Rozbitý kufr – jaké máte možnosti reklamace?

Rozbitý kufr – jaké máte možnosti reklamace?

Poškození zavazadel - cestovní hala

Rozbitý kufr při cestování je vždy nepříjemná komplikace. Jednak přijdete o zavazadlo, se kterým se vám příjemně cestovalo, a jednat jste nuceni opatřit si nové zavazadlo, pokud to vaše staré utrpělo fatální škodu.

Shánění zavazadla na dovolené může být zdlouhavé, nepříjemné a hlavně drahé. Jak se naví domoci finančního odškodnění či jiné kompenzace za zničený kufr? Jaké máte možnosti?

porovnání cestovního pojištění

Kdo odpovídá za poškozený kufr?

V České republice rozlišujeme na základě vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 3 typy zavazadel:

  • ruční zavazadlo

  • spoluzavazadlo

  • cestovní zavazadlo

Ruční zavazadlo je takové, které si berete s sebou do vozidla a umístíte jej například pod sedadlo nebo nad sedadlo do příslušných boxů. Manipulace s takovým zavazadlem a dohled nad ním je vaše starost a pokud se zavazadlo poškodí, nenese za něj dopravce odpovědnost.

Spoluzavazadlo je rozměrnější než ruční zavazadlo a vyžaduje umístění za zvláště určeném místě. Toto místo ve voze určí dopravce, nikoli vy. Opět ale máte nad tímto zavazadlem dohled pouze vy a pokud dojde k jeho poškození, po dopravci nic vymáhat nemůžete.

Cestovní zavazadlo je takové, které se přepravuje typicky v nákladovém prostoru dálkových autobusů. Za škodu na tomto zavazadle pak přepravce odpovídá. Může se však této odpovědnosti zprostit, pokud jste například převáželi věci, které nesmí být obsahem zavazadla a vlivem toho došlo k poškození. Například určitý typ tekutin, živá zvířata, nebo jste zavazadlo špatně uzavřeli apod. A dopravce neodpovídá ani za jednání jiného cestujícího, jehož vinou došlo k poškození nebo ztrátě vašeho zavazadla.

Jak postupovat

Pokud jde o cestovní zavazadlo a dojde k jeho poškození či ztrátě, je potřeba to ihned po zjištění oznámit řidiči. Pak je potřeba podat reklamaci a požadovat nárok jednak na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a jednak cenu ztraceného zavazadla.

Cenu ztraceného či poškozeného zavazadla ale musíte prokázat. Zpravidla účtem od daného kufru, čestným prohlášením o tom, co v kufru bylo, pokud došlo ke ztrátě apod. Tyto podmínky si už určuje každý přepravce sám. 

Pokud cenu zavazadla neprokážete, máte podle vyhlášky nárok na 100 Kč za každý započatý kilogram, maximálně pak na 1500 Kč.

Co když vám zavazadlo zničí jiný cestující?

Ačkoli na ruční zavazadlo si spoluzavazadlo si máte dávat pozor sami, nikdy nemůžete zcela zabránit tomu, že například jiný cestující bude hledat své zavazadlo a omylem shodí z přihrádky nad hlavou to vaše, které se při nárazu na zem poškodí.

Za tuto škodu však neodpovídá dopravce, nýbrž osoba, která zavazadlo nešťastnou náhodou shodila.

Tuto škodu musíte vymáhat po konkrétní osobě. Pokud má takový člověk sjednané pojištění odpovědnosti, může se celý průběh usnadnit a řešit přes pojišťovnu. Vzniklou škodu nafotíte, sepíše se protokol a pojišťovna na váš účet poukáže pojistné plnění.

Pokud ale osoba, která vám kufr poškodila, pojištění nemá, musíte vše vymáhat přímo po ní. A pokud se lidsky nedomluvíte, nezbývá vám nic jiného než občanskoprávní spor u soudu.

Kufr poškozený při letecké přepravě

Pokud se vám poškodí kufr při letecké přepravě, a chcete mít naději na jakoukoli kompenzaci, je potřeba ještě na letišti vše začít řešit. Ještě než letiště opustíte, vyhledejte reklamační  oddělení, které se přímo tímto zabývá. Naleznete jej pod názvem „Baggage Claim“, případně „Baggage Service Office“ nebo „Baggage Handling Desk“.

