem, vyberte prosím možnost ANO.
V závorce uvidíte, o kolik se zvedne částka Vašeho pojištění.
    Chcete svou nemovitost připojistit na odpovědnost z držby nemovitosti?
Pokud ano, vyberte prosím, jak vysoký chcete nastavit limit tohoto připojištění. Pokud ne, ponechte v kolonce: "Žádný".
V závorce uvidíte, o kolik se zvedne částka Vašeho pojištění.

Co je to "odpovědnost z držby nemovitosti?"
Připojištěním odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti se pojišťujete proti všem škodám, které jsou způsobeny Vaší nemovitostí někomu jinému.
Kdy se pojištění může hodit?
Např. pádem rampouchu ze střechy, sklouznutí po ledu či vodě na Vašem pozemku...atd

Limity (v Kč):
Nízký: újma na zdraví: 1 000 000, škoda na věci: 500 000, následná finanční škoda: 250 000
Střední: újma na zdraví: 2 000 000, škoda na věci: 1 000 000, následná finanční škoda: 500 000
Vyšší: újma na zdraví: 4 000 000, škoda na věci: 2 000 000, následná finanční škoda: 750 000
Maximální: újma na zdraví: 6 000 000, škoda na věci: 3 000 000, následná finanční škoda: 1 000 000

Bez spoluúčasti.
    Chcete se připojistit proti škodě z běžného občanského života?
Pokud ano, vyberte prosím, jak vysoký chcete nastavit limit tohoto připojištění. Pokud ne, ponechte v kolonce: "Žádný".
V závorce uvidíte, o kolik se zvedne částka Vašeho pojištění.

Co je to "škoda z běžného občanského života"?
Jsou to škody, které mohou vzniknout při rozmanitých činnostech v běžném občanském životě pojištěným a všemi členy domácnosti (např. v souvislosti s vedením domácnosti a provozech jejího zařízení, při zábavě nebo při rekreačním sportu, při opatrování domácích a drobných hospodářských zvířat...atd)
Kdy se pojištění může hodit?
Např. když v obchodě rozbijete drahou láhev vína, Vaše dítě rozbije sousedovi auto při hře s míčem, Váš pes při venčení pokouše kolemjdoucího ...atd
Spolupojištěné osoby: manžel, druh, děti do 26 let

Limity (v Kč):
Nízký: újma na zdraví: 2 000 000, škoda na věci: 1 000 000, následná finanční škoda: 500 000
Střední: újma na zdraví: 4 000 000, škoda na věci: 2 000 000, následná finanční škoda: 750 000
Maximální: újma na zdraví: 6 000 000, škoda na věci:
3 000 000, následná finanční škoda: 1 000 000

Bez spoluúčasti.
    Nadstandardní asistence
Zvolte toto připojištění pro volbu nadstandardních asistenčních služeb
Standardní asistenční služby zahrnují jen telefonickou asistenci.
Volbou tohoto připojištění získáte v případě pojistné události navíc technickou asistenci, která zahrnuje:
– organizaci a úhradu příjezdu/odjezdu a nákladů technické pomoci v případě škodné události, nebo havarijního stavu
– platí pro profese: elektrikář, plynař, instalatér, topenář, sklenář, zámečník

limity:
2 000,- Kč / max. limit na 1 škodnou událost
maximálně 2x do roka

pojistné: 99 Kč / rok
    Chcete svou domácnost připojistit vandalismu?
Pojištění proti vandalismu není součástí základního pojištění, pokud se chcete vůči rizikům vandalismu připojistit, vyberte prosím možnost Ano.
Toto připojištění kryje škody vandalismu, graffiti a rozbití skla a zkrat elektromotorů

Limity krytí:
Vandalismus - roční limit 10.000 Kč (musí být šetřeno policií, ale plnění i bez dopadení viníka)
Graffiti - roční limit 10.000 Kč (bez šetření policie a bez dopadení viníka!!!)
V závorce uvidíte, o kolik se zvedne částka Vašeho pojištění.
    Pojištění věcí
Pokud jste vybrali, že chcete nad rámec pojištění domácnosti jako celku pojistit též konkrétní věci, vypište prosím nyní do kolonky, o jaké věci se jedná
(př. domácí kino, Hi-fi souprava...)
    Chcete svou nemovitost připojistit proti záplavám?
Pojištění proti záplavám není součástí základního pojištění, pokud se vůči záplavám chcete připojistit, vyberte prosím zde možnost ANO, cena již odpovídá Vašemu povodňovému pásmu dle nastavené adresy.
V případě, že je v nabídce více povodňových pásem, Vaše adresa nebyla nalezena systémem pojišťovny a je potřeba ověřit povodňovou zónu s naším makléřem.
V případě, že je zde zobrazeno "Uvedená adresa nelze pojistit" je zadaná adresa v zóně s vysokým rizikem povodně, kde není možné uvedené připojištění využít.
    Chcete svou domácnost připojistit proti záplavám?
Pojištění proti záplavám není součástí základního pojištění, pokud se vůči záplavám chcete připojistit, vyberte prosím zde možnost ANO, cena již odpovídá Vašemu povodňovému pásmu dle nastavené adresy.
V případě, že je v nabídce více povodňových pásem, Vaše adresa nebyla nalezena systémem pojišťovny a je potřeba ověřit povodňovou zónu s naším makléřem.
V případě, že je zde zobrazeno "Uvedená adresa nelze pojistit" je zadaná adresa v zóně s vysokým rizikem povodně, kde není možné uvedené připojištění využít.
    Připojištění Domácnost
Připojištění Domácnost zajišťuje krytí těchto rizik:
nepřímý úder blesku, přepětí s limitem krytí 15 000 Kč
rozbití skla s limitem krytí 10 000 Kč
srážky s limitem krytí 10 000 Kč
zkrat elektromotoru s limitem krytí 7 000 Kč

