Vinkulace

Co je to vinkulace?

Vinkulace vychází z latinského výrazu vinculum, což znamená pouto. V oblasti finančnictví a pojišťovnictví se používá ve spojení se zastavením pojištěné věci. Vinkulace pojistné smlouvy označuje převod pojistného plnění ve prospěch třetí osoby. Na pojistné plnění získá nárok fyzická nebo právnická osoba, na níž je vinkulace napsána. K provedení vinkulace je nezbytný souhlas pojistníka a vlastníka pojištěné věci zároveň.

V jakých případech se vinkulace používá

Nejčastěji se vinkulace používá u drahých úvěrů, kdy k podmínkám získání patří povinnost uzavření životního pojištění, které je vinkulováno ve prospěch banky. Je to typické například u hypoték. Pokud by došlo k úmrtí pojistníka, část pojistného plnění je použito na doplacení úvěru. Zbývající část pojistného plnění obdrží obmyšlené osoby.

Vinkulace se využívá také u pojištění nemovitostí, které rovněž patří k hlavním podmínkám pro úspěšné získání hypotéky. Dojde-li ke zničení nemovitosti během splácení úvěru, plnění opět získá banka poskytující úvěr a pojistník získá pouze přebytek.

Co je devinkulace

Devinkulace představuje opak vinkulace a jedná se o ukončení zastavení. Provést ji lze pouze základě souhlasu společnosti, v jejíž prospěch je pojistná smlouva vinkulována.

Spočítat
ceny
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 15