Využívají čeští umělci pojištění hudebních nástrojů, rukou i hlasu?

Využívají čeští umělci pojištění hudebních nástrojů, rukou i hlasu?

Využívají čeští umělci pojištění hudebních nástrojů, rukou i hlasu?

Zejména profesionální umělci a hudebníci si svých nástrojů cení natolik, že je neváhají pojistit až na několik set tisíc korun. Ačkoliv je pojistné může vyjít i na několik desítek tisíc korun ročně, vyjde je to stále levněji než pořízení nástroje nového v případě jeho zničení či ztráty.

Pojištění částí těla se nevyplatí

Kromě hudebních nástrojů si umělci mohou pojistit také části svého těla. To však u českých umělců není tak obvyklé jako například v zahraničí, kde si slavní hudebníci za závratné částky pojišťují ruce, nohy i hlas. Takové pojištění je v českých poměrech totiž příliš drahé a poptávka po něm je nízká. Ze známých umělců české hudební scény je jej využívají například houslisté Pavel Šporcl či Jaroslav Svěcený, kteří si pojistili jak housle tak i své ruce.

Jaroslav Svěcený má pojištění sjednané u populární britské pojišťovny Lloyd´s, která jeho požadavkům vyhovuje nejvíce. Jednou z poměrně kuriózních podmínek pojištění je, že své nástroje musí mít neustále při sobě. Přepravovat čtvery housle při sobě se občas stáva příčinou problémů při cestování.

"Lidé jsou informováni o tom, že pojištění částí těla je v tuzemsku omezené, a vzhledem k riziku a požadavkům na vysoké krytí v případě úrazu pak i relativně nákladné," říká Václav Bálek, mluvčí z pojišťovny Allianz.

Podle České pojišťovny nedává pojištění jednotlivých částí velký smysl. Mnohem lepší je chránit osobu a její zdraví jako celek a to bez problému zajistí úrazové pojištění. Úrazové pojištění je vhodné zejména pro umělce, kteří pracují s nebezpečnými nástroji nebo v náročných podmínkách. To však není případ hudebníků, ale spíše cirkusových umělců či sochařů a řezbářů, kteří dennodenně pracují s velice ostrými nástroji.

Česká filharmonie pojištění nezanedbává

Mnozí umělci se spoléhají na svého zaměstnavatele, že má sjednané kvalitní pojištění. To je příklad Česká filharmonie, která má pojištěné veškeré hudební nástroje. Ročně za pojištění údajně zaplatí více než 300 tisíc korun.

Z českých pojišťoven nabízí pojištění hudebních nástrojů ERV Evropská pojišťovna s územním rozsahem po celém světe. Pojištění je určeno nejen profesionálním umělcům, ale všem, kteří své cenné nástroje chtějí mít důkladně chráněné. Pojištění se vztahuje na škody způsobené vloupání, krádeží či vandalismem, neopatrným zacházením či v důsledku přepětí, požáru či živelné události.

Pojištění zahrnuje i úhradu neplánovaných výdajů v souvislosti s pořízením nového nástroje a je bez spoluúčasti. To znamená, že v případě pojistné události poškozený obdrží pojistné plnění ve výši hodnoty nového nástroje

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 14
Sdílet na Facebooku

Archiv