Nahodilá událost

Nahodilá událost

Co je nahodilá událost

Nahodilou událostí je taková událost, k níž dojde náhle, neplánovaně a nečekaně, a která může vést k vyplacení pojistného plnění na základě sjednané pojistné smlouvy. Pojištění je totiž jediný účinný způsob ochrany, který pojištěného chrání před důsledky nahodilých událostí.

Přesněji řečeno je nahodilá událost taková událost, k níž může někdy v budoucnosti dojít, ale také nemusí. Při sjednávání pojistné smlouvy není nikdy předem jasné, zda k nahodilé (pojistné) události vůbec někdy dojde. To je také základní princip pojištění, které je všeobecně možné uzavřít jako ochranu před nahodilými rizika, která lze pouze předvídat.

Konkrétní případy nahodilé události:

 • Živelné události (povodeň, pád stromu, požár, úder blesku apod.),
 • dopravní nehoda,
 • krádež,
 • úraz.
 •  

  Kdy nejde o nahodilou událost

  Za nahodilou událost nelze například považovat povodeň, která postihla dům nalézající se ve 4. povodňové zóně, kde k povodním dochází doslova každou chvíli. Riziko vzniku pojistné události je příliš vysoké téměř až 100%. Pojišťovny v takovém případě živelné pojištění ani neumožňují, protože riziko povodně nelze považovat za nahodilou události.

  Nahodilá událost vs. pojistný podvod

  Pojištění tak nelze uzavírat zpětně poté, co k události došlo, nebo je zřejmě, že k ní zcela určitě dojde. Případně šlo úmyslný podvod s cílem získat pojistné plnění. Za pojistnou událost je nahodilá událost považována pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky uvedené v pojistné smlouvě. Podmínky se liší u konkrétních typů pojištění.

  Spočítat
  ceny
  Hodnocení článku:  
  Počet hlasů: 20