Pojištění ušlého výdělku či zisku

Pojištění ušlého výdělku či zisku

Povinné ručení zaplatí i ušlý zisk i právní zastoupení

Naboural vás někdo a způsobil vám závažnou újmu na zdraví, kvůli níž nemůžete po dobu léčby vykonávat své zaměstnání či podnikatelskou činnosti? V takovém případě máte nárok na úhradu ušlého zisku, o který v průběhu léčby prokazatelně přijdete.

O povinném určení je všeobecně známo, že kryje škody, které majitel motorového vozidla způsobil na majetku, zdraví či životě jiného účastníka silničního provozu. Víte však, o jaké konkrétní škody se jedná?

V první řadě platí, že z povinného ručení jsou pokryté veškeré náklady, které vznikly v souvislosti s léčbou zraněné osoby či osob. Konkrétně se jedná o úhradu léčby, hospitalizaci, léky, zákroky, bolestné či odškodné v případě trvalých následků. Hrazené jsou rovněž majetkové škody na vozidle a věcech poškozených osob, jedná se o tzv. věcné škody.

Z povinného ručení jsou však hrazeny také škody, které mají povahu ušlého zisku. To znamená, že poškozený má nárok na úhradu rozdílu mezi předpokládaným a reálným ziskem, který mu vznikl v důsledku nehody tím, že nemohl vykonávat své povolání či živnost. Poškozený má rovněž nárok na úhradu právního zastoupení, který využil při uplatňování nároků na náhradu škodu.

Znáte zákonné limity pro povinné ručení?

Kromě toho, že zákon č. 168/1999 Sb. nařizuje povinnost sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, zároveň stanovuje minimální výši pojistných limitů. Ty činí 35 milionů korun na každého zraněného nebo usmrceného a 35 milionů korun v případě věcných škod bez ohledu na počet poškozených osob.

Lze sjednat samostatné pojištění ušlého zisku?

Pojištění ušlého zisku nenajdete jako samostatný produkt, ale jako součást různých pojišťovacích produktů určených pro fyzické osoby i podnikatelské subjtekty. Při výběru jakéhokoliv typu pojištění je důležité poznat konkrétní nabídku, seznámit se veškerými podmínkami a důkladně zvážit všechna rizika, které potencionálnímu zákazníkovi mohou hrozit.

Pojištění ušlého zisku bývá kromě povinného ručení součástí například pojištění majetku. Typickým příkladem, který pojištění využije, je podnikatel, který nemůže provozovat svou činnost v důsledku živelné pohromy. Podnikateli přitom rostou nové a nové náklady, ale současně přichází o  zisk. Po dobu obnovy provozu mu pojišťovna ušlý zisk uhradí až do výše sjednaného pojistného limitu.

Dalšími typ, kde se ušlý zisk může objevit, je pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění přepravy zásilek či pojištění finančních škod. V prvním případě pojištění pokryje škody osobám, které budou požadovat úhradu ušlého zisku po pojištěném, v druhém případě se pojištění vztahuje na ušlý zisk způsobený poškozením či ztrátou přepravované věci a v případě posledním hovoříme o škodách vyplývajících z profesní odpovědnosti.

TIP: Zajímáte se o pojištění? Na stránkách ePojisteni.cz vám pravidelně přinášíme novinky a nejrůznější informace ze všech oblastí pojišťovnictví.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 15
Sdílet na Facebooku

Archiv