Limity platí pro všechny pojistné události jednoho druhu za jeden rok dohromady.
U tohoto připojištění je nutná spoluúčast ve výši 1000 Kč
Pokud chcete toto připojištění zvolit, vyberte prosím možnost Ano.
Toto připojištění navýší částku Vašeho pojištění o 360 Kč. V případě sjednání nemovitosti + domácnosti dohromady o 342 Kč.
    Připojištění Stavba
Připojištění Stavba zajišťuje krytí těchto rizik:
nepřímý úder blesku, přepětí s limitem krytí 15 000 Kč
rozbití skla s limitem krytí 10 000 Kč
zkrat elektromotoru s limitem krytí 15 000 Kč

Limity platí pro všechny pojistné události jednoho druhu za jeden rok dohromady. U tohoto připojištění je nutná spoluúčast ve výši 1000 Kč.
Pokud chcete toto připojištění zvolit, vyberte prosím možnost Ano. Toto připojištění navýší částku Vašeho pojištění o 360 Kč. V případě sjednání nemovitosti + domácnosti dohromady o 342 Kč.
    Připojištění právní asistence - Komfort
Pokud chcete toto připojištění zvolit, vyberte prosím možnost Ano. Toto připojištění navýší částku Vašeho pojištění o 540 Kč. V případě sjednání nemovitosti + domácnosti dohromady o 513 Kč.
    Slavia Pojišťovna, a.s.
Tradice pojišťovny Slavia sahá až do roku 1868. Činnost slavné prvorepublikové pojišťovny byla ukončena znárodněním pojišťovnictví v roce 1945 a obnovena až v devadesátých letech. Pojišťovna Slavia dnes navazuje na úspěšnou tradici jedné z nejstarších a nejvýznamnějších finančních institucí u nás.

Pojištění domova
Pojištění majetku od Slavia Pojišťovny poskytuje pojistnou ochranu domácnostem i nemovitostem, včetně garáží a rekreačních objektů.
Slavia nabízí 3 varianty pojištění majetku, lišící se JEN mírou spoluúčasti. (1000 Kč, 5000 Kč a 10000 Kč)

Všechny 3 varianty kryjí tato základní rizika:
požár, výbuch, nepřímý úder blesku, přímý úder blesku, přepětí, zřícení letadla, nadzvuková vlna, vichřice, krupobití, sesuv půdy, skal, lavin, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, odcizení

K základní variantě je možné se v rámci několika balíčků připojistit proti těmto rizikům:
tíha sněhu a námrazy, vodovodní škoda, kanalizační škoda, únik vody z akvária, záplava, povodeň, vandalismus, graffiti, all risk skla, či zkrat elektromotorů,
Navíc můžete zvolit připojištění, které kryje:
Odpovědnost za škody z držení nemovitosti, stavby, bytu. Odpovědnost za škody z běžného občanského života.
Nebo zvolit nadstandardní asistenční služby.

Odkazy:
Slavia Pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky
    Slavia Pojišťovna, a.s.
Tradice pojišťovny Slavia sahá až do roku 1868. Činnost slavné prvorepublikové pojišťovny byla ukončena znárodněním pojišťovnictví v roce 1945 a obnovena až v devadesátých letech. Pojišťovna Slavia dnes navazuje na úspěšnou tradici jedné z nejstarších a nejvýznamnějších finančních institucí u nás.

Pojištění domova
Pojištění majetku od Slavia Pojišťovny poskytuje pojistnou ochranu pro nemovitost i domácnost. V rámci nemovitosti lze pojistit domy a byty určené k bydlení či rekreaci. Pojištění vedlejších staveb (např. garáž, oplocení, bazén..) do 200 tis. Kč zdarma.
V rámci domácnosti lze pojistit vybavení domácnosti trvale i rekreačně obývané, případně movité věci ve vedlejších stavbách.
Slavia nabízí 3 varianty pojištění majetku, lišící se množstvím poskytovaných služeb.

Odkazy:
Slavia Pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky
    Slavia Domov Základ
Uvedený produkt je možné sjednat pouze pro rekreační dřevěný objekt.
Možnost zvolit si spoluúčast 5 000,- Kč / 1 000,- Kč / 500,- Kč

Pojištěná rizika:
Požár, výbuch,náraz nebo zřícení letadla, úder blesku přímý i nepřímý, kouř, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zeminy, sesouvání lavin, zemětřesení, pád stromů, stožárů.

K základní variantě je možné připojistit:
povodeň a záplava
odcizení a vandalismus
tíha sněhu a námrazy
Navíc můžete zvolit připojištění, které kryje:
Odpovědnost za škody z držení nemovitosti, stavby, bytu.
Odpovědnost za škody z běžného občanského života.
Nebo zvolit nadstandardní asistenční služby.

Odškodnění po nehodě:
ePojisteni.cz Vám k pojistce přidá zdarma služby týmu specializovaných právníků.
V případě nehody Vám pomůžeme získat od pojišťovny viníka maximum peněz, na které máte nárok.
Více informací naleznete ZDE.

Odkazy:
Slavia Pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky
    Slavia Domov Standard
Možnost zvolit si spoluúčast 5 000,- Kč / 1 000,- Kč / 500,- Kč

Pojištěná rizika:
Požár, výbuch,náraz nebo zřícení letadla, úder blesku přímý i nepřímý, kouř, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zeminy, sesouvání lavin, zemětřesení, pád stromů, stožárů, náraz vozidla, přepětí, podpětí, aerodynamický třes, kapalina unikající z vodovodních zařízení v důsledku jejich poruchy (vodovodní škoda).

