Vlastníte chalupu? A máte ji správně pojištěnou?

S počátkem jara se začínají otevírat chaty a chalupy, na kterých Češi s oblibou tráví víkendy od jara až do podzimu. Odpočinek od každodenního stereotypu na chalupě však může narušit nepříjemná událost. Nezapomeňte si proto položit otázku, zda je vaše chalupa chráněná proti všem případným rizikům.

Bohužel i vaší chalupě a potažmo vám jako vlastníkům hrozí určitá rizika. Je to velice podobné jako u pojištění nemovitosti a domácnosti. V tomto případě však hovoříme o pojištění rekreačního domu, které bývá dražší než u nemovitostí, v níž bydlíte trvale. Jaká rizika v případě rekreačních domů hrozí nejčastěji?

Pozor na nezvané hosty

Vzhledem k tomu, že chaty a chalupy bývají po velkou část roku zamčené a neobývané, jsou častým cílem zlodějů. Ti využívají nepřítomnosti majitelů a snaží se ukrást vše, co mohou zpeněžit. Mezi časté cíle patří vybavení chaty, drobná elektronika a zejména drahé zahradní nářadí, jako je sekačka, pila, bruska apod.

Pro případ krádeže musíte být pojištění a to v rámci pojištění domácnosti. Při sjednávání pojištění krádeže se vždy důkladně informujte, jaké zabezpečení domu vybraná pojišťovna požaduje. Snadno se může stát, že pojišťovna odmítne vyplatit pojistné plnění z důvodu nedostatečného zabezpečení. A jelikož chalupy bývají opuštěné i několik měsíců v kuse, nároky pojišťoven na zabezpečení bývají přísnější. Uzamknutí dveří často nestačí, zabezpečená musí být také okna. Vyžadovány jsou okenice a v některých případech i mříže.

Zloději velice často nejen ukradnou, co ukrást lze, ale zároveň se neštítí poničit další vybavení chalupy. Rozbitá dveře, okna či vybavení nejsou výjimkou. Vyplatí se do pojištění rekreačního domu kromě rizika krádeže zahrnout i pojištění vandalismu.

Před odjezdem nezapomeňte vypnout vodu

Když praskne vodovodní potrubí u vás doma nebo vašich sousedů, zpravidla na to přijdete do několika hodin ještě před tím, než dojde k velkým škodám. Pokud však k tomu samému dojde na chalupě, mohou být škody daleko závažnější. Vodu nikdo včas nezastaví, a tak dochází k poškození vybavení i stavby.

Přesně to se přihodilo panu Martinovi z Prahy. “V neděli jsem odjel ze své chaty a po několika dnes prasklo vodovodní potrubí. Vytékající voda poškodila chalupu a zničila kompletní vybavení. Chalupu jsem sice pojištěnou měl, ale od pojišťovny jsem nedostal ani korunu,” vypráví.

Bohužel pojišťovna v tomto případě měla na zamítnutí pojistného plnění nárok. Může totiž argumentovat tím, že majitel dostatečně nepředešel možným škodám. Správně měl před svým odjezdem vodu vypustit a přívod vody zcela uzavřít. Ke škodě by pak vůbec nedošlo.

Opatrnost se vyplácí

Někdy za škodu může živel, jindy si ji způsobí pojištěný sám vlastní vinou. Na chalupě může velice snadno dojít k požáru. Stačí nechat zapálenou svíčku na stole po delší dobu bez dohledu a na neštěstí je zaděláno. “Přijel jsem na chatu a zapálil jsem svíčku. Odskočil jsem si do vedlejšího pokoje a mezitím se svíčka převrhla na koberec, který začal hořet. Přišel jsem včas, požár jsem ještě zvládl uhasit, ale část vybavení byla poškozená. Opravy mě vyšly na pár tisíc korun,” vypráví pan Miroslav z jižních Čech.

I zde může dojít k zamítnutí nebo krácení pojistného plnění a to i přesto, že máte sjednané pojištění proti požáru. Pojišťovna může pojistné plnění pokrátit z důvodů hrubé nedbalosti. Pojištěný je vždy povinen udělat vše, aby ke škodě nenastalo. Nechat zapálenou svíčku je v tomto případě ukázkovým příkladem výše zmiňované nedbalosti. Pojištěný nakonec může být rád, když od pojišťovny obdrží alespoň část pojistného plnění.

Mluví se o nás