Může Vám pojišťovna zvýšit pojistné kvůli indexaci?

Může Vám pojišťovna zvýšit pojistné kvůli indexaci?

Může Vám pojišťovna zvýšit pojistné kvůli indexaci?

Při sjednání pojistné smlouvy může být její součástí tzv. indexace. V rámci akutalizace cen pojišťovna může navýšit výši pojistného v souladu s navýšením spotřebitelských ceny a tedy pojistné částky. Kdy se indexace vyplatí a kdy nikoliv?

Co je indexace?

Indexace znamená navýšení pojistného z důvodu navýšení spotřebitelských cen. Společně s navýšením pojistného se zároveň navyšuje pojistná částka tak, aby odpovídala aktuální situaci. Klient se sám může rozhodnout, zda chce indexaci do pojistné smlouvy sjednat či ne. Pokud souhlasí, pojišťovna sama v průběhu pojištění upravuje pojistnou částku i pojistné.

"Indexace se vyplatí (například v případě pojištění domácnosti) v případě, že si klient během let domácnost zařizuje, nakupuje nové věci a původní pojistná částka byla stanovena nízká," vysvětluje finanční poradkyně Eva Lamžová a doplňuje: "Indexace je určena zejména pro klienty, kteří si uzavřeli smlouvu s tím, že ji mají na celý život, že nechtějí navštěvovat přepážky pojišťoven a nechtějí dělat nějaké změny ve smlouvách v průběhu doby."

Je obvyklé, že se pojištěný často nestará o aktualizaci pojistné smlouvy. V průběhu pojištění pak dovybavuje domácnost a neuvědomuje si, že se tím snadno může dostat do stavu podpojištění. V případě pojistné události nemusí pak vyplacená pojistná částka odpovídat skutečné škodě. V případě indexace se o aktualizace stará pojišťovna automaticky, čímž klientovi šetří čas i administrativu.

"Z povahy věci jde ze strany pojišťovny o návrh, nikoliv o direktivní změnu," řekl Jan Marek, mluvčí České pojišťovny. "Písemná forma zaslání nesouhlasu vyplývá ze znění pojistných podmínek, platných v době vzniku pojistné smlouvy," upřesnil mluvčí.

Kdy se indexace nevyplatí?

Indexace se nevyplatí tehdy, je-li nemovitost pojištěná, ale ceny nemovitostí a stavebních prací klesají. Jelikož je indexace nastavená na základě indexu spotřebitelských cen, pojištěnému pak může být pojistná částka uměla nastavená.

"Pokud je ale pojištěna nemovitost a ceny nemovitostí a stavebních prací klesají, tak indexace je pro klienty nevýhodná, protože je stanovena na základě indexu spotřebitelských cen a klientovi pak může být uměle navyšovaná pojistná částka, kterou stejně v případě totální škody (například při výbuchu nebo vyhoření) nedostane, i když si za na zvýšený limit pojistného plnění platí," upozorňuje také Eva Lamžová.

Znalost pojistných podmínek se vyplatí

Aby se klient vyhnul nedorozumění, vyplatí se důkladně znát pojistné podmínky ještě před uzavřením pojištění. Klient tak bude znát nejen přesné podmínky, ale budete také vědět, jak se má v podobných případech zachovat.

Spočítejte si pojištění majetku

David Holý, ePojisteni.cz

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 19
Sdílet na Facebooku

Archiv