Rekvalifikace

Co je rekvalifikace?

Rekvalifikace je způsob, jak si zlepšit, rozšířit nebo zvýšit dosavadní osobní odbornou kvalifikaci za účelem lepšího pracovního uplatnění. V případě dodržení zákonem stanovených podmínek může vybraný a schválený rekvalifikační kurz uhradit stát a to až do výše 50 000 Kč.

Existují tři typy rekvalifikačních kurzů. Prvním je rekvalifikační kurz, který si člověk vybere a z větší části zaplatí sám. Následují rekvalifikační kurzy, které vybírá a hradí zaměstnavatel s cílem lepšího vzdělání u zaměstnanců ohrožených ztrátou zaměstnání. Posledním a třetím typem jsou rekvalifikační kurzy plně hrazené státem osobám registrovaným na Úřadu práce.

Rekvalifikační kurz - požadavky na uchazeče

Největší zájem je logicky o rekvalifikační kurzy, které plně hradí stát. Takový kurz však není určen pro každého a uchazeč musí splnit zákonem stanovené podmínky. Ty jsou následující:

  • Evidence na Úřadu práce
  • Splnění vstupních předpokladů pro vybraný rekvalifikační kurz a výkon profese - vzdělání, znalosti, dovednosti, zdravotní stav apod.
  • Zdravotní způsobilost
  • Potřebnost rekvalifikačního kurzu - nutnost zlepšit kvalifikace, aby měl uchazeč šanci získat práci
  • Účelnost rekvalifikačního kurzu - zvýšení šance na získání zaměstnání
 

Rekvalifikace na profesionálního řidiče

Prostřednictvím rekvalifikačního kurzu lze například získat lepší kvalifikaci jako řidič nákladních vozidel. V případě splnění podmínek stát uhradí kompletní výuku ve vybrané autoškole a uchazeč se může stát držitelem řidičského oprávnění skupin C (nákladní automobil), C+E (nákladní automobil + přívěs), D (autobus) včetně profesního průkazu.

Dále jsou v rámci rekvalifikačních kurzů nabízeny rekvalifikační kurzy na instruktory do autoškol, kteří po ukončení kurzu mohou pracovat jako profesionálně vyškolení učitelé v autoškolách, které se neustále potýkají s problémem v podobě nedostatku zkušených řidičů s odpovídajícími znalostmi a dovednostmi.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2