Tam s vámi pověřený pracovník vyplní záznam o poškození zavazadla, tzv. „Damage Property Report“, případně „Property Iregularity Report“ (PIR). K tomu budete potřebovat váš palubní a zavazadlový lístek.

V záznamu budou uvedeny vaše identifikační údaje, přibližná hodnota kufru a další informace. Bez tohoto dokladu se bohužel žádné kompenzace nedočkáte.

Nahlášení poškození rovněž neodkládejte. Ze zákona na to sice máte 7 dní, ale pokud opustíte letiště, bude se vám hůře dokazovat, kde a jak škoda vznikla. Naproti tomu pokud k oddělení reklamací zamíříte ihned po příletu, je evidentní, že s rozbitým kufrem jste nejspíše z domova neodcestovali.

Jedete s „cestovkou“? Využijte toho

Pokud jedete na vaši dovolenou s nějakou cestovní kanceláří, využijte toho a případné problémy řeště skrze ni. Poškozené zavazadlo, ať už na letišti nebo při autobusové dopravě, oznamte delegátovi a řešte situaci s ním. 

Důležité je oznámit celou věc co nejdříve a požadovat, aby o oznámení věci vznikl záznam. Jen tak později dokážete, že škoda vznikla v konkrétní den a ne třeba až po vašem návratu domů. Po návratu domů už pak díky záznamu můžete k rukám cestovní kanceláře podat reklamaci a požadovat kompenzaci.

Pokud si přes cestovní kancelář sjednáváte i cestovní pojištění, je situace o to snadnější.

Co nabízí vaše cestovní pojištění?

Jestliže naopak cestujete sami, informujte se, jaké varianty nabízí vaše cestovní pojištění. Některé pojišťovny nabízejí v rámci cestovního pojištění i služby, se kterými se běžně nesetkáte. Například u ERGO pojišťovny či České pojišťovny máte v rámci cestovního pojištění i tzv. letového asistenta. Ten vám pomůže získat odškodnění za zpožděný či zrušený let. 

Nebo si službu sjednejte přímo

Pokud tuto možnost vaše cestovní pojištění nenabízí, můžete si službu sjednat přímo. Řada společností se zaměřuje na pomoci lidem s vymáháním jejich nároků. V oblasti letecké dopravy takovou službu poskytují například společnosti Vašenároky.cz, Click2Claim, SkyCloud a další. V tomto případě se jedná o vymáhání nároků spojených se zpožděním či zrušením letu, ale i se zpožděnými zavazadly.

Dejte si však pozor, nic není zadarmo. Tyto společnosti si jednak mohou účtovat poplatky za to, že budou vaším jménem záležitost vyřizovat, a k tomu si mohou účtovat procentuální provizi v případě úspěšného získání finanční kompenzace.

Poplatek si neúčtují všechny společnosti. Pokud si jej ale účtují, musíte jej zaplatit bez ohledu na výsledek. Procentuální provize se pak odečítá ze získané částky. Pokud se nic nevymůže, nic platit nemusíte.

Při oslovení podobné společnosti se proto informujte i na případné poplatky a provize, abyste věděli, kolik vám nakonec z vymáhané částky zbude.

Jaké máte možnosti

Obecně platí, že pokud se stane škoda, měli byste ji hlásit co nejdříve. Předejdete tím případným pochybám a spekulacím ze strany dopravce.

Při letecké přepravě si nechte vystavit protokol a následně se obraťte na aerolinky, se kterými jste letěli. Pokud se na samostatné řešení necítíte, zkuste to přes vaši pojišťovnu, cestovní kancelář nebo společnost, která se takovými věcmi zabývá. 

Pokud dojde k poškození třetí osobu, výše uvedené použít nemůžete. Zbývá vám pouze domluvit se s daným člověkem napřímo, nebo věc řešit v občanskoprávním sporu.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2

Sdílet na Facebooku

Archiv