Do limitu pojistného plnění:
přepětí, podpětí, nepřímý úder blesku - 50 000 Kč (nevztahuje se na škody vzniklé na věcech starších 15 let)

K základní variantě je možné připojistit:
povodeň a záplava
odcizení a vandalismus
tíha sněhu a námrazy
Navíc můžete zvolit připojištění, které kryje:
Odpovědnost za škody z držení nemovitosti, stavby, bytu.
Odpovědnost za škody z běžného občanského života.
Nebo zvolit nadstandardní asistenční služby.

Odškodnění po nehodě:
ePojisteni.cz Vám k pojistce přidá zdarma služby týmu specializovaných právníků.
V případě nehody Vám pomůžeme získat od pojišťovny viníka maximum peněz, na které máte nárok.
Více informací naleznete ZDE.

Odkazy:
Slavia Pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky
    Slavia Domov Nadstandard
Možnost zvolit si spoluúčast 5 000,- Kč / 1 000,- Kč / 500,- Kč

Pojištěná rizika:
Požár, výbuch,náraz nebo zřícení letadla, úder blesku přímý i nepřímý, kouř, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zeminy, sesouvání lavin, zemětřesení, pád stromů, stožárů, náraz vozidla, přepětí, podpětí, aerodynamický třes, kapalina unikající z vodovodních zařízení v důsledku jejich poruchy (vodovodní škoda), únik vody v důsledku pojistné události způsobené vodovodní škodou, poškození nebo zničení kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů pojištěné budovy, poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles, vodovodních armatur, vystoupnutí vody z odpadního potrubí, rozbití skla, porucha chladícího zařízení, únik vody z akvária, zkrat elektromotoru.

Do limitu pojistného plnění:
poškození nebo zničení kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů pojištěné budovy, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich - 30 000 Kč
rozbití skel jakoukoliv událostí - 20 000 Kč
únik vody v souvislosti s vodovodní škodou - 10 000 Kč (první riziko)

Tento typ pojištění již obsahuje nadstandardní asistenci ZDARMA.

K základní variantě je možné připojistit:
povodeň a záplava
odcizení a vandalismus
tíha sněhu a námrazy
Navíc můžete zvolit připojištění, které kryje:
Odpovědnost za škody z držení nemovitosti, stavby, bytu.
Odpovědnost za škody z běžného občanského života.

Odškodnění po nehodě:
ePojisteni.cz Vám k pojistce přidá zdarma služby týmu specializovaných právníků.
V případě nehody Vám pomůžeme získat od pojišťovny viníka maximum peněz, na které máte nárok.
Více informací naleznete ZDE.

Odkazy:
Slavia Pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky
    AXA Pojišťovna, a.s.
AXA pojišťovna, a. s. je součástí společnosti AXA Bank Europe se sídlem v Belgii. Ta s více než stoletou tradicí patří mezi 50 nejbezpečnějších bank světa. AXA pojišťovna je též součástí mezinárodní skupiny AXA Group, která patří mezi největší světové správce aktiv.
V České republice působí AXA již 15 let. Nejmladším členem skupiny je AXA pojišťovna, která na českém trhu působí od roku 2008.

Pojištění domova
AXA pojistí své klienty v oblasti majetkového pojištění na všechna běžná rizika. Pojistit lze jak trvale obývané prostory, tak i rekreační stavby, domácnosti i objekty, ve kterých klienti podnikají (plocha domácnosti určená k podnikání však nesmí být větší než 30% plochy objektu).

Odkazy:
AXA Pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky
    Slavia Domov +
u tohoto pojištění je spoluúčast 1 000,- Kč

Vlastnosti:
pojištění nemovitosti i domácnosti na jedné smlouvě
možnost pojistit ideální část nemovitosti
možnost indexace pojistné částky
při neobyvatelnosti domácnosti následkem pojistné události až 30.000,- Kč na nezbytné náhradní ubytování
zdarma pojištění škody způsobené nepřímým úderem blesku nebo přepětím

Kryje tato základní rizika:
požár, výbuch, nepřímý úder blesku, přímý úder blesku, přepětí, zřícení letadla, nadzvuková vlna, vichřice, krupobití, sesuv půdy, skal, lavin, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, odcizení

K základní variantě je možné se v rámci několika balíčků připojistit proti těmto rizikům:
tíha sněhu a námrazy, vodovodní škoda, kanalizační škoda, únik vody z akvária, záplava, povodeň, vandalismus, graffiti, all risk skla, či zkrat elektromotorů,
Navíc můžete zvolit připojištění, které kryje:
Odpovědnost za škody z držení nemovitosti, stavby, bytu. Odpovědnost za škody z běžného občanského života.
Nebo zvolit nadstandardní asistenční služby.

Odškodnění po nehodě:
ePojisteni.cz Vám k pojistce přidá zdarma služby týmu specializovaných právníků.
V případě nehody Vám pomůžeme získat od pojišťovny viníka maximum peněz, na které máte nárok.
Více informací naleznete ZDE.

