Kouříte? Za životní pojištění zaplatíte více

Kouříte? Za životní pojištění zaplatíte více

Kouříte? Za životní pojištění zaplatíte více

Při sjednávání životního pojištění a stanovení výše pojistného hraje stále důležitější roli i to, zda je klient kuřák či nikoliv. Některé pojišťovny za kouření přičítají rizikovou přirážku, jiné nekuřáky zvýhodňují a dávají jim slevy. Velmi podobné je to i s nadváhou, která má na celkové zdraví vliv také.

Česká tisková kancelář (ČTK) provedla průzkum mezi českými pojišťovnami a zjistila tak, že kouření je pro většinu z nich zásadní informace. Například Allianz pojišťovna zvýhodňuje štíhlé nekuřáky. „Štíhlí nekuřáci mají v Allianz pojistky o poznání levnější. Sleva činí až 28 procent. Zatímco kuřák s nadváhou zaplatí 808 korun měsíčně, nekuřáka s ideálním BMI (Body Mass Indexem) vyjde pojištění pouze na 596  korun,“ uvedl Václav Bálek, mluvčí pojišťovny Allianz.

Česká podnikatelská pojišťovna rovněž hodnotí aktuální zdravotní stav, kouření však cenu pojištění ovlivňuje pouze v případě pojištění vážných nemocí. „Nelze paušálně odpovědět, o kolik bude mít ve výsledku kuřák pojištění dražší. Pravděpodobnost úrazu kuřáka zůstává stejná jako u člověka nekouřícího, ovšem u vážných nemocí se naopak s množstvím vykouřených cigaret zvyšuje,“ vystětlila Renata Čapková, mluvčí ČPP.

Víte, že trvale kouří 29 % české populace? Státní zdravotnický ústav uvádí, že nejvíce kouří mladí lidé ve věku od 15 do 24 let. S kouřením jsou nejčastěji spojovány nemoci srdce a cév, nemoci s dýchacím ústrojím a nádory. Ročně zemře 18 000 osob na následky aktivního kouření a 1 500 až 3 000 osob v důsledku pasivního kouření.

Až o 50 % mohou mít dražší pojištění kuřáci a lidé s nadváhou u České pojišťovny. Opačný přístup zastává Kooperativa pojišťovna. To, zda je pojištěný kuřák či nikoliv, berou vážnější pouze v případě, že se zároveň léčí na kardiovaskulární nemoci. Teprve poté uplatňují rizikovou přirážku nebo do pojistné smlouvy přidají konkrétní výluku.

Některé pojišťovny sledují zdravotní stav také u příbuzných. „Pokud je zachycen výskyt takových onemocnění u blízkých kuřáka, ten musí počítat s příplatkem podle četnosti, případně s výlukou na příslušné choroby. Přirážka se pohybuje v průměru v nízkých desítkách procent. To záleží na závažnosti nemocí, četnosti nebo věku,“ sdělila Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny UNIQA.

Pojištění se snaží zlozvyk utajit

Pojišťovny uvádí, že řada kuřáků se snaží svůj zlozvyk zapřít. Vystavují se tak riziku, že v případě pojistné události spojené s užívání nikotinu může pojišťovna zkrátit pojistné plnění nebo jej úplně zamítnout. Pojišťovny varují, že na kouření se přijde vždycky.

Při hodnocení zdravotního stavu proto pojišťovny berou v potaz nejen informace uvedené klientem, ale i případné lékařské zprávy. „Řídíme se informací od klienta, který nám při sjednávání pojistného návrhu uvádí, zda kouří a případně jaké množství cigaret. Pokud však obdržíme lékařskou zprávu, ve které je uveden odlišný údaj, než uvedl klient do návrhu, pracujeme s údajem od lékaře,“ řekla Tereza Kůželová z pojišťovny MetLife.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 19
Sdílet na Facebooku

Články související s těmito výrazy:

Životní pojištění, Kouření, Kuřák, Pojistka

Archiv