INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO ZÁJEMCE O VYUŽITÍ BEZPLATNÉ KONZULTACE K NÁHRADĚ ŠKODY Z DOPRAVNÍ NEHODY


Správcem osobních údajů poskytnutých v rámci realizace poskytnutí bezplatné služby – konzultace k náhradě škody z dopravní nehody, je společnost ePojisteni.cz s.r.o., IČO: 28480406, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, Česká republika. Správce je možné kontaktovat poštou na korespondenční adrese ePojisteni.cz s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, 18600 Praha 8, nebo elektronicky na adrese: legal@epojisteni.cz. Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je Mgr. Bohdan Šulák, e-mail: legal@epojisteni.cz.

Osobní údaje poskytované správci jsou v rozsahu osobních údajů uvedených v dotazníku dostupném ZDE nebo též doplňkově v rámci komunikace s pracovníkem společnosti ePojisteni.cz s.r.o. a pochází přímo od subjektu osobních údajů. Subjekt osobních údajů je poskytuje za účelem splnění smlouvy – poskytnutí bezplatné konzultace k náhradě škody z dopravní nehody, a to na dobu trvání smlouvy, nejdéle však na dobu v délce trvání tří (3) měsíců od poskytnutí osobních údajů správci. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Osobní údaje jsou poskytovány na základě dobrovolnosti, kdy subjekt údajů má zájem o poskytnutí bezplatné konzultace k náhradě škody z dopravní nehody.

Správce nepředává osobní údaje dalším správcům, nicméně osobní údaje mohou být zpracovány těmito kategoriemi zpracovatelů: poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé cloudových služeb, poskytovatelé konzultací a odborných posudků, poskytovatelé právních služeb a advokátní kanceláře.

Subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu pokud jsou nepřesné, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. Tato práva může subjekt údajů uplatnit na výše uvedené elektronické adrese správce, jakož i prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů správce. Subjekt osobních údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce v případě tohoto zpracování neprovádí automatizované rozhodování ani profilování a nepředává osobní údaje do třetích zemí.

Tato informační povinnost správce se týká výhradně doplňkové služby společnosti ePojisteni.cz s.r.o., kterou svým klientům nabízí bezplatné konzultace k náhradě škody z dopravní nehody. Podmínky zpracování osobních údajů společnosti ePojisteni.cz s.r.o. jsou dostupné na webových stránkách společnosti: www.epojisteni.cz.

ePojisteni.cz s.r.o., Praha dne 2.8.2019