Kouříte? Za životní pojištění zaplatíte více

Kouříte? Za životní pojištění zaplatíte více

Kouříte? Za životní pojištění zaplatíte více

Mezinárodní den nekuřáků připadá na 31. května. Letos v tento den také začal v České republice platit protikuřácký zákon, o kterém se vedou diskuse již řadu let. Někteří jej hodnotí pozitivně, jiní na něm vidí příliš mnoho nedostatků. To nic nemění na tom, že kouření má na zdraví člověka prokazatelně špatný vliv. Bohužel negativně ovlivňuje i životní pojištění.

Počet kuřáků v EU klesl o 3 %

Než se vrhneme na souvislost mezi kouřením a životním pojištěním, podívejme se na pár čísel o kouření. Celosvětové statistiky hovoří o 1,3 miliardy kuřáků na celém světě. Z toho 5 milionů kuřáků každý rok zemře na následky tohoto zlozvyku. Nejvíce kuřáků přitom žije v zemích se středním a nižším HDP a patří do nízkopříjmových skupin obyvatelstva.

To znamená, že vyspělé země daleko více podporují zdravý životní styl. Jejich občané si stále častěji uvědomují důsledky této nezdravé vášně a kouření omezují. Například v zemích EU klesl počet kuřáků o 3 procenta za poslední 4 roky. Nejvíce kuřáků žije v Řecku a na Balkáně, nejméně pak ve skandinávských zemích.

V České republice kouří až 150 000 dětí a mladistvých

V České republice kouří zhruba 25 % lidí. Mezi kuřáky se bohužel nachází i poměrně velké množství dětí a mladistvých, mezi kterým převažují mladé dívky. Ročně zemře na nemoci související s kouřením cca 180 000 osob. Statistiky také uvádí, že celoživotní kuřáci žijí v průměru o 15 let méně než nekuřáci. Více než 65 % kuřáků umírá před dosažením 65 let.

Bohužel kouření ovlivňuje i nekuřáky a tisíce lidí onemocní nebo umírají na následky pasivního kouření. Nejvíce se to týká osoby, které pracují v kuřáckém prostředí nebo v jejich domácnosti žije silný kuřák. Také u nich je riziko rakoviny, infarktu či mrtvice několikanásobně vyšší.

Kouření ovlivní životní pojištění

Jelikož životní pojištění představuje pojistnou ochranu proti úmrtí, úrazu a nemoci, pojišťovny se při vytváření nabídky pídí i po zdravotním stavu zájemce. Zajímají se o celkový zdravotní stav, prodělané nemoci, úrazy i životní styl. Kouření patří mezi faktory, které cenu pojištění zvyšují, a to až o několik desítek procent. Naopak člověk žijící zdravě má šanci získat nemalou slevu na pojištění.

“Pokud je zachycen výskyt takových onemocnění u blízkých kuřáka, ten musí počítat s příplatkem podle četnosti, případně s výlukou na příslušné choroby. Přirážka se pohybuje v průměru v nízkých desítkách procent,” potvrdila Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA.

Pozor na nedostatečné nebo lživé údaje

Pojišťovny uvádí, že zájemce nemá při vyplňovaní dotazníků informace o zdravotním stavu zatajovat nebo dokonce lhát. Pokud se totiž prokáže, že klient pojišťovny lhal, má pojišťovna právo odmítnout vyplatit pojistné plnění nebo dokonce odstoupit od podepsané smlouvy.

“Například u mladistvých a dětí se tento neduh nedá systematicky sledovat vůbec. Nicméně dojde-li k pojistné události z připojištění závažných chorob, u níž je souvislost s kouřením pravděpodobná, ověřuje se osobní situace i anamnéza pojištěného zpětně. Ukáže-li se, že vědomě uvedl nepravdivé údaje, může pojišťovna odstoupit od sjednané smlouvy od počátku nebo odmítnout pojistné plnění s tím, že by ji bývala vůbec nesjednala, kdyby znala všechna zdravotní rizika,” dodala Eva Svobodová.

Podobně jako kouření, může životní pojištění ovlivnit také nadváha a obezita, vysoký krevní tlak či cholesterol. Hodně rizikové klienty může pojišťovna dokonce odmítnout pojistit, nebo si u nich naúčtovat opravdu vysokou přirážku.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 10
Sdílet na Facebooku

Archiv