Odkazy:
Slavia Pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky
    Slavia Domov +
u tohoto pojištění je spoluúčast 5.000,- Kč

Vlastnosti:
pojištění nemovitosti i domácnosti na jedné smlouvě
možnost pojistit ideální část nemovitosti
možnost indexace pojistné částky
při neobyvatelnosti domácnosti následkem pojistné události až 30.000,- Kč na nezbytné náhradní ubytování
zdarma pojištění škody způsobené nepřímým úderem blesku nebo přepětím

Kryje tato základní rizika:
požár, výbuch, nepřímý úder blesku, přímý úder blesku, přepětí, zřícení letadla, nadzvuková vlna, vichřice, krupobití, sesuv půdy, skal, lavin, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, odcizení

K základní variantě je možné se v rámci několika balíčků připojistit proti těmto rizikům:
tíha sněhu a námrazy, vodovodní škoda, kanalizační škoda, únik vody z akvária, záplava, povodeň, vandalismus, graffiti, all risk skla, či zkrat elektromotorů,
Navíc můžete zvolit připojištění, které kryje:
Odpovědnost za škody z držení nemovitosti, stavby, bytu. Odpovědnost za škody z běžného občanského života.
Nebo zvolit nadstandardní asistenční služby.

Odškodnění po nehodě:
ePojisteni.cz Vám k pojistce přidá zdarma služby týmu specializovaných právníků.
V případě nehody Vám pomůžeme získat od pojišťovny viníka maximum peněz, na které máte nárok.
Více informací naleznete ZDE.

Odkazy:
Slavia Pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky
    Slavia Domov +
u tohoto pojištění je spoluúčast 10.000,- Kč

Vlastnosti:
pojištění nemovitosti i domácnosti na jedné smlouvě
možnost pojistit ideální část nemovitosti
možnost indexace pojistné částky
při neobyvatelnosti domácnosti následkem pojistné události až 30.000,- Kč na nezbytné náhradní ubytování
zdarma pojištění škody způsobené nepřímým úderem blesku nebo přepětím

Kryje tato základní rizika:
požár, výbuch, nepřímý úder blesku, přímý úder blesku, přepětí, zřícení letadla, nadzvuková vlna, vichřice, krupobití, sesuv půdy, skal, lavin, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, odcizení

K základní variantě je možné se v rámci několika balíčků připojistit proti těmto rizikům:
tíha sněhu a námrazy, vodovodní škoda, kanalizační škoda, únik vody z akvária, záplava, povodeň, vandalismus, graffiti, all risk skla, či zkrat elektromotorů,
Navíc můžete zvolit připojištění, které kryje:
Odpovědnost za škody z držení nemovitosti, stavby, bytu. Odpovědnost za škody z běžného občanského života.
Nebo zvolit nadstandardní asistenční služby.

Odškodnění po nehodě:
ePojisteni.cz Vám k pojistce přidá zdarma služby týmu specializovaných právníků.
V případě nehody Vám pomůžeme získat od pojišťovny viníka maximum peněz, na které máte nárok.
Více informací naleznete ZDE.

Odkazy:
Slavia Pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky
    Kooperativa
u tohoto pojištění je spoluúčast 1 000,- Kč
u rizika povodeň a záplava nastavena spoluúčast 1 %, min. 10 000 Kč
spoluúčast pro případ krádeže 0 - 30 % (dle pojistné částky a stupně zabezpečení) viz. obchodní podmínky

Kooperativa pojišťovna poskytuje slevu 10% za rozestavěnou nemovitost.
Plnění škod hrazených z pojištění domácnosti je vypláceno v aktuálních cenách nových věcí.

Kryje tato rizika:
živelní: požár a jeho průvodní jevy, výbuch, přímý úder blesku, povodeň a záplava, tíha sněhu nebo námrazy, působení kouře, zřícení letadla, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, náraz dopravního prostředku, pád stromu, vodovodní nebezpečí (unikající kapalina, přetlak nebo zamrznutí v rozvodech i zařízeních)
ostatní: havárie rozvodů (odpad, elektřina, plyn, teplo, voda), přepětí, podpětí, vandalismus, krádež s překonáním překážky, loupež, zatečení atmosferických srážek
navíc u pojištění domácnosti: únik vody z akvária, klimatizace, vodního lůžka atp.
navíc u pojištění nemovitosti: aerodynamický třesk, mechanické poškození zateplení, elektromotry, náklady na vodné a stočné, náklady na úklid a úpravu pozemku do výše 10.000 Kč v důsledku živelní události

K základní variantě je možné připojistit:
pojištění odpovědnosti z běžného občanského života k pojištění domácnosti
pojištění z držby nemovitosti k pojištění nemovitosti (rodinného domu, bytu, rekreační budovy)
pojištění skel s limitem až 50 000 Kč se spoluúčastí 10%, min. 200 Kč

Odškodnění po nehodě:
ePojisteni.cz Vám k pojistce přidá zdarma služby týmu specializovaných právníků.
V případě nehody Vám pomůžeme získat od pojišťovny viníka maximum peněz, na které máte nárok.
Více informací naleznete ZDE.

Odkazy:
Kooperativa pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění budov a staveb
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění bytu
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti
    Kooperativa pojišťovna, a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s. byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Dnes je Kooperativa s 22% podílem na celkovém předepsaném pojistném a základním jměním 3 miliardy Kč druhou největší pojišťovnou v ČR. Kooperativa pojišťovna je součástí Vienna Insurance Group - přední pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě.

