Pojištění storna zájezdu: Co byste měli vědět

Pojištění storna zájezdu: Co byste měli vědět

Pojištění storna zájezdu - Smutná slečna vybalující věci z kufru po zrušeném zájezdu

Zakoupení výhodné dovolené ve velkém předstihu s sebou přináší nejen výhody, ale i značná rizika. Co když váš pár dnů před vysněnou dovolenou překvapí nemoc, úraz či jiná nečekaná událost? V takovém případě vám přijde vhod pojištění storna zájezdu, díky kterému získáte podstatnou část peněz utracených za dovolenou zpět. Co byste o něm měli vědět?

porovnání cestovního pojištění

Na kolik vás vyjde zrušení dovolené na poslední chvíli

Pořizujete-li zájezd prostřednictvím zprostředkovatele, nezapomeňte se dopředu informovat o případných storno poplatcích, které vám budou účtovány v případě, že plánovanou dovolenou na poslední chvíli zrušíte. Zpravidla platí, že čím později před datem odjezdu dovolenou odřeknete, tím méně peněz máte vám bude za stornovaný zájezd vráceno. Pokud tedy svou dovolenou zrušíte pár dní před odjezdem, můžete z hrůzou zjistit, že vám po odečtení poplatků bude vráceno pouze 10 % z uhrazené částky. V takovém případě si totiž zprostředkovatel dovolené obvykle ponechá určité procento z ceny zájezdu jako odstupné. Tyto peníze jsou označovány jako storno poplatky.

Pojištění storna zájezdu

Před nenadálými událostmi můžete své peníze za již zaplacenou dovolenou ochránit díky pojištění storna zájezdu, které se vztahuje na zrušení zakoupeného zájezdu, letenek či ubytování. Pokud onemocníte nebo jinak prokážete, že jste na dovolenou nemohli odjet, pojišťovna vám proplatí až 80 % storno poplatků zpět. Zbylých 20 % je u většiny pojistitelů účtovaných jako spoluúčast. Tedy částku, kterou se pojištěná osoba přímo podílí na pojistném plnění.

Pojištění storna zájezdu si sjednejte včas

Abyste měli na pojistné plnění nárok, musíte pojištění zpravidla uzavřít ihned při koupi zájezdu/letenky, případně v co nejbližší době. Rozsah i konkrétní podmínky pojistného plnění se liší podle jednotlivých pojišťoven. Většina pojišťoven tento produkt umožňuje sjednat maximálně do tří pracovních dnů od uhrazení poslední splátky vybraného zájezdu. Pokud si sjednáte pojištění 14 dní před plánovaným odjezdem, pojišťovna vám může snížit pojistné plnění až o 50 %.

Na co se vztahuje pojištění storna zájezdu

Smluvní podmínky pojišťoven se mohou lehce lišit, proto si je vždy důkladně prostudujte. V ideálním případě ještě před uzavřením smlouvy. U většiny pojišťoven se však jedná o tyto případy:

 • Zmeškání spoje (například zpoždění vlaku nebo v důsledku dopravní nehody na dálnici)
 • Zrušení dovolené z důvodu onemocnění či úrazu
 • Úmrtí v rodině
 • Utrpění rozsáhlé škody na majetku
 • Změna v rodinné situaci (podání žádosti o rozvod) 
 • Nezaviněné výpovědi ze zaměstnání ze strany zaměstnavatele

 

Pojištění storna zájezdu - Slečna na letišti

Nejčastější výluky u pojištění storna zájezdu

Při sjednávání pojištění se zajímejte i o to, jaké jsou výluky z pojištění. Konkrétní výčet hledejte ve všeobecných pojistných podmínkách. Často se však jedná o tyto případy:

 • Nemoc nebo úraz, o kterém jste věděli v době uzavření pojistné smlouvy
 • Zamítnutá dovolená v požadovaném termínu
 • Zamítnutí žádosti o vízum
 • Nepříznivá situace v zemi, kam se chystáte
 • Způsobíte-li si zranění v důsledku požití alkoholu či jiných návykových látek
 • Způsobíte-li si zranění vlivem psychických problémů a úmyslného sebepoškození 
 • Zrušení dovolené v důsledku zdravotních komplikací způsobených po kosmetickém zákroku plastické chirurgie
 • Zrušení dovolené kvůli těhotenství včetně zdravotních komplikací s ním souvisejících
 

Věděli jste, že pojištění se nevztahuje na letištní poplatky?

Pojištění storna zájezdu se vztahuje i na letenky, které jste si sami zakoupili. Takové pojištění se však vztahuje pouze na cenu samotné letenky, nikoliv na letištní poplatky a palivové příplatky, které tvoří velkou většinu konečné ceny letenky.

Pojištění storna zájezdu v době koronaviru

Vzhledem k nepříznivé koronavirové situaci se pojištění storna cesty u většiny pojišťoven vztahuje i na případy zrušení cesty z důvodu onemocnění COVID-19. V takovém případě je na pojištěného pohlíženo jako na nemocného a standardně mu bude vyplaceno z připojištění storna zájezdu 80 % uhrazených nákladů. Nejinak tomu je i v případě nařízení preventivní karantény, která by pojištěnému zkomplikovala odjezd na dlouhodobě plánovanou dovolenou.

Spočítat ceny cestovního pojištění

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 32

Sdílet na Facebooku

Archiv