Cestovní pas pro dítě

Cestovní pas pro dítě

Cestovní pas pro dítě

Každá osoba cestující z Čech do zahraničí musí být vybavená platným cestovním dokladem. To platí také pro nezletilé děti ve věku do 15 let. Také ony musí mít od roku 2012 vlastní cestovní doklad. Téměř tři roky již není možné mít dítě zapsané v dokladu dospělého rodiče.

Spočítat
cestovní pojištění

Pouhé tři roky platí pravidlo, které nakazuje mít cestovní doklady zvlášť pro děti do 15 let. Rozhodla o tom Evropská unie odpovídajícím nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 444/2009 a zákonem č. 197/2010 Sb.. Zákon vstoupil v platnosti přesně 1. července 2011. Od této doby již není možné zapisování nezletilých dětí do občanských průkazů a cestovních pasů svých rodičů.

Za cestovní doklad se přitom považuje občanský průkaz či cestovní pas. S občanským průkazem však lze cestovat omezeně a to pouze do zemí Evropské unie a zemí, s níž je uzavřená patřičná dohoda (např. Chorvatsko či Švýcarsko).

Zajímavost: Víte, že zapisování titulů do cestovních dokladů bylo zrušeno, a že jediná možná změna údajů se týká prodloužení doby platnosti cestovního pasu.

Jak vyřídit cestovní pas pro dítě

O cestovní pas pro dítě ve věku do 15 let smí zažádat a následně vyzvednou jeho zákonný zástupce či osoba, jíž bylo dítě svěřeno do péče. Žádost je třeba podat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či v Praze u úřadu městské části, v níž je občan přihlášen k trvalému pobytu. Vydaný cestovní pás je platný po dobu 5 let.

K žádosti o vydání cestovního pasu je nutné doložit všechny potřebné údaje, které v případě nezletilého dítěte jsou:

  •  Rodný list dítěte
  •  Doklad o státním občanství (týká se pouze vydání prvního cestovního pasu osobám, které nemají trvalý pobyt na území České republiky)
  •  Občanský průkaz rodiče (v němž je dítě zapsáno)

Fotografie dítěte není nutná. V současné době si aktuální fotografii žadatele o cestovní pas pořizuje příslušný úřad přímo na místě. Žádost je tedy možné podat pouze osobně s dítětem.

Na kolik vyjde cestovní pas pro dítě?

Každý doklad sebou nese i nějaké ty finanční náklady. V případě pasu rozlišujeme, zda se jedná o pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat či bez. Poplatek je výrazně výši také v případech, kdy žadatel požaduje expresní tedy rychlejší vyhotovení dokladu.

Výše správního poplatku za vydání cestovního pasu:

  •  Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat občanům mladším 15 let - 100 Kč
  •  Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů občanům mladším 15 let - 1 000 Kč

Vydání cestovního běžně pasu trvá 30 dnů. Pokud tento čas nemáte a potřebujete pas rychleji, můžete zažádat o tzv. bleskový pas. Lhůta je v tomto případě poloviční a trvá pouze 15 dnů. Za expresní platbu si však připlatíte a navíc takto vydaný pas bude platný pouze po dobu následujících 6 měsíců. Což může být problém u zemí, které mezi podmínkami mají dobu platnosti cestovního dokladu delší než právě zmiňovaných 6 měsíců.

Cestovní doklady vyřizujte s předstihem

V každém případě se vyplatí svému dítěti zřídit cestovní pas s předstihem a ideálně v době mimo sezónu. V tuto dobu bývají na úřadech dlouhé fronty rodičů s dětmi, kteří žádost nechali na poslední chvíli. Čas potřebný k vyřízení žádosti navíc prodlužuje fotografování neposedných dětí.

Úřady jsou nyní vybavený fotoaparáty a všechny žadatele (tedy i děti) fotografují na místě. Často si tak musí poradit, jak zajistit co nejvíce neutrální výraz dítě. Vhodně je, se objednat na konkrétní úřední hodinu, čímž se jednoduše vyhnete nepříjemnému a dlouhému čekání ve frontách.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 19
Sdílet na Facebooku

Archiv