Nenechte se pojišťovnou obrat o peníze

Nenechte se pojišťovnou obrat o peníze

Amortizace

Nenechte se pojišťovnou obrat o peníze

Stala se vám nehoda a pojišťovna vám odmítla vyplatit plnou náhradu škody? Pokud vaše pojišťovna uvedla jako důvod amortizaci, pak tak učinila neoprávněně a vy se můžete bránit. Pojišťovna nemá žádné právo krátit pojistné plnění právě z tohoto důvodu, rozhodl Ústavní soud.

Stane-li se vám nehoda a vy máte nárok na úhradu škody na základě povinného ručení či havarijního pojištění, pak je pojišťovna povinná uhradit opravu vozidla v plné výši. Krácení pojistného plnění z důvodu amortizace je zcela nepřípustné. Bohužel se to stává velmi často a mnoho lidí tak přijde o desítky tisíc korun, protože neznají svá práva. Jestliže se do této situace dostanete, měli byste vyjádřit svůj nesouhlas s likvidací.

„V praxi se velmi často setkáváme s neoprávněným krácením ze strany pojišťoven, které nejčastěji argumentují, že poškozený by se proplacením nových dílů na svůj poškozený starší automobil obohatil. Jejich propočty pak vychází z předpokladu, že na starší vůz proplatí jen starší díly, které zahrnou do kalkulace,“ upozorňuje na praxi pojišťoven Kateřina Procházková, mluvčí portálu Poradnaveritele.cz.

„V praxi se s tímto jevem setkáváme velmi často u všech pojišťoven, pokud dojde k poškození vozidla staršího šest let, které má najeto přes 110 tisíc kilometrů. Pojišťovny při likvidaci pojistné události postupují dle Znaleckého standardu č. I/2005, který slouží k oceňování motorových a přípojných vozidel a ke stanovení výše majetkové újmy, způsobené poškozením těchto vozidel,“ říká také Šárka Dušková, likvidační specialistka společnosti Partners.

Amortizace. O co se jedná?

Pod pojmem amortizace se rozumí „postupné snižování hodnoty vozidla zahrnující jeho opotřebování při výrobě a následném provozu“. Pojišťovny amortizaci vyjadřují pomocí procent či konkrétní částky. Pojišťovny tvrdí, že oprava vozidla za použití originálních a nových náhradních dílů zvyšuje hodnotu vozidla, což údajně vede k obohacení poškozeného.

Ústavní soud rozhodl v neprospěch pojišťoven

Ústavní soud však s postojem pojišťoven rozhodně nesouhlasí a rozhodl v jejich neprospěch. Pojišťovny nemají žádné právo krátit pojistné plnění z důvodu amortizace. Podle ústavního soudu není možné, aby poškození zaplatili opravu vozidla obzvláště tehdy, pokud ji nezavinili. „Není možné, aby byli díky nehodě, kterou nezpůsobili, poškození dvakrát. Jednou, že mají ne vlastní vinou automobil nabouraný a podruhé proto, že jim pojišťovna upře nárok na kompletní plnění pojistné události,“ shrnula rozhodnutí Ústavního soudu Kateřina Procházková.

Nyní roste počet řidičů, kteří vyjadřují nesouhlas s likvidací pojišťoven. Aby se domohli svých práv a peněz, obracejí se na soudy. Ty jim ve většině případů dávají za pravdu. Nejčastějším závěrem těchto případu je zpráva, která říká, že „povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu nelze přenášet na poškozeného a nedůvodně jej znevýhodňovat oproti škůdci”.

Povinné ručení versus havarijní pojištění

Samozřejmostí by pro všechny řidiče mělo být povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které se vztahuje na škody způsobené na majetku a zdraví třetích osob. Havarijní pojištění však má také smysl, protože hradí škody, které se na vozidle staly v důsledky vlastního zavinění, živelných událostí, vandalismu či krádeže. Ať už vaši pojistnou událost kryje povinné ručení nebo havarijní pojištění, v obou případech by vám pojišťovna neměla plnění krátit kvůli amortizaci.

Sjednejte si výhodnější povinné ručení

Jak se bránit rozhodnutí pojišťovny?

Rozhodnutí o krácení pojistného z důvodu amortizace není jediným důvodem, proč pojišťovny odmítají plnění. Mezi další patří například obvinění, že jste se s účastníkem nehody znali a nehodu sehráli, nebo pochybnosti o průběhu nehody. V těchto případech vám ale pojišťovna musí prokázat, že se snažíte o pojistný podvod a nemůže vám plnění jen tak zamítnout. V každém případě máte právo vyjádřit nesouhlas s likvidací.

Jak zvolit správné limity pojistného plnění?

Sjednáváte si pojištění a pojistitel se vás zeptá na výši limitu pojistného plnění. Vyberete si ten nejnižší limit, nebo si raději připlatíte za vyšší pojistné plnění? Víte, jaká výše pojistného je vůbec optimální u povinného ručení, životního pojištění nebo cestovního pojištění? Nezapomeňte, že pojistný limit je částka, do jejíž výše vám pojišťovna uhradí případnou škodu, ani o korunu více. Věděli jste to?

Číst článek >

Odvolejte se proti rozhodnutí pojišťovny

Přišlo vám od pojišťovny rozhodnutí o krácení nebo dokonce odmítnutí plnění? Pak se proti rozhodnutí pojišťovny okamžite odvolejte. Podejte písemné odvolání proti krácení pojistného plnění a žádejte nové prošetření pojistné události.

Jestliže pojišťovna vašim námitkám nevyhoví, nezbývá vám nic jiného, než se jít soudit. Když to ale dojde tak daleko, většina řidičů si řekne, že to kvůli několika tisícům nestojí za to. Je pravda, že soudní spor se bude nejspíš táhnout delší dobu, na druhou stranu šance na vítězství je opravdu vysoká.

Další možností je obrátit se na specializovanou právní poradnu nebo asociaci, které se krácení plnění z důvodu amortizace věnují. Když přijde na pojišťovnu výzva s razítkem právníka, nakonec často k soudu ani nedojde a pojišťovna peníze doplatí.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 24

Sdílet na Facebooku

Archiv