Povinné ručení 2017: Vrátí se příspěvek od nepojištěných?

Povinné ručení 2017: Vrátí se příspěvek od nepojištěných?

Povinné ručení 2017: Vrátí se příspěvek od nepojištěných?

Na konci dubna prošel Poslaneckou sněmovnou návrh na novelu zákona o povinném ručení. Hlavní pozornost vzbudil návrh na znovuzavedení solidárního příspěvku od vlastníků nepojištěných vozidel zrušený před dvěma lety. Bylo tedy zrušení poplatku chybou?

V současné době se na silnicích v Česku pohybuje přes 7,5 milionů pojištěných vozidel a cca 130 tisíc nepojištěných vozidel. Nepojištěná vozidla způsobí přibližně 2 500 škod ve výši stovek milionů korun. Tyto škody jsou hrazeny z Garančního fondu, jehož správcem je Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Vyplacené škody vymáhá po vinících, nikdy se však nepodaří vymoci celou částku. Do fondu přispívají pojišťovny a mezi lety 2009 a 2015 podstatnou část tvořil také příspěvek nepojištěných.

Pohled do historie příspěvku nepojištěných

Důvodem zavedení poplatku nepojištěných vozidel v roce 2009 byl nárůst škod způsobených právě nepojištěnými vozidly. Po zavedení příspěvku následoval pokles nepojištěných vozidel i takto zaviněných nehod. Nad hlídáním pojištění bděla Česká kancelář pojistitelů, která také vymáhala příspěvek od nepojištěných motoristů. Veškerý “zisk” šel do Garančního fondu a odsud na škody způsobené nepojištěnými vozidly.

Vše by fungovalo na jedničku, kdyby fungoval přenos mezi Českou kanceláří pojistitelů a Registrem silničních vozidel dat. Na zrušení příspěvku v roce 2015 se vedle kritiky ze strany veřejnosti, která příspěvek odsuzovala, problémy s výměnou dat. Česká kancelář pojistitelů často dostávala nedostatečné nebo chybné informace a někdy s velkým zpožděním. Řada motoristů tak musela řešit problémy s příspěvkem, ačkoliv měla pojištění uzavřené.

Aby se staré chyby neopakovaly

Od ledna 2015 příspěvek nepojištěný neplatí. Počet nepojištěných vozidel a jimi způsobených škod opět narůstá. Navíc na nepoctivé motoristy doplácí poctiví pojištění motoristé, jelikož financování je od té doby záležitostí všech. V mnoha případech nepojištění řidiči způsobí škody přesahující miliony korun, jejichž splácení jej může ekonomicky zlikvidovat. Proto se začalo řešit obnovení příspěvku nepojištěných avšak za nových pravidel a podmínek.

Na nové podobě se podílelo Ministerstvo financí a advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners. Společným cílem bylo vymyšlení nových podmínek a pravidel tak, aby se neopakovaly chyby z předešlých let. Registr silničních vozidle nyní České kanceláři pojistitelů dodává informace do 2 dní od dní o provedení změny (např. vyřazení z provozu, zánik, vozidla apod.), díky čemuž má neustále aktuální data.

Pojištění bude muset mít sjednané každé vozidlo s výjimkou vozidel, která nebudou v registru zapsána jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo odcizené vozidlo. Kdokoliv, kdo nebude chtít platit pojistné, může vrátit registrační značky do depozita a nechat vozidlo vyřadit.

Jak změny nás čekají?

Další změna se bude týkat maximální výše vymáhané škody po nepojištěném motoristovi. Česká kancelář pojistitelů bude moci po odpovědné osobě vymáhat 30 % ze způsobené škody, nejvýše však 300 000 Kč. Pokud však nepojištěný motorista způsobí škodu pod vlivem alkoholu, bez řidičského oprávnění apod., pak má ČKP právo na vymáhání celé škody. V těchto případech je jasné, že se nepojištěný dopustil chyby vědomě. ČKP je povinna výzvu zaslat nejpozději do 1 roku od vzniku povinnosti uhradit příspěvek nepojištěného. Výše příspěvku bude vždy vždy o něco vyšší než běžné pojistné, což má motivovat motoristy k uzavření výhodnějšího standardního povinného ručení.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 12
Sdílet na Facebooku

Archiv