Občanský zákoník přinesl do pojišťovnictví novou terminologii

Občanský zákoník přinesl do pojišťovnictví novou terminologii

Občanský zákoník přinesl do pojišťovnictví novou terminologii

Nový občanský zákoník zavádí změny ve všech možných oblastech a to platí i pro pojišťovnictví. Změny se však týkají nejen úpravy terminologie. Jaké změny se budou týkat běžných občanů?

Tak například jiným způsobem se bude hodnotit nehmotná újma. Dle nového občanského zákoníku bude upřednostňována finanční satisfakce a to i v případech, kde doposud stačila pouze omluva.

Další změny se často týkají změny terminologie a to zejména definic pojmů. Mezi hlavní novinky tak patří definice u pojmů "pojištěný" a "pojistný zájem". Dle nového zákoníku je "pojištěným" osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost či jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje. "Pojistný zájem" je pak potřeba ochrany před následky pojistných událostí. Pojišťovna je tedy povinna pojistný zájem zajistit. Pokud však pojistný zájem pomine, má klient právo okamžitě zrušit smlouvu o pojištění.

„Například v situaci, kdy klient uvede, že uzavírá pojištění pro případ smrti, aby finančně zajistil manželku, a s manželkou se rozvede, má právo na zrušení smlouvy i mimo standardní lhůty, a to i zpětně k datu rozvodu. Pokud se ale jedná například o manželství s dětmi, může pojistný zájem nadále trvat, bez ohledu na rozvod,“ vysvětlil David Šimonek, partner advokátní kanceláře Baker & McKenzie.

Přísnější pravidla pro pojišťovací zprostředkovatele

Nový občanský zákoník také myslel na případy zprostředkovatelů, kteří své klienty přiměli podepsat nevýhodné pojistné smlouvy. Nyní bude pojišťovací zprostředkovatel povinen uhradit všechny škody, které mohl způsobit poskytnutím neúplné nebo nesprávné informace.

Všechny informace o pojištění a pojistných produktech najdete na našem webu. Na zákaznické lince 800 44 44 33 Vám naši operátoři poskytnou všechny podstatné informace a s výběrem pojištění Vám ochotně pomohou.

David Holý, ePojisteni.cz

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 17

Sdílet na Facebooku

Archiv