Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.   Více informací  
Klientské sekce (moje smlouvy a kalkulace)
840 888 444
Zavolejte nám
info@epojisteni.cz

Pojištění ekologické újmy. Víte, oč jde?

Pojištění ekologické újmy. Víte, oč jde?

2015-10-21

Pojištění ekologické újmy. Víte, oč jde?

Pojištění ekologické újmy patří specifické typy pojistných produktů, které jsou určeny pouze vybranými subjektům. V tomto případě se jedná o provozovatele ekologicky citlivých činností, kteří mohou poškodit životní prostředí. Tyto subjekty jsou povinni být pojištěni.

Podrobně je ekologická újma definována v zákoně č. 167/2008 Sb. jako nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, které se může projevit přímo či nepřímo. K takové změně může dle příslušného zákona dojít na:

 •  chráněných druzích volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin či přírodních stanovištích
 •  podzemních nebo povrchových vodách
 •  půdě znečištěním

Od 1. ledna 2013 byla v rámci novely zákona zavedena povinnosti tohoto pojištění pro provozovatele ekologicky citlivých činností. Jedná se například o:

 •  provozovatele zařízení podléhající vydání integrovaného povolení
 •  provozovatele zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhající vydání souhlasu podle zákona o odpadech
 •  podniky zajišťující vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle vodního zákona
 •  podniky zajišťující nakládání a přepravu nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
 •  provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 •  další ekologicky citlivá odvětví jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto zákona

Pojištění ekologické újmy má zásadní smysl ve vztahu ke zdravému a čistému životnímu prostředí, které lidská činnosti neustále poškozuje. “Smyslem tohoto pojištění je poskytnout komplexní pojistné krytí pro případ, kdy společnosti vznikne odpovědnost za znečištění a v souvislosti s ní musí vynaložit náklady na nápravu způsobené ekologické újmy. Cílem odškodnění v tomto případě je navrácení životního prostředí do původního stavu v místě znečištění, pokud to nejde, vykompenzování způsobené újmy na místě jiném,” vysvětluje Tereza Löffelmannová ze společnosti ACE European Group Ltd.

Co vše pojištění ekologické újmy zahrnuje?

V případě, že dojde ke vzniku pojistné události a v tomto případě hovoříme ekologické újmě, pojišťovna se zpravidla zaváže uhradit:

 •  náklady na nápravu či sanaci ekologické újmy dle příslušného zákona o ekologické újmě
 •  veškeré náklady na realizaci preventivních opatření
 •  újmu, která vyplyne z náhlého a neočekávaného znečištění
 •  újmu vzniklou z postupného znečištění
 •  veškeré škody na zdraví a věcné škody, které byly způsobené třetím osobám v důsledku ekologického znečištění
 •  výdaje a náklady související s přerušením provozu
 •  nezbytné a nutné náklady právního zastoupení

Je možné podobným škodám zabránit?

Provozovatelé ekologických činnosti mohou rizikům předcházet pouze částečně a to díky zavedení bezpečnostních opatření. “To znamená zavést silnou a bezpečnou environmentální politiku, proškolit zaměstnance a kontrolovat, že jsou veškerá opatření skutečně dodržována, organizovat cvičení, investovat a udržovat provozní prostory a zařízení v co nejlepším možném stavu atd. Ani přes dodržování veškerých opatření není možné říci, že k ekologické újmě nemůže dojít. Mnoho českých firem však škody plynoucí z ekologické újmy stále podceňuje. Pokud společnost neudělá v tomto směru dostatečná preventivní opatření, mohou být následky škody pro některé firmy až likvidační,” říká na závěr Tereza Löffelmannová.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 14
Sdílet na Facebooku