Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.   Více informací  

Náhrada škody z nehody,
právní poradenství

 • Získejte odškodnění za škodu na svém zdraví a majetku
 • Pomůžeme Vám získat od pojišťovny viníka nehody maximum peněz, na které máte nárok
 • Poradíme při řešení škodních událostí
 • Poradíme při nespokjenosti s s postupem pojišťovny
 • Pro klienty ePojisteni.cz zcela ZDARMA
18 Zákazníků zde nyní srovnává

  Právní poradenství - pro koho je služba určena?

 • POUZE PRO KLIENTY ePojisteni.cz (mám zde sjednanou jakoukoliv smlouvu)
 • nárokuji plnění za způsobenou škodu na pojišťovně nebo jsem nespokojen s postupem pojišťovny při řešení škodní události

 • Náhrada škody z nehody - pro koho je služba určena?

  • POUZE PRO KLIENTY ePojisteni.cz (mám zde sjednanou jakoukoliv smlouvu)
  • nejsem viníkem nehody
  • nehodu jsem již nahlásil na pojišťovně viníka
  • již jsem dostal od této pojišťovny rozhodnutí o způsobu likvidace pojistné události a ním nesouhlasím

  • NEJČASTĚJŠÍ PŘÍPADY, KDY NENÍ KLIENTŮM ZCELA JASNÉ, ZDA JSOU VINÍKY ČI POŠKOZENÝMI:


   1) Srážka se zvěří

   • Je nutné zavolat policii
   • Volně žijící zvěř podle zákona nepatří nikomu. Tudíž není možné určit viníka a zpovinného ručení není možné vyplatit vzniklou škodu.
   • Je tedy nutné zeptat se klienta, zda nemá náhodou připojištění proti střetu se zvěří. Pokud má připojištění sjednáno, lze škodu nahlásit. Klienta je třeba upozornit, že pojišťovna bude vyžadovat protokol o nehodě od policie.
   • Další možností je havarijní pojištění. Zde při likvidaci pojistné události není potřeba hledat viníka. Tudíž lze požadovat po pojišťovně patřičné pojistné plnění (je třeba počítat se smluvenou spoluúčastí – většinou vyjádřenou v procentech).

   2) Viník dopravní nehody ujel

   • Je nutné zavolat policii
   • Jelikož viník dopravní nehody ujel, jeho totožnost je neznámá, a tudíž nemůže me pojistnou událost na pojišťovnu viníka nahlásit. Jediná možností, jak situaci vyřešit je zavolat Policii ČR, která po viníkovi vyhlásí pátrání. Na výsledku toho to vyšetřování je pak odvislá možnost likvidace pojistné události z povinného ručení.
   • Další možností je havarijní pojištění. Zde při likvidaci pojistné události není potřeba hledat viníka. Tudíž lze požadovat po pojišťovně patřičné pojistné plnění (je třeba počítat se smluvenou spoluúčastí – většinou vyjádřenou v procentech).
   • Plnění za škodu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba, může být hrazeno z Garančního fondu, spravovaného Českou kanceláří pojistitelů. Škody na vozidlech, věcech nebo ušlém zisku jsou však hrazeny pouze tehdy, pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i závažná škoda na zdraví a pokud věcná škoda nebo ušlý zisk přesáhl 10 000 Kč. Tyto dvě podmínky tedy musí být současně splněny.

   3) Poškozené auto – např. uražené zpětné zrcátko (neznáme viníka)

   • Viz. případ č. 2 – stejný postup

   4) Škoda způsobená nepojištěným vozidlem

   • Škody způsobené vozidlem, které v době nehody nemělo platné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jsou hrazeny z Garančního fondu, spravovaného Českou kanceláří pojistitelů. Poškozený, kterému byla způsobena škoda nepojištěným vozidlem, má možnost obrátit se na Českou kancelář pojistitelů, která škodu buď vyřídí sama, nebo ji deleguje k vyřízení některému Časté dotazy klientů: Nejčastějšípřípady, kdy není Klientům zcela jasné, zda jsou viníky či poškozenými: z pojistitelů, poskytujících pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ten zlikviduje škodu stejně, jako by se jednalo o škodu způsobenou jeho klientem. Poté je pojistiteli škoda zpět uhrazena z Garančního fondu. Česká kancelář pojistitelů pak je oprávněna vymáhat celou výši škody na nepojištěném odpovědném subjektu (řidiči, provozovateli a vlastníkovi nepojištěného vozidla)

   Informace o zpracování osobních údajů

Mluví se o nás