Pojistná doba

Pojistná doba

Co je pojistná doba

Pojistná doba vymezuje konkrétní časový úsek, na který bylo sjednané pojištění. Pojistná doba musí být uvedena v pojistné době v přesné podobě ode dne začátku platnosti pojištění až do dne jeho ukončení v podobě den, měsíc a rok. Za pojistnou událost je považována každá události, k níž dojde pouze během sjednané pojistné doby.

Typy pojistné doby

Pojistná doba může být uzavřena na dobu určitou nebo dobu neurčitou.

V prvním případě je v pojistné smlouvě stanoven počátek i konec pojištění. Většinou se pojištění sjednává na období jednoho roku a počátek pojištění se tak shoduje s datem konce smlouvy. Výjimku představují krátkodobé typy pojištění, které se sjednávají pouze na kratší časový úsek (např. cestovní pojištění nebo krátkodobé havarijní pojištění platí pouze po dobu pobytu v zahraničí). Pojistná smlouva je vždy ukončena k dohodnutému datu.

V druhé případě se přesně jedná o pojistnou smlouvu sjednanou na dobu určitou s automatickou prolongací. To znamená, že k obnově pojistné smlouvy dochází každý rok automaticky, dokud pojištěný smlouvu neukončí prostřednictvím písemné výpovědi. Výpověď je však nutné podat dle pojistných podmínek.

Spočítat
ceny
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 14