Odkazy:
Kooperativa pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění budov a staveb
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění bytu
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti
    AXA - Domov
u tohoto pojištění je spoluúčast 1 000,- Kč

Vlastnosti:
pojištění nemovitosti i domácnosti na jedné smlouvě
pojištění proti vandalismu v ceně
výhodné sazby pro rozestavěné nemovitosti
ZDARMA pojištění odpovědnosti za škodu, technická i právní asistenční služba

Pojištění se vztahuje na tato rizika:
požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, náraz vozidla, kouř, nárazová vlna, vichřice nebo krupobití, zemětřesení, sesouvání půdy, lavin, zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, vodovodní škody a mráz na vodovodním zařízení, poškození nebo zničení stavebních součástí, odcizení pojištěné věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením, vandalismus (úmyslné zničení či poškození věcí cizí osobou)

Velký výběr doplňkových pojištění:
povodeň a záplava, připojištění Stavba (Nepřímý úder blesku, přepětí, rozbití skla, škoda na elektromotoru), připojištění Domácnost (Nepřímý úder blesku, přepětí, rozbití skla, škoda na elektromotoru, srážky), právní asistence Komfort

Odškodnění po nehodě:
ePojisteni.cz Vám k pojistce přidá zdarma služby týmu specializovaných právníků.
V případě nehody Vám pomůžeme získat od pojišťovny viníka maximum peněz, na které máte nárok.
Více informací naleznete ZDE.

Odkazy:
AXA Pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky
    Výběr pojištění
Nejprve si prosím vyberte, jestli chcete pojistit nemovitost, domácnost, případně kombinaci obojího. Vyberte zaškrtnutím.

Pojištění nemovitosti
Pojištěním nemovitosti ochráníte svůj byt, dům, chalupu nebo vedlejší objekty jako jsou kůlna, garáž, nebo plot.
Pojištění zahrnuje konstrukční prvky nemovitosti jako jsou zdi, střechu, krovy, podlahy, okna, dveře...atd.
Pojistit je možné i objekt, který máte teprve rozestavěný.

Pojištění domácnosti
Pojištěním domácnosti ochráníte předměty tvořící zařízení nemovitosti (domu,bytu,chaty garáže..)
Pojištění zahrnuje vybavení domácnosti jako např. nábytek, elektronika, sportovní potřeby, oblečení, elektrospotřebiče...atd.

Pojištění nemovitosti + domácnosti (DOPORUČUJEME)
Uvedené pojištění obsahuje kombinaci obou předchozích pojištění tedy nemovitosti i domácnosti.

Podrobnější vysvětlení najdete ZDE
    Datum Platnosti
Zde prosím nastavte od jakého data chcete, aby Vaše pojištění začalo platit.
Počátek lze posunout až o 180 dní od dnešního dne do budoucna.
    Počet splátek pojištění za rok
Zvolte prosím frekvenci splátek pojištění.
Cena pojištění je počítána za rok. Roční splátky jsou obvyklé.
Pokud však chcete částku rozložit do více splátek, můžete zde vybrat platbu pololetní, nebo čtvrtletní.
V závorce rovněž vidíte, o kolik se zvedne částka Vašeho pojištění v případě področních splátek.
    Počet splátek pojištění za rok
Zvolte prosím frekvenci splátek pojištění. Cena pojištění je počítána za rok. Roční splátky jsou obvyklé. Pokud však chcete částku rozložit do více splátek, zvolte platbu pololetní, nebo čtvrtletní.
V případě zvolení pololetní platby se konečná cena navýší o 4 %.
V případě zvolení čtvrtletní platby se konečná cena navýší o 8 %.
    Nadstandardní asistence
Zvolte toto připojištění pro volbu nadstandardních asistenčních služeb
Standardní asistenční služby zahrnují jen telefonickou asistenci.
Volbou tohoto připojištění získáte v případě pojistné události navíc technickou asistenci, která zahrnuje:
– organizaci a úhradu příjezdu/odjezdu a nákladů technické pomoci
– elektrikář, plynař, instalatér, topenář, sklenář, zámečník

limity:
nárok na technickou asistenci - příjezd řemeslníka, opravu závady, použitý materilál - v celkové výši do 2000 Kč pro jednu havarijní situaci a to 2x ročně

V závorce vidíte, o kolik se zvedne volbou tohoto připojištění Vaše pojistná částka.
    Tíha sněhu, námrazy
Toto připojištění kryje škody způsobené:

destruktivním působením nadměrné hmotnosti sněhu nebo námrazy

únikem vody nebo kapaliny z vodovodních nebo kanalizačních potrubí

vystoupnutím kapaliny z kanalizačního nebo odpadního potrubí v důsledku zahlcení kanalizace

únikem vody z akvária o objemu do 50 litrů s limitem krytí do 30 000 Kč

V závorce vidíte, o kolik se zvedne částka Vašeho pojištění.
    Tíha sněhu, námrazy
Toto připojištění kryje škody způsobené:

destruktivním působením nadměrné hmotnosti sněhu nebo námrazy na konstrukci pojištěné stavby

únikem vody nebo kapaliny z vodovodních nebo kanalizačních potrubí

vystoupnutím kapaliny z kanalizačního nebo odpadního potrubí v důsledku zahlcení kanalizace

Krytí těchto škod není součástí základního pojištění, pokud máte o toto připojištění zájem, vyberte ANO
V závorce vidíte, o kolik se zvedne částka Vašeho pojištění.
    Chcete k hlavní nemovitosti pojistit též zvláštní zařízení stavby?
Pokud chcete pojistit i zvláštní zařízení stavby, zaškrtněte ANO.
Pokud jste vybrali ANO, vyplňte prosím k vybraným stavbám, jaká je jejich přibližná cena.

Příklady zvláštních zařízení
Fotovoltaické nebo solární panely (do 12 kusů), tepelné čerpadlo, klimatizační vzduchotechnika, atd.

Cenu uvádějte bez mezery a bez symbolu Kč.
Takže např. 200000
    Fotovoltaické panely
Pojistit lze maximálně 12 kusů fotovoltaických panelů.
Uveďte cenu všech panelů dohromady.
    Chcete svou nemovitost připojistit proti vandalismu?
Pojištění proti vandalismu není součástí základního pojištění.
Pokud Vaší nemovitosti hrozí ve vyšší míře poškození vandalismem můžete se vůči těmto rizikům připojistit.
Toto připojištění kryje škody vandalismu, graffiti a rozbití skla

Limity krytí:
Vandalismus - roční limit 10.000 Kč (musí být šetřeno policií, ale plnění i bez dopadení viníka)
Graffiti - roční limit 10.000 Kč (bez šetření policie a bez dopadení viníka!!!)

Pokud máte o připojištění zájem, vyberte prosím možnost Ano.
V závorce uvidíte, o kolik se zvedne částka Vašeho pojištění.
    Odpovědnost za škodu z běžného občanského života
Chcete svou nemovitost připojistit proti škodě z běžného občanského života?
Pokud ano, vyberte prosím, jak vysoký chcete nastavit limit tohoto připojištění. Pokud ne, ponechte v kolonce: "Žádný".
V závorce uvidíte, o kolik se zvedne částka Vašeho pojištění.

Co je to "škoda z běžného občanského života"?
Toto připojištění se vztahuje na škody způsobené v občanskoprávních vztazích, za které odpovídá pojištěný nebo spolupojištěné fyzické osoby (členové společné domácnosti). Například v domácnosti pojištěného a provozem jejího zařízení.

Limity (v Kč):
Nízký: škoda na usmrcení: 2 000 000, škoda na věci: 1 000 000, následná finanční škoda: 500 000
Střední: škoda na usmrcení: 4 000 000, škoda na věci: 2 000 000, následná finanční škoda: 750 0000
Maximální: škoda na usmrcení: 6 000 000, škoda na věci:
3 000 000, následná finanční škoda: 1 000 000

    Chcete svou nemovitost připojistit na odpovědnost z držby nemovitosti?
Pokud ano, vyberte prosím, jak vysoký chcete nastavit limit tohoto připojištění. Pokud ne, ponechte v kolonce: "Žádný".
V závorce uvidíte, o kolik se zvedne částka Vašeho pojištění.

Co je to "odpovědnost z držby nemovitosti?"
Připojištěním odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti se pojišťujete proti všem škodám, které jsou způsobeny Vaší nemovitostí někomu jinému.
Kdy se pojištění může hodit?
Např. pádem rampouchu ze střechy, sklouznutí po ledu či vodě na Vašem pozemku...atd

Limity (v Kč):
Nízký: škoda na usmrcení: 1 000 000, škoda na věci: 500 000, následná finanční škoda: 250 000
Střední: škoda na usmrcení: 2 000 000, škoda na věci: 1 000 000, následná finanční škoda: 500 0000
Vyšší: škoda na usmrcení: 4 000 000, škoda na věci: 2 000 000, následná finanční škoda: 750 000
Maximální: škoda na usmrcení: 6 000 000, škoda na věci:
3 000 000, následná finanční škoda: 1 000 000

Bez spoluúčasti.
    Délka předchozího pojištění
Vyberte prosím délku případného předchozího pojištění nemovitosti, kterou chcete pojistit. (Délka pojištění v měsících)
    Pojišťovna předchozí smlouvy
Uveďte prosím jméno předchozí pojišťovny, u které byla nemovitost dosud pojištěna.
    Číslo předchozí smlouvy
Uveďte prosím číslo předchozí smlouvy o pojištění této nemovitosti.
    Připojištění skel:
Vztahuje se na poškození nebo zničení skel osazených v pojištěných budovách jakoukoli nahodilou událostí, která není z pojištění vyloučena.
Předmětem pojištění jsou tedy např. okna, lodžie, terasy. A to včetně nalepených snímačů zabezpeč. zařízení a nalepených folií. Dále např. dveřní výplně, zrcadla ve vestavném nábytku, zrcadlové stěny.

Možnost vybrat z několika limitů plnění: 5tis, 10tis, 20tis, 30tis a 50tis Kč.
Spoluúčast 10% z celkové výše pojistného plnění, minimálně 200 Kč.
    Pojištění odpovědnosti vyplývající vlastnictví nemovitosti:
Sjednává se pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou pojištěného objektu a pozemku k němu příslušejícího.

Možnost vybrat z několika limitů plnění: 1 mil., 2 mil., 5 mil., 10 mil., 15 mil. Kč
    Připojištění stavebních součástí:

Zahrnuje např. vestavěný nábytek, kuchyňskou linku vč. vestavěných spotřebičů, etážové topení, vyzděné jádro, ohřívače vody, vodovodní baterie, příčky, obklady stěn a stropů. lepené koberce a jiné podlahové krytiny pevně spojené s podlahou, malby stěn, tapety.

Možnost vybrat z několika limitů plnění: 100tis až 1 mil. Kč.

Ze základní ceny pojištění domácnosti je na pojistnou událost vzniklou na stavebních součástech omezen limit max 20% z celkové pojistné částky. Tímto připojištěním lze limit navýšit.
    Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě:
Sjednává se pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného v běžném občanském životě.
Vztahuje se i na újmu způsobenou psem nebo vlastnictvím jiných domácích a hospodářských zvířat.

Územní platnost Evropa, s výjimkou Turecka a zemí bývalého Sovětského svazu, nejsou-li členskými státy Evropské unie.
    Typ nemovitosti
Vyberte prosím, jaký typ nemovitosti chcete pojistit. Rozhodující je účel používání, nikoli údaj uvedený v kolaudačním rozhodnutí.

Příklad
Rodinný dům, který slouží k přechodnému obývání, pojistěte jako rekreační objekt. Naopak rekreační objekt, který slouží k trvalému bydlení, pojistěte jako rodinný dům.
    Maxima - Balíček IDEAL
U tohoto pojištění lze vybrat ze 3 druhů spoluúčasti : 1 000 Kč,
3 000 Kč (3 % sleva) nebo 5 000 Kč (5 % sleva)

Vlastnosti:
pojištění nemovitosti i domácnosti na jedné smlouvě
možnost indexace pojistné částky
při neobyvatelnosti domácnosti následkem pojistné události až 30.000,- Kč na nezbytné náhradní ubytování
20% sleva za sjednání online
ZDARMA technická asistence (včetně zabouchnutí dveří)

Krytá rizika:
požár, kouř, výbuch, úder blesku, vichřice a krupobití, zemětřesení, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, kapalina unikající z vodovodního zařízení, tíha sněhu nebo námrazy, přetlak a zamrzání vody, rozbití skla nepojištěným nebezpečím, imploze, náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, náraz nebo zřícení letadla, jeho dílů a nákladu, aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly, odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky, vandalismus, zkrat, přepětí a podpětí, poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci.

Odškodnění po nehodě:
ePojisteni.cz Vám k pojistce přidá zdarma služby týmu specializovaných právníků.
V případě nehody Vám pomůžeme získat od pojišťovny viníka maximum peněz, na které máte nárok.
Více informací naleznete ZDE.

Odkazy:
Maxima Pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky
    Maxima - Balíček EXCELENT
U tohoto pojištění lze vybrat ze 3 druhů spoluúčasti : 1 000 Kč,
3 000 Kč (3 % sleva) nebo 5 000 Kč (5 % sleva)

Vlastnosti:
pojištění nemovitosti i domácnosti na jedné smlouvě
možnost indexace pojistné částky
při neobyvatelnosti domácnosti následkem pojistné události až 30.000,- Kč na nezbytné náhradní ubytování
20% sleva za sjednání online
ZDARMA technická asistence (včetně zabouchnutí dveří)

Krytá rizika:
Tento balíček pojištění obsahuje stejný rozsah pojistného krytí jako balíček IDEAL rozšířený o pojistné krytí nebezpečí:
- vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek, lom trubky s limitem plnění až 25 tis. Kč
- odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky – balíček obsahuje vyšší limit plnění – až 100 tis. Kč.

Odškodnění po nehodě:
ePojisteni.cz Vám k pojistce přidá zdarma služby týmu specializovaných právníků.
V případě nehody Vám pomůžeme získat od pojišťovny viníka maximum peněz, na které máte nárok.
Více informací naleznete ZDE.

Odkazy:
Maxima Pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky
    Maxima - Balíček VIP
U tohoto pojištění lze vybrat ze 3 druhů spoluúčasti : 1 000 Kč,
3 000 Kč (3 % sleva) nebo 5 000 Kč (5 % sleva)

Vlastnosti:
pojištění nemovitosti i domácnosti na jedné smlouvě
možnost indexace pojistné částky
při neobyvatelnosti domácnosti následkem pojistné události až 30.000,- Kč na nezbytné náhradní ubytování
20% sleva za sjednání online
ZDARMA technická asistence (včetně zabouchnutí dveří)

Krytá rizika:
Tento balíček pojištění obsahuje stejný rozsah pojistného krytí jako balíček EXCELENT rozšířený o pojistné krytí nebezpečí:
- povodeň a záplava
- vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek, lom trubky – limit až 50 tis. Kč
- odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky – balíček obsahuje vyšší limit plnění – až 200 tis. Kč.

Odškodnění po nehodě:
ePojisteni.cz Vám k pojistce přidá zdarma služby týmu specializovaných právníků.
V případě nehody Vám pomůžeme získat od pojišťovny viníka maximum peněz, na které máte nárok.
Více informací naleznete ZDE.

Odkazy:
Maxima Pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky
    Maxima Pojišťovna, a.s.
Maxima pojišťovna působí na českém trhu od roku 1994 a stojí za ní doposud jediná česká zajišťovna VIG RE zajišťovna a.s. Základní kapitál pojišťovny činí 275 mil. Kč. Vedoucí zajistitel disponuje základním kapitálem ve výši 2,5 miliardy Kč. Pojišťovna je zároveň členem českého jaderného pojišťovacího poolu - V současné době se Český jaderný pojišťovací pool podílí na pojištění a zajištění více než 386 jaderných elektráren po celém světě včetně obou českých jaderných elektráren - JE Dukovany a JE Temelín. Maxima pojišťovna se aktuálně zaměřuje na pojištění majetku, životní, úrazové, cestovní pojištění, pojištění cizinců a pojištění podnikatelských rizik, čímž se z ní stává důvěryhodný partner pro všechny typy pojištění.

Pojištění majetku Pojištění domácnosti a nemovitosti lze sjednat pro byty, rodinné domy, garáže, ploty, a další vedlejší stavby ve třech variantách.

Odkazy:
Maxima Pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky
    Direct pojišťovna, a.s.
Direct pojišťovna, a.s. se vrací na český trh. Výhradním vlastníkem pojišťovny je ryze česká investiční společnost VIGO Investments. Nejde o pouhé přeznačení původní pojišťovny Triglav, ale nový DIRECT přichází s koncepcí „pojišťovny pro lidi“, která nabízí rychlá, spolehlivá, srozumitelná a přátelská řešení i komunikaci.

Pojišťovna se zaměřuje na neživotní pojištění, které nabízí občanům i firmám.

Pojištění majetku Pojištění domácnosti a nemovitosti lze sjednat pro byty, rodinné domy, rekreační objekty.

Odkazy:
Direct Pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky
    Direct - Balíček Direct Dům
U tohoto pojištění lze vybrat ze více druhů spoluúčasti : 0 Kč (příplatek 5 %), 1 000 Kč, 3 000 Kč (5 % sleva),
5 000 Kč (10 % sleva), 10 000 Kč (20 % sleva), 30 000 Kč (35 % sleva).

Vlastnosti:
- pojištění nemovitosti i domácnosti na jedné smlouvě
- velké množství doplňkových pojištění již v ceně
- možnost sjednat doplňkového pojištění povodní a záplavy, nebo doplňkové pojištění odpovědnosti z běžného občanského život
- pojištění VŽDY na NOVOU CENU - tedy pojišťovna vyplatí hodnotu předmětu v nové ceně
- ZDARMA technická asistence (neplatí pro rekreační objekt)

Krytá rizika:
Základní živly = mezi základní živly patří požár, výbuch, imploze, rázová vlna, úder blesku, pád předmětů, vichřice, kroupy, sesuv půdy, zřícení skal a lavin, tíha sněhu či námrazy, zemětřesení a náraz vozidla.
Vodovodní škody = případy, kdy praskne trubka, bojler, unikne voda z akvária, pračky, myčky nebo z jiných zařízení.Vztahuje se i na vodné a stočné spojené s touto škodou. Úhrada škody až do plné hodnoty pojištěného majetku.
Pojištění skel a sanity = skla vnějších i vnitřních dveří, oken nebo lodžií, zrcadla, zasklené skříně, sklokeramická deska, akvária, vany, umyvadla, bidety a záchodové mísy.
Poškození spotřebičů zkratem = škodu na spotřebičích způsobenou nepřímým úderem blesku, přepětím, podpětím nebo zkratem. Pojištěny jsou například elektrický pohon vrat, klimatizační jednotka, čerpadla a tepelná čerpadla.

V základní ceně navíc zahrnuto:
- odcizení a vandalismus, pojištění fasády (v případě pojištění nemovitosti), zatečení vody, loupež
na ulici (v případě pojištění domácnosti)
- věci k výdělečné činnosti například telefon nebo notebook do výše 30 000 Kč (v případě pojištění domácnosti)
- zvířata v domácnosti do výše 20 000 Kč (v případě pojištění domácnosti)
- peníze do výše 10 000 Kč (v případě pojištění domácnosti)
- zahradní nábytek do výše 10 000 Kč (v případě pojištění domácnosti)

Odškodnění po nehodě:
ePojisteni.cz Vám k pojistce přidá zdarma služby týmu specializovaných právníků.
V případě nehody Vám pomůžeme získat od pojišťovny viníka maximum peněz, na které máte nárok.
Více informací naleznete ZDE.

Odkazy:
Direct pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky
    Direct - Balíček Direct Byt
U tohoto pojištění lze vybrat ze více druhů spoluúčasti : 0 Kč (příplatek 5 %), 1 000 Kč, 3 000 Kč (5 % sleva),
5 000 Kč (10 % sleva), 10 000 Kč (20 % sleva), 30 000 Kč (35 % sleva).

Vlastnosti:
- pojištění nemovitosti i domácnosti na jedné smlouvě
- velké množství doplňkových pojištění již v ceně
- možnost sjednat doplňkového pojištění povodní a záplavy, nebo doplňkové pojištění odpovědnosti z běžného občanského život
- pojištění VŽDY na NOVOU CENU - tedy pojišťovna vyplatí hodnotu předmětu v nové ceně
- ZDARMA technická asistence (neplatí pro rekreační objekt)

Krytá rizika:
Základní živly = mezi základní živly patří požár, výbuch, imploze, rázová vlna, úder blesku, pád předmětů, vichřice, kroupy, sesuv půdy, zřícení skal a lavin, tíha sněhu či námrazy, zemětřesení a náraz vozidla.
Vodovodní škody = případy, kdy praskne trubka, bojler, unikne voda z akvária, pračky, myčky nebo z jiných zařízení.Vztahuje se i na vodné a stočné spojené s touto škodou. Úhrada škody až do plné hodnoty pojištěného majetku.
Pojištění skel a sanity = skla vnějších i vnitřních dveří, oken nebo lodžií, zrcadla, zasklené skříně, sklokeramická deska, akvária, vany, umyvadla, bidety a záchodové mísy.
Poškození spotřebičů zkratem = škodu na spotřebičích způsobenou nepřímým úderem blesku, přepětím, podpětím nebo zkratem. Pojištěny jsou například elektrický pohon vrat, klimatizační jednotka, čerpadla a tepelná čerpadla.

V základní ceně navíc zahrnuto:
- odcizení a vandalismus, zatečení vody, loupež na ulici (v případě pojištění domácnosti)
- věci k výdělečné činnosti například telefon nebo notebook do výše 30 000 Kč (v případě pojištění domácnosti)
- zvířata v domácnosti do výše 20 000 Kč (v případě pojištění domácnosti)
- peníze do výše 10 000 Kč (v případě pojištění domácnosti)
- zahradní nábytek do výše 10 000 Kč (v případě pojištění domácnosti)

Odškodnění po nehodě:
ePojisteni.cz Vám k pojistce přidá zdarma služby týmu specializovaných právníků.
V případě nehody Vám pomůžeme získat od pojišťovny viníka maximum peněz, na které máte nárok.
Více informací naleznete ZDE.

Odkazy:
Direct pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky