Od 1.ledna 2014 je možné snáze vypovědět pojistnou smlouvu

Od 1.ledna 2014 je možné snáze vypovědět pojistnou smlouvu

Od 1. ledna 2014 je možné snáze vypovědět pojistnou smlouvu

Nový občanský zákoník přinesl velké změny, které se dotknou všech občanů naší republiky. Jednou z nich je také možnost snazší výpovědi pojistné smlouvy s vráceným pojistným. Pojišťovny očekávají vyšší náklady až o stovky miliónů korun. Rostoucí výdaje pojišťoven se však pravděpodobně zahrnou do nových smluv.

Tato novinka je výhodná zejména pro klienty pojišťoven. Nový občanský zákoník jim totiž umožňuje téměř kdykoliv odstoupit od pojistné smlouvy s tím, že již zaplacené pojistné získá zpět. "Představme si, že pojistník si sjedná pojištění. Po nějakém čase zjistí, že pojištění neodpovídá jeho potřebám a pojistitel ho na to neupozornil. Oznámí, že mu pojištění nevyhovuje a že od smlouvy odstupuje. Na základě toho bude muset pojistitel vrátit pojistné,” vysvětluje znění nového zákona David Holý ze společnosti ePojisteni.cz.

Nový občanský zákoník upravuje také nárok na odškodnění

Výraznou změnou prošla část týkající se nároku na odškodnění. Došlo ke zrušení tabulek, které jasně definovali výši odškodného. Výši odškodného nově budou stanovovat soudy na základě vlastního uvážení.

Další novinkou je vznik nároku na odškodnění, který poškozený získá pouhou přítomností u dopravní nehody, při které utrpěl šok či duševní újmu. Poškození však musí doložit lékařskou zprávou. Nejvýraznější změnou však prošel nárok na odškodnění trvalých následků, jehož maximální hranice byla stanovena na 10 miliónech korunách. Při výjimečných případech však může výše odškodného vystoupat až na 20 milionů korun.

Veškeré tyto změny se promítnou v nových cenách pojistného, které značně narostou. Nejlepší ceny pojištění můžete získat na našem webu. ePojisteni.cz je největší poskytovatel online pojištění v České republice.

David Holý, ePojisteni.cz

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 19
Sdílet na Facebooku